Vasiyetnamenin İptali

Miras bırakan tarafından hazırlanan vasiyetname, ona ait istekleri içermesi bakımından yazılı belge niteliği taşır. Vasiyetnamenin İptali için bazı kurallara uyulması gerekir. Vasiyetnamenin hazırlanışı resmi olabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile yazılarak imzalanması da geçerliliği için yeterlidir. Aynı zamanda koşullar uygunsa sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak hazırlanan vasiyetnamelerde yazılı olarak hazırlanabilme imkanının varlığı olması durumu sözle ifade edilen vasiyetin geçersiz olmasına yol açar. Vasiyetname ile; mirasçı ataması, mirastan çıkarma, koşullar oluşturma gibi bazı işlemeler yapılabilir. Vasiyetname ile ilgili genel bir özellikte miras bırakanın iradesine göre hazırlandığıdır. Bu iradenin bir onaylanmaya ihtiyacı olmazken tek taraflı bir tasarrufa dayandığı görülür. Miras bırakan yaşarken vasiyetname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olan kişidir. Mirasçılar tarafından vasiyetname için iptal davası açılabilirken iptali mümkün olan vasiyetnameler için bu durum geçerlidir. Vasiyetnamenin iptali davası açılmak istendiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname adı verilen belgeler miras bırakanın yaşarken terekesi ile ilgili olarak oluşturduğu şahsi iradesidir. Bu belge miras bırakanın tasarrufunda hazırlanır. Sözlü veya yazılı olmasında bir sakınca olmazken 15 yaşını dolduran herkes vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetnamenin İptali söz konusu olduğunda miras bırakan bunu yaşarken gerçekleştirebilir. Miras bırakan vefat ettikten sonra mirasçılar tarafından iptal davası açılabilir. Bu tür davalar için koşulların sağlanmış olması gerekir. Bu koşullar arasında ise vasiyetname hazırlayacak olan kişinin ayırt etme gücünde olması ilk sırada gelir. Vasiyetname hazırlayan kişinin saklı paylı mirasçıların hakları üzerinde dilediği tasarrufu yapma hakkı bulunmaz. Bu payların ihlal edilmemesi zorunludur. Vasiyetnamenin iptali davası açılmak istendiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak gerekli olurken vasiyet edenin bulunduğu son yerleşim yeri mahkemesine müracaat edilmelidir.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Süre

Vasiyetname olarak adlandırılan miras bırakanın terekesi üzerindeki tasarrufunu ifade eden belge 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişiler tarafından hazırlanabilirken Vasiyetnamenin İptali için dava açılması gerekir. Vasiyetname; resmi, el yazılı, sözlü olarak 3 şekilde hazırlanabilir. Resmi olarak düzenlenen vasiyetname için memur ve 2 tanık gerekir. Vasiyetnamenin hazırlanmasında görev alacak memur ve tanıkların bazı özellikleri taşıması zorunludur. Bazı durumlarda hukukta belirtilen şartları taşımayan kişilerin tanık ya da memur olması vasiyetnamenin geçerliliğine gölge düşürür. El yazmalı vasiyetnamenin miras bırakan tarafından tamamı yazılıp imzalanmış olmalıdır. Sözlü vasiyetnamenin geçerliliği ise olağanüstü durumlarda düzenlenmiş olması şartı ile vardır. İptal edilmesi istenen bir vasiyetname için hukuk yoluna başvurulması gerekirken dava açılır. Vasiyetname açıldıktan sonra iyi niyetli davalılara karşı 10 yıllık sürede iptal davası açma hakkı vardır. Kötü niyetli davalılar için bu süre 20 yıldır. Bu süreler geçtiğinde dava açma hakkı düşer.

Vasiyetnamenin İptali 1 Aylık Süre

Vasiyetnameler miras bırakanın son arzusu olarak kabul edilir ve bundan dolayı da geçerlilik koşullarını taşımıyor olmasalar dahi iptal edilebilir olarak değerlendirilirler. Vasiyetnameler için iptal edilebilir olmalarına yol açan sebepler şunlardır:

  • Hazırlayanın tasarruf ehliyetinin olmaması
  • Hazırlanma sürecinde baskı ve korkutmaya maruz bırakılmak
  • İçerik bakımından hukuka aykırılık taşıdığında
  • Hukuka aykırı olarak hazırlandığında

Vasiyetnamenin tamamı ya da bir kısmı için Vasiyetnamenin İptali davası açılabilir. Bu dava mirasçıların açabileceği bir dava türüdür. Dava açılmasına rağmen vasiyetnamelerin dava sonucuna kadar hükümlerini sürdürdükleri görülür. Bu durum iptali mümkün olan vasiyetnameler için geçerlidir. Vasiyetnameler için geçerli olan bir başka kural da geçerli olup olmadığı dikkate alınmadan tesliminden itibaren bir ay içinde açılması gereğidir. Vasiyetname teslim edildikten itibaren bir aylık süre içerisinde sulh hukuk hâkimi tarafından açılır. Hâkim vasiyetnameyi okumak ve ilgililere tebliğ etmekle görevli olan kişidir. Vasiyetnamenin işlem yapmaya imkân tanıması için öncelikle hakim tarafından açılıp okunması ve ardından da ilgililere tebliği edilmiş olması zorunludur aksi takdirde resmi işlem yapılması söz konusu olmaz.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı