Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir ?

Mirasbırakan tarafından hazırlanan vasiyetname, yasal koşullara uygun olduğu takdirde geçerlilik sahibi olan resmi bir belge olarak kabul edilir. Bu belge mirasbırakanın hür iradesini yansıtırken yazılı olarak hazırlanabileceği gibi sözlü olarak da ifade edilebilir. Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir ? Merak edildiğinde öncelikle bilinmesi gereken belgede mirasın nasıl bırakıldığına ilişkin bilgilere yer verildiğidir. Vasiyetname yazan kişinin yazdığının geçerli olabilmesi için gerekli koşullara uyulması lüzumlu olurken öncelikle kişide ayırt etme gücü aranır. Vasiyetname hazırlayanın akla uygun davranabilme kabiliyetinde olması öncelikle aranan koşul olarak ortaya çıkar. Bunun yanı sıra bu belgeyi hazırlayacak olanın yaş sınırına uygunluğuna bakılır. Kanun koyucunun belirlediği esaslar dikkate alındığında yaş sınırının 15 olduğu görülür. 15 yaşını dolduran ve ayırt etme yeteneğine sahip olan herkes vasiyetname hazırlayabilir.

Vasiyetname Şartları

Vasiyetname kişinin özgür iradesi doğrultusunda hazırlayacağı bir evrak olurken bunun sözlü olarak ifade edildiği durumlarda da geçerliliği bulunur. Bunun yanı sıra vasiyetname hazırlanabilmesi için kişinin yasalar tarafından belirlenen koşulları sağlaması da zorunludur. Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir ? Merak edilirken yaş sınırını da kanun koyucu belirler. Vasiyetname şartları arasında kabul edilen mirasbırakanın akla uygun davranma kabiliyetinin yanı sıra, 15 yaşını doldurduğu durumlarda vasiyetname bırakması kanuna uygun kabul edilir. 15 yaşın doldurulmuş olması ayrı bir detaydır. Kanuna bakıldığında vasiyetname türleri ile karşılaşılırken bunlar aşağıdaki isimlerle bilinir:

  • El yazılı vasiyetname
  • Resmi vasiyetname
  • Sözlü vasiyetname

Vasiyetnamelerle ilgili ayrıntılı bilgiler miras hukuku kapsamında ele alınırken resmi vasiyetnamenin resmi senet olarak kabul edildiği görülür. Bu tür vasiyetnamelerin hazırlanmasında gerekli olan hukuki şartlar da 15 yaşını doldurmuş olmak ve ayırt etme yeteneğine sahip olmaktır.

El Yazılı Vasiyetname

Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir ? Birçok kişinin merak ettikleri arasında yer alırken bu yaş sınırı 15’tir ve yaşın doldurulmuş olması da ayrıca önemlidir. El yazılı vasiyetname ise hukuki açıdan aynı koşullara uygun olarak hazırlanması gereken bir belgedir. El yazılı vasiyetnameler hazırlanırken üzerinde yer alması gereken bilgilere dikkat edilir. Buna göre tarih atılırken tüm ayrıntıları ile yazılmalı ve gün/ay/yıl şeklinde bu bilgiler vasiyetname üzerine yerleştirilmelidir. Vasiyetname kime aitse onun tarafından yazılmalıdır. Mirasbırakanın el yazısı ile hazırlanmış olması burada gerekli olan koşuldur. Bundan dolayı başkasının yazdığı ve mirasbırakanın imza attığı vasiyetnameler geçerli kabul edilmez. Vasiyetnameleri ilgilendiren bir diğer önemli konu ise imzalama aşamasıdır. İmza kısmında mirasbırakanın imzası mutlaka olmalıdır. İmza dışında başka bir uygulama kabul edilmez. El yazılı vasiyetnamelerle ilgili bilinmesi gerekenlerden biri de bu tür belgeler düzenlenirken kişinin görme engelli olmaması, okuma yazma da bilmesi gerekir. Bu özelliklere sahip vatandaşların resmi vasiyetname düzenlenmesi istenir. El yazılı vasiyetname düzenlendikten sonra muhafaza edilmesi için de noter veya sulh hakimine bırakılması gerekir. Vasiyetnamenin açık bir biçimde verilmesi mümkün olurken kapalı zarf içerisinde de teslim edilebilmesi mümkündür. Kapalı olarak teslim edilen vasiyetnamelerin içeriği hiç kimse tarafından görülemez. Bunun yanı sıra el yazılı vasiyetnamelerin nerede saklanabileceğine dair yasada açık bir hüküm bulunmadığından evde de saklanması mümkündür. Vasiyetname üzerinde tarih yazılı olmak zorundadır ve ilaveler yapılacaksa da bu ilavelerin yapıldığı tarihin mutlaka belge üzerinde yer alması gerekmektedir. Şayet vasiyetname birden fazla olursa da bu takdirde sonradan yazılan vasiyetin öncekini geçersiz kıldığı görülür. Bunda etkili olan unsur ise vasiyetname üzerinde yer alması gereken tarih bilgisidir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı