Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık

Bir suç işlendikten sonra yok sayılamaz. Suç işlendiğinde bir takım olumsuz sonuçların doğması da kaçınılmaz olacaktır. Kişi bir suç işlediğinde bu suçun yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi için kendisine fırsat tanınabilir. Bu tür durumlar bazen ceza uygulamasından daha yararlı sonuçlar elde etmeye imkân tanıyabilmektedir. Etkin pişmanlık konusu da bu noktada devreye girecek bir konudur. Etkin pişmanlık vasıtasıyla suç önlenebilir veya aydınlanması mümkün olabilir. Failin menfaati ise daha az ceza almak ya da ceza almamak olarak şekillenebilir. Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık için geçerli olan kişinin gelecekte bu suçu tekrar işlemeyeceğine dair kararının kesinliğidir. Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık bu konu bağlamında değerlendirilir.

Ceza kanununda etkin pişmanlığın cezanın kaldırılması ya da azaltılmasını gerekli kılan bir kişisel sebep olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Kanun etkin pişmanlığa izin verdiği takdirde her suç için bundan yararlanılabilecektir. Hangi suçları kapsayacağını belirleyen ise yine kanunlar olacaktır. Suç tanımlanmasından itibaren fail pişmanlık yaşıyorsa ve bu davranışının olumsuz sonuçlarını gidermek için bazı eylemler yapıyorsa ceza verilerek sağlanan durum doğal yollarla gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu sebeplerle hukuk alanında bir suç işlenmişse yok sayılamaz ama pişmanlık durumunda cezada indirime gidilebilir. Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık da tam bu noktada söz konusu olabilecektir.

Etkin pişmanlık kişinin özgür bir iradeyle pişman olması ve suçun yarattığı zararları gidermesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Uyuşturucu maddelerin ticaretini ilgilendiren konularda etkin pişmanlık için iki ayrı türden söz etmek mümkündür. Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık Türleri

  • Suça dair bilgiler resmi makamlara ulaşmadan önce etkin pişmanlık
  • Suç işlendikten ve resmî kurumların bu konuda bilgisi olduktan sonra etkin pişmanlık

İlk maddeye göre kişi ceza almazken ikinci durumda ceza indirimi uygulanır. Tüm bunların oluşmasında gerçekleşmesi gereken bazı koşullar da vardır. Fail bu yardımı yaparak gerçeklerin açığa çıkmasına katkı sağlarken bizzat bu yardım kendisi tarafından yapılmalıdır. Fail tarafından yapılan yardım gerçekleştiğinde mahkeme henüz hüküm vermemiş olmalıdır.

Etkin pişmanlığın hükümlerinin uygulanabilmesini sağlayan bazı şartlar vardır. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde etkin pişmanlığın tesiri yeterli olmayacaktır. Verilen bilgilerin suçun ortaya çıkmasına yönelik olması önemlidir. Suçu açığa çıkarmayan bilgi yetersiz bilgidir. Aynı zamanda varsa suça karışan kişiler de ortaya çıkarılmalıdır. Aksi durumda etkin pişmanlık faydalı olmayacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlığın yararlı olabilmesi için gereken şartlar ise failin verdiği bilgilerde söz ettiği kişilerin açık kimliği ve adreslerinin bilinir olması önemlidir. Failin beyan edeceği bilgilerin başkaları tarafından da biliniyor olması işe yarar olmalarına engeldir. Verilen bilgiler işe yaramadığı takdirde de etkin pişmanlıktan failin yararlanması doğru değildir. Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen kişiler yetkili makamları yanıltıcı bilgi vermemelidirler. Verdikleri bilgilerin niteliği oldukça önemli olacaktır. Bu haklardan yararlanmak istedikleri takdirde gelecekte de bu suçu işlememeliler ve hatalarını da telafi etmelidirler. İşledikleri suçun toplumu ilgilendiren de bir tarafı vardır. Bu yüzden suçun ortadan kaldırılması mümkün olmasa dahi telafisi bizzat suç işleyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu durumlar tesis edilmediği sürece etkin pişmanlık işlevsel olmayacaktır. İşlevsel olmayan bir etkin pişmanlık ise resmî kurumlar açısından işe yarar olmayacağından kişiye bu haktan yararlanmasına izin verilmemesi daha uygun olacaktır. Hakkı elde etmenin yolu ise gerekli şartları yerine getirmekle mümkün olacaktır. Etkin pişmanlıktan yaralanmak isteyen sanıklar bu konuda samimi olmalı ve gerçekten pişmanlık duygusuyla harekete geçmelidirler.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı