Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet davası cevap dilekçesi başta olmak üzere velayete ilişkin olsun veya olmasın tüm dava dilekçelerinin içeriği birbirinden farklı olacaktır. Her davanın konusu, tarafların talepleri ve kararlar farklı olacağı için dava özelinde dilekçelerin hazırlanması gerekir. Genel olarak hukuki dilekçe formatında genel hatları ile hazırlana bu dilekçelerde içeriğin muhakkak alanında uzman avukatlar veya kişiler tarafından doldurulması ve bu şekilde ilgili mercilere söz konusu dilekçesinin iletilmesi gerekecektir.
Velayet davası açmak, velayetin değiştirilmesi talep etmek veya geçici velayet hakkı gibi meseleler kapsamında velayete ilişkin birçok farklı dilekçe türü ile mahkemelere başvuru yapmak gerekmektedir. Velayet davası dilekçe örneği kapsamında söz konusu dilekçelerine yapısal ve içerik bakımında bu davalara göre şekillenmesi mümkündür.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Velayetin değiştirilmesi davası henüz kanunen reşit sayılmayan çocukların üstün yararı gözetilecektir. Anne veya baba tarafından çocuğun/çocukların velayetine sahip eş için açılacak davada velayetin düzenlenmesinde dikkate alınan temel unsur olan çocuğun üstün yararına göre velayet talep eden kişilere verilebilir. Çocuğun sosyal, psikolojik, ekonomik durumları dikkate alınarak velayetin anneden babaya veya babadan anneye verilmesi mümkündür.
Velayetin değiştirilmesine ilişkin davanın açılması için çocuğun lehine olmayan bir durumun gerçekleşmesi son derece önemlidir. Öte yandan bu tip durumların ispatlanması ve dava açma dilekçesi kapsamında tüm hususların delilleri ile belirlenmesi velayetin alınmasında etkili olacaktır.

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

Velayet davasında geçici velayet kararının verilmesi için velayet davalarında mahkeme tarafından dikkate alınan çocuğun üstün yararı yine gözetilecektir. Çocuğun velayetine sahip kişinin çocuğa bakamaması, şiddette bulunması veya benzer kötü koşullara neden olması durumunda geçici olarak dava sürecinde velayetin değiştirilmesi mümkündür. Karar mahkeme tarafından gerekli hallerde uygulanabilir.
Çocuğun lehine olmayan durumların tespit edilmesi ve dilekçede bu durumların kanıtları ile sunulması durumunda boşanma davasın sırasında veya velayet davasında geçici olarak velayetin değiştirilmesi mümkün olacaktır. Velayet davası dilekçe örneği kapsamında geçici velayet talebi için dilekçede tüm detayların belirtilmesi gerekmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Velayetin değiştirilmesi istinaf dilekçesi velayetin değiştirilmesine ilişkin mahkeme kararının istinaf yoluna gidilerek ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırılık teşkil etmesi durumunda mümkün olacaktır. İstinafa başvuru yapılırken karara yönelik gerekçelerin dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Velayet davalarında temel kriter olan çocuğun üstün yararının yine gözetilmesi gerekmektedir.
Velayet davalarında dilekçe hazırlanırken kanunlar çerçevesinde velayetin değiştirilmesinde çocuğun yararının belirtilmesi son derece önemlidir. Bu konuda uzman kişiler tarafından söz konusu dilekçenin hazırlanması büyük önem arz eder. Mahkeme kararının çocuk aleyhine verilmiş olması durumunda velayetin değiştirilmesini talep eden kişilerce istinaf yoluna başvurularak mahkeme tarafından verilen velayet kararının değiştirilmesi üst mahkemeden talep edilebilir. Gerekli koşulların sağlanması halinde kararın değiştirilmesine ilişkin yeni karar verilebilir.


Anlaşmalı Velayet Davası Ne Kadar Sürer?


Anlaşmalı velayet değişikliği kapsamında genel olarak velayet davasında gerekçeli olarak kararın yazılması ve hakiminin bu kararı onaylaması 30 günlük süreyi kapsar. Öte yandan ön inceleme duruşmasının gerçekleşmesi ve eksik delillerin toplanması ile ilgili aşamalarda ise belirlenen süre 70 gündür. Ancak anlaşmalı velayet davaları her iki tarafında anlaşmalı olarak velayet değişikliği talep etmesi durumunda bu süreler çok daha kısalacaktır. Velayet davasında belirlenen süreler tarafların davaya yaklaşımlarına göre değişiklik gösterecektir. Kanuni süreler dışında velayet davası dilekçe örneği tüm detayları ve delilleri ile sunulmasının ardından davanın kısa bir süre içinde karara bağlanması mümkündür.

“Velayet Davası Dilekçe Örneği” üzerine bir yorum

  1. Yurt dışında yaşıyorum. Oğlumun velayeti annesinde. Üniversiteyi yanımda okuyacak, velayet değiştirmek istiyoruz. Mahkeme kararı şart mı?
    Teşekkür ederim.

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı