YALAN TANIKLIK

Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili olan kişi ya da kurul önünde gerçeğe aykırı bir şekilde beyanda bulunulması ile gerçekleşmektedir. Tük Ceza Kanunu’nun 272. Maddesinde düzenlenmiştir. Yalan tanık olma suçu ayrıntısıyla incelenmiştir.

Yalancı Şahitlik

Hukuki yargılamada yalancı şahitlik olarak da tabir edilen yalan tanık olma suçu adliyeye karşı suçlar bölümünde tanımlanmıştır.  Bu suç fiili ile adaletin yerine gelmesi amacı zarar görmektedir. Tanıklık, bir vaka hakkında görgüsü ya da bilgisi olan bir kişinin beş duyusu ile aldığı bilgileri olay ile ilgili dinlemeye yetkili olan mercie anlatmasıdır. Tanık kişi, yargılaması yapılan olay ile ilgili bilgilisini ve gördüklerini tam olarak açıklamakla sorumludur.

Mahkemeye Yalan Beyanda Bulunmak

Mahkemeye yönelik yalan beyanda bulunmak bu suçun ayrı bir ceza hükmünü gerektirmektedir. Mahkeme huzurunda yetkili kişiye ve kurula yalan tanıklık etmek bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yaptırımını gerektirmektedir.

Yalan İfade Vermenin Cezası

Bir soruşturma ve yargılama kapsamında mahkeme dışında tanık dinlemeye yetkili olan kişi ya da kurul önünde yalan tanıklık yapan kişi 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Eğer kişi mahkeme önünde veya yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi ya da kurul önünde yalan yere tanık olan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  3 yıldan fazla hapis ceza hükmünü içeren bir suçun soruşturma ya da kovuşturması aşamasında yalan tanıklık yapan kimse 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Aleyhine tanıklık yapılan kişi ile ilgili olarak gözaltı ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri alınmışsa, yüklenen suçu işlemediği için hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş olması koşulu ile yukarıdaki fıkralara göre ceza oranı yarı oranında artırılır…

Aleyhine tanıklık yapılan kişi ile ilgili olarak gözaltı ve tutuklama kararı alınması durumunda, yüklenen suçu işlemediği için hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş olması koşulu ile yalan tanıklık yapan kimse buna ek olarak bireyi hürriyetinden yoksun kılma suç fiiline dair hükümlere göre dolaylı fail olarak yükümlü tutulmaktadır. Aleyhine tanıklık yapılan kişi ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti olması halinde, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına, süreli hapis cezasına mahkumiyeti durumunda, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. Aleyhine tanıklık yapılan kişinin mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlandığı takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında hapis cezası haricinde adli ya da idari bir yaptırım cezası uygulanması halinde, yalan yere tanık olan kimse üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Yalan Tanıklık Suçunun İspatı

Yalan tanıklık suçu, iki seçimlik hareket ile tanımlanır ve varlığı bu hareketler ile ispatlanmaktadır. Gerçeğe aykırı şahitlik yapmak yani yargılama konusu üzerine bilerek hakikate aykırı beyanda bulunmak, yalan söylemek ve hakikati inkâr etmek bu seçimlik hareketlerden ilkidir. Tanık kişinin kendisine sorulan sorularda olay hakkındaki bilgilerini az ya da çok saklaması ve gizlemesi suretiyle gerçekleştirdiği bu hareket de seçimlik hareketlerden ikincisini oluşturmaktadır.

İlginizi çekebilir: Ceza Davasında Karar Tebliği

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı