Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları Türk hukuk sisteminde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlanmıştır. 188’inci madde kapsamında yapılan tanımlamaya göre, uyuşturucu maddenin satılması, satışa arzı, temin edilmesi, sevki, depolama, satın alma, kabul etme ve bulundurma fiilleri ile; uyuşturucu ve uyarıcı madde ruhsatsız ve ruhsata aykırı imal edilmesi, ithalatı ve ihracatı için cezalar tanımlanmıştır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti olarak tanımlanan suç kapsamında TCK ilgili maddesinde söz konusu suç seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. TCK kapsamında bu suçun cezası olarak 30 yıla kadar hapis öngörülmektedir. Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları:

  • Uyuşturucu madde çeşidi,
  • Uyuşturucu ile yakalanan kişinin saiki,
  • Yakalanan uyuşturucu maddenin miktarı,
  • Paketlenişi,
  • Uyuşturucu maddenin bulunduğu yer vb.

Olarak sıralanabilir.

TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Delil Yetersizliği

Uyuşturucu madde ticareti delil yetersizliği kişinin beraat etmesine kadar giden bir sürecin başlamasına neden olabilir. TCK 188 kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler olarak; eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ile tanımlanır. Uyuşturucu ticaretinin kanuni tanımlamasına uymayan ve hakkında yeterli delil bulunmayanların bu suçtan ceza alması düşünülemez.

İlgili fıkrada gösterilen üç veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilen suçlarda ise söz konusu cezanın yarı oranında, suç işlemek adına kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesine işlenmesi halinde ise bir kat artırılması da mümkündür.

Uyuşturucu Madde Ticareti Savunma Dilekçesi

Uyuşturucu madde ticareti suçu savunma dilekçesi hazırlanırken suç teşkil eden unsurların doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu konuda uzman bir kişi tarafından hazırlanacak savunmada verilecek cezanın doğru bir savunma ile azaltılması veya kişinin beraat etmesine kadar birçok avantaj elde edilebilir.

Savunma dilekçesi hazırlanırken sadece uyuşturucu ticareti için değil diğer tüm davalarda güçlü bir dilekçe savunmayı güçlendirecektir. Dava dilekçesi ve savunma dilekçesi ile diğer tüm evrakın alanında uzman kişilerce hazırlanması gerekir. Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları arasında yer alan tüm konular ve suçun ortaya çıkışının derinlemesine analizi gerekir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti cezası Türk Ceza Kanunu Madde 188 kapsamında belirlenmiştir. Buna göre ruhsatsız olarak veya ruhsata aykırı biçimde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden, ithal eden veya ihraç eden kişilerin 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası alması ve yirmbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür.

Üç veya daha fazla kişi tarafından yapılan ticaret neticesinde suçun işlenmesine bağlı olarak cezanın yarı oranda artırımı, suçun işlenmesi için kurulan bir örgüt faaliyeti olarak işlenmesine ise bir katına kadar cezanın artırılması öngörülür. Uyuşturucu ticareti suçunun diğer ülkeler açısından ithal olarak nitelendirilmesine bağlı olarak yapılan yargılamada hükmedilen cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu ihracına bağlı olarak yapılan yargılamaya hükmedilen cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçunun Cezası

Uyuşturucu madde bulundurma suçu kullanmak için ihtiyacından fazla ölçüde olmamak kaydıyla satın alan, kabul eden veya bulunduran, kullanan kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Söz konusu fiilin; eğitim, askeri veya sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ya da çevrelerinde işlenmesi durumunda ise yarı oranda cezanın artırılması gerekecektir. Bu durumda ise 3 yıldan 7,5 yıla kadar ceza oranı artar. Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları tespit edilir ve buna göre yapılacak yargılama sonucu karara verilmesi durumunda söz konusu oranlar uygulanacaktır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı