Tüketici Hakem Heyeti Nedir ?

Satıcı ve tüketici arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda başvurulan merci Tüketici Hakem Heyeti olarak adlandırılır.  Tüketici Hakem Heyeti Nedir ? Merak edilirken satıcı ayıplı mal sattığında ya da mal veya hizmette bir eksiklik olduğunda başvurulan makamdır. Tüketicilerin haklarının korunmasında yararlanılan bu yöntem sayesinde oluşan anlaşmazlıklar giderilmeye çalışılır. Bu heyet il ve ilçe hakem heyetleri olarak ikiye ayrılır. Tüketici Hakem Heyeti’nde görevli olarak bir başkan bulunur. Bunun yanı sıra dört üye ve bir raportör de görev yapar. Tüketici Hakem Heyeti kararları yerine getirilmek zorundadır. Bu karalara uyulmaması durumunda da ilamlı icra takibi yapılabilmektedir. Heyetin kararlarına itiraz edildiğinde tüketici mahkemesinin vereceği karara bağlı olarak konu kesinlik kazanır.

THH Nedir ?

Tüketici Hakem Heyeti kısaca THH olarak adlandırılırken merak edilenlerden biri de Tüketici Hakem Heyeti Nedir ? Sorusuna verilecek yanıttır. Tüketicilerle satıcılar arasında doğan bazı sorunlarda bu heyete başvurulması gerekir. Heyet il ve ilçe heyetleri olarak iki gruba ayrılırken uyuşmazlığa yol açan mal ya da hizmetin değerine bağlı olarak hareket edilir. Bu durumda da değeri 6920 TL’nin altında olan uyuşmazlıklar için başvurulması gereken yer ilçe tüketici hakem heyetidir. Uyuşmazlığın değeri 10.390 TL’nin altındaysa il Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulur. Büyükşehir olarak değerlendirilen iller söz konusu olduğunda ise 6920 TL-10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklar il THH’ nde görülür.

Tüketici Hakem Heyeti Ne İş Yapar ?

THH mal ve hizmet alımları sırasında tüketici ve satıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakar. Tüketici Hakem Heyeti Nedir ? Dendiğinde satıcının ayıplı mal satması durumunda tüketicilerin buna itiraz etmesi için başvurulabilecek bir merci olarak hizmet ettiği görülür. Satıcının mal ve hizmet satışı sırasında bunu eksik şekilde yerine getirdiği durumlarda da heyete başvuru hakkı tüketicilere tanınmıştır. Tüketiciler başvuru yapacağı zaman yerleşim yerindeki heyete bu durumu bildirmesi gerekir. Bazı yerlerde THH bulunmaz. Heyetin bulunmadığı yerde ikamet eden tüketicilerin yapması gereken ise yönetmelikler hakkında bilgi edinmektir.

Tüketici Hakem Heyeti Karara Bağlandı

Tüketici Hakem Heyeti Nedir ? Sorusuna yanıt arandığında tüketici ve satıcı arasında oluşan problemlerin çözümlenmesinde aracılık eden kurumdur demek doğru olur. Satıcının sattığı ayıplı mallar ya da eksik verilen hizmet ve mallar bu heyetin ilgilendiği anlaşmazlıklar arasında yer alır. Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak geliştirilen bu uygulama ile ortaya çıkan sorunlara çözüm aranır. Heyet karar verdikten sonra bu durum bağlayıcı nitelik taşırken kararlara itiraz edileceği zaman Tüketici Mahkemesi’ne başvurulur.

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Ne İş Yapar ?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir ? Merak edilirken tüketici haklarına yönelik ortaya çıkan sorunlarda başvuru mercisi olarak değerlendirilir. Bir başkan dört üye ve bir raportörden oluşan heyet yapılan başvuruları en geç 6 ay içerisinde karara bağlar. Başvuru yapılacağı zaman e-devlet uygulaması üzerinden ya da posta yoluyla da bunu gerçekleştirmek mümkün olur. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihine göre hareket edilir. Heyet bir karar verdikten sonra bu karara itiraz hakkı taraflara tanınmıştır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunurken heyetin bulunduğu yerde olan Tüketici Mahkemesi itiraz yapılacak mahkemedir. Tüketici Mahkemesi bulunmadığı durumlarda ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili kabul edilir. Mahkeme kararları kesin olarak kabul edilir. THH’de raportör olarak görev yapan kişiler heyete yapılacak başvuruları alan ve gerekli yazışmaları yapan taraftır. Tutanakların hazırlanması ve arşivlenmesi gibi görevleri bulunur. Tüketici Hakem Heyeti raportörleri heyetin işleyişine yönelik olarak yapılması gereken işlemlerden sorumlu olurken il ticaret müdürlükleri bünyesinde hizmet verirler.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı