TEVSİİ TAHKİKAT

Hukuki sistemde tevsii tahkikat kovuşturmanın genişletilmesi olarak da bilinmektedir. Duruşma sırasında delillerin tartışılması evresinde, daha önceden tartışılmamış, incelenmemiş veya taraflar tarafından ileri sürülmemiş yeni delilerin mahkeme vasıtası ile duruşmaya getirtilmek amacıyla yargılamaya dahi edilmesini ifade etmektedir.

Tevsii Tahkikat Talebi Ne Demek ?

Tevsii tahkikat kavramı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda detaylıca düzenlenmiştir. Delillerin incelenmesi ve tartışılması evresine dair genel düzenlemelerden hareket ile hukuki uygulamada Yargıtay kararları ile gelişen bir kavramdır. Esasa dayalı olarak Yargıtay’ın eksik araştırma ve eksik inceleme nedenleri ile bozduğu bütün kararlarında yerel mahkemenin tevsii tahkikatını yapmasının gerektiren kararın tüm noktalarını da göstermektedir. Fakat tevsii tahkikat kavramı, gelişmiş ceza muhakemesi hukuku tekniğinde yalnızca iddia ve savunma taraflarınca duruşma evresinde yeni delillerin yargılama sürecine dâhil edilmesi taleplerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Tevsii tahkikatın talebi, sanık ya da avukatının yargılama sürecinde daha önceden incelenmemiş, tartışılmamış ya da tartışılmamış delilerin mahkeme aracılığı ile yargılama sürecine yeniden dâhil edilmesi için yapılan talebe denilmektedir. Sunulan tevsii tahkikat talepleri mahkemece değerlendirilerek talepler hakkında kabul ya da ret kararı verilmektedir. Aksi halde, tevsii tahkikatının talepleri mahkeme tarafından değerlendirilmemiş olması durumunda, deliler tartışılmadan eksik bir inceleme ile karar verilmiş olacağı için hukuka aykırı yerel mahkeme kararı, istinaf mahkemesi ya da Yargıtay tarafından bozma konusu yapılmaktadır. Sanık ya da müdafisinin tevsii tahkikat taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesi durumunda, ilgili dosya karar evresinde ise esas hakkında savunmalarını hazırlamaları üzerine ayrıca uygun bir süre verilmektedir. Eğer bu süre verilmediği takdirde, savunma hakkı kısıtlandığı için yerel mahkeme kararı istinaf ya da Yargıtay incelemesi sonucunda bozulacaktır.

Tevsii Tahkikat Talebi

Hukuki uygulamada avukatların tevsii tahkikatının yerine soruşturmanın genişletilmesi kavramını da kullansa da yerel mahkemede yargılama faaliyetlerinin kovuşturma ve soruşturma biçiminde ayrılmasından dolayı kovuşturmanın genişletilmesi kavramı daha doğru bir tabir olmaktadır. Öyle ki soruşturmanın genişletilmesi kavramı, soruşturma işleminin eksik yapılması durumunda kullanılmaktadır. Sonuç olarak soruşturma evresi için soruşturmanın genişletilmesi, kovuşturma evresi için tevsii tahkikatının ya da kovuşturmanın genişletilmesi kavramlarının kullanılması yargılama uygulamalarının yasaya uygun olması ve kavramların yanlış kullanımının önlenmesini sağlamaktadır.  

Tevsii Tahkikat Hangi Aşamada

Tevsii tahkikatın yargılama süreci aşamasında gelinen noktada yeni bir delil ikamesinin zorunlu bir hal alması sebebi ile tahkikatın derinleştirilmesi genişletilmesi anlamını içermektedir. Ceza davası evresinden önce ya da dava sürecinde toplanmış ve olgunlaşmış bütün delilerin yargılamanın ilerleyişini getirdiği noktada araştırılması gereken başka hususların da bulunmasının ortaya çıkması sebebi ile mahkeme tarafından bu delilerin de dava konusu hakkındaki savunma öncesi açıklanmak sureti ile toplanması talebi tevsii tahkikat talebini oluşturur. Tevsii tahkikatın talebi, duruşmadan önce ve kanuni süre içinde yazılı şekilde sunulması, gerekçelerin ve istemlerin detaylı olarak belirtilmesi halinde geçerli olmaktadır.

İlginizi çekebilir: Velayet Davası Dilekçe Örneği

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib