Usulsüz Tebligat

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik tebligatların nasıl yapılacağına dair bilgiler içerir. Usulsüz Tebligat olarak adlandırılan durumda ise bazı koşulların oluşması gerekir. Tebligata bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar kişi hakları açısından önem taşırken bu bildirimler basit bir bildirim olarak kabul edilmezler. Bundan dolayı da usulüne uygun olarak gönderilmeleri gerekir. Usulsüz tebligatın yapılmış olması durumunda muhatabın tebliği öğrenmiş olması tebliği geçerli kılar. Muhatabın bu tebliğden hiç haberi olmadığı durumlarda ise tebligat geçersiz sayılır. Usulsüz tebligat muhataba ulaşmış ise bu durumda tebligatın yapılmış kabul edilmesine bağlı olarak yeniden usulüne uygun bir tebligat isteme hakkı muhataba tanınmaz. Muhatap tebliği aldığı tarihten itibaren konu hakkında bilgilendirilmiş kabul edilir. Bundan dolayı da usulüne uygun gönderilmiş tebligatla aynı sonuçları doğurur.

Usulsüz Tebligat Nedir ?

Kişilerin yetkili makamlar tarafından hukuki işlemler hakkında haberdar edilmesi için hazırlanan belgeler tebligat adını taşır. Resmi makamlarca gönderilen tebligatlar kamu alacakları gibi çeşitli durumlar karşısında muhatabın yetkili makama olan borcunu ödemesi gerektiğini tebliğ etmek üzere hazırlanır. Borcun vadesi gelmiş olması gerekirken tebligatın geçerli olması bu sayede mümkün olur. Usulsüz Tebligat olarak adlandırılan durum tebliğ edilen belgenin usulüne uygun olarak muhataba iletilmediği koşullarda ortaya çıkar. Buna rağmen usulsüz tebligatlar da muhataba ulaştığı andan itibaren teslim edilmiş kabul edilerek usulüne uygun olarak tebliğ edilen tebligatlarla kıyaslandıklarında sonuçları açısından aynıdır. Muhatap bu tebligat eline ulaştığı andan itibaren tebliğ geçerli kabul edilir. Mernis adresleri tebligatın yapılabildiği adresler olurken bu adres sistemde kayıtlı olan resmi adres olarak kabul edilir.

Usulsüz Tebligat Halleri

Tebligat aracılığı ile hukuksal bir işlem kişi bilgisine sunulur. Yetkili makam tarafından hazırlanan tebligatın usule uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. İcra takiplerinde önemli bir belge olan tebligat takibin devamını sağlaması açısından önemli bir unsur olarak kabul edilir. Tebligat kim için hazırlanmışsa ona teslim edilmesi gereken bir belge olurken ayrıca tebligat yapılacak kişi belirtilen adreste oturuyor ve çalışıyorsa bu adreste bulunan ve tebligatın verilebileceği kişiler de belirlenmiştir. Tebligat yapılacağı zaman muhatabın son oturduğu adresine yapılır. Şahsın bu adreste bulunmadığı durumlarda adres kayıt sistemi dikkate alınır ve buradaki yerleşim yeri adresine evrak gönderilir. Tebligat yapılacak kişinin belirtilen adreste bulunmadığı durumlarda kendisi ile aynı adreste oturan kişilere tebligat yapılabilmektedir. Usulsüz Tebligat ilgili kanunlara uygun şekilde tebligat yapılmadığında ortaya çıkan bir durumdur.

Usulsüz Tebligat Şikayet

İcra Hukuku söz konusu olduğunda tebliğ edilmesi gereken belgelerin usulüne uygun koşullarda muhataplarına ulaştırılması istenir. Usulüne uygun yapılmayan tebligatların tamamlanmamış sayıldığı görülürken muhatabın eline ulaşması durumunda tebligatın doğuracağı sonuçlarda bir değişiklik olmadığı görülür. Usulsüz Tebligat olarak adlandırılan durum; tebligatın 15 yaşından küçük olanlara, vekil yerine asile yapılması olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra tebliğ edilemeyen evrakın muhtar ya da zabıta gibi birimlere verilmesi gerekirken komşu gibi kişilere bırakılması da usulsüz tebligat olarak adlandırılır. Usulsüz tebligat yapılan muhatabın durumu öğrendiği anda 7 gün içerisinde şikâyet hakkı bulunur. Tetkik Mecii bu konunun muhatabı olurken mağdur olan tarafın borçlu olduğu mercie de durumu haberdar etmesi zorunludur. Bu işlemleri yapmayan kişi açısından takip işleminin kesinleşmesi kaçınılmaz olur. Yani tebligat usulsüz olarak yapılmış olsa dahi usulüne uygun olarak yapılan tebligatla aynı sonuçları taşıyacağından dolayı bu itiraz ve şikayetlerin yapılması zorunludur. Adresi bilinmeyen kişilere tebligat yapılacağı zaman ise ilanen bu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı