Uyuşturucu Cezasının Paraya Çevrilmesi

Uyuşturucu cezasının paraya çevrilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. TCK ilgili maddelerinde yer alan unsurlara göre, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri imal etmek, ithal ve ihraç etmek gibi suçlar kapsamında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve iki binden günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. Öte yandan hapis cezasının paraya çevrilmesi için yine kanunlara göre belirli şartlar bulunur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suçların para cezasına çevrimine ilişkin dört faklı yöntem öngörülmektedir. İlk olarak doğrudan adli para cezasına çevrimi dikkat çeker. Öte yandan yaptırım olarak para cezasının uygulanması için verilebilir. Hapis cezası ile beraber verilen para cezası veya hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Uyuşturucu cezası paraya çevrilmesi hakkında da mahkeme tarafından bu unsurlar dikkate alınarak suçun türüne ve kanunlara göre belirli uygulamalara başvurulması muhtemeldir.

İlginizi çekebilir: Ceza infaz dilekçesi

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Kapsamı Nedir?

Uyuşturucu kullanma suçu TCK Madde 191 kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre; kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Söz konusu suç kapsamında kanunda belirlenen ilgili şartlar aranmadan 5 yıl süre ile kamu davasının açılması erteleme kararı verilmektedir. Erteleme kapsamında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanır. Erteleme süresinde gerekli hallerde tedaviye uygulanmasına başvurulabilir.

Eğer kişisel ihtiyacının çok üzerinde bir miktar yakalanması halinde bu kişiler için uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezai işlem yapılacaktır. Bu durumda ceza süreleri ve dava süreci değişiklik gösterecektir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçlarının Cezası Nedir?

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Ancak uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçunun:

  • Okul,
  • Yurt,
  • Hastane,
  • Kışla,
  • İbadethane vb.

Eğitim, sağlık, askeri veya sosyal amaçlı ortamların sınırları içinde ve en az 200 metreden yakın mesafede suçun işlenmesi durumunda verilmesi öngörülen cezanın yarı oranda artırılması öngörülür. Bu tip durumlarda ise cezanın 3 yıldan 7,5 yıla kadar artırılması mümkündür. Uyuşturucu cezası paraya çevrilmesi için gerekli koşulların sağlanması durumunda ise farklı uygulamalara başvurulacaktır.

Uyuşturucu Cezası Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

Uyuşturucu suçu cezası kapsamında kanunlarımızda hapis cezası öngörülmektedir. Ancak belirli durumlarda cezanın paraya çevrilmesi ve ertelenmesi gibi unsurlarda dikkate alınır. Ancak uyuşturucu madde kullanma suçu işlenen suça karşılık olarak hapis cezası ile beraber veya ayrı olarak uygulanan bir tür yaptırım çeşidi olduğu için, uyuşturucu kullanımı ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrimi mümkün olmayacaktır.

Uyuşturucu madde kullanımda erteleme ise mahkemece belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinin koşullu olarak ertelenmesini ifade eder. Uyuşturucu kullanma suçunda hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

Uyuşturucu Madde Ticareti Cezası Nedir?

Uyuşturucu ticareti yapmak TCK ilgili maddeleri kapsamında uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan çok daha farklı şekilde tanımlanır. Buna göre imal, ihraç ve ithal eden kişiler için 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

10 yıldan daha az olmamak üzere söz konusu kişiler için hapis cezası ve yirmibin güne kadar adli para cezası uygulanması öngörülür. Uyuşturucu cezası paraya çevrilmesi konusu gereği adli para cezasını uygulanmasına müsait değildir. Ancak belirli durumlarda erteleme veya diğer uygulamalara başvurulması mümkün olacaktır. Kanunlar kapsamında işlenen suça göre farklı yaptırımlar öngörülür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı