Tenzip Ne Demek ?

Tenzip ne demek sorusu birçok farklı şekilde yanıtlanabilir. Tenzip, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş bir kelime olup uygun görmek, uygun bulmak anlamına gelmektedir. Hukukta ise tenzipin anlamı biraz daha farklıdır. Hukukta tenzip, mahkemelerde dava açıldıktan sonra davanın uygun şartları taşıyıp taşımaması ve ilk olarak davanın gidişatı için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi için tutulan bir tutanaktır. Hukukta bir tutanak biçimi olan tenzip, bir davada atılacak adımları gösteren yazılı ve somut bir belgedir. Davalarda ilk duruşmadan son duruşmaya kadar olan işlemleri belirlemek için tutulan bir tutanak olan tenzip, mahkemelerde hâkim tarafından hazırlanır. Hâkimin hazırladığı bu tutanağa tenzip zaptı veya tenzip tutanağı adı verilir.

Tenzip Zaptı Ne Demek ?

Tenzip ne demek sorusunun cevabı, tenzip zaptıyla açıklanabilir. Mahkeme tarafından dava dilekçesi incelendikten sonra tenzip zaptı hazırlanır. Bu tenzip tutanağıyla, mahkeme tarafından gerçekleştirilecek olan işlemler belirlenmiş olur. Tenzip zaptının hazırlanmasıyla birlikte aynı zamanda davanın ön hazırlığı da tamamlanmış olur. Hazırlanan bu resmi tutanak, davanın sürecini belirleyen bir plan gibi düşünülebilir. Eğer davanın işleyişi ile ilgili çeşitli eksikler varsa, tutanakta bu eksikler de belirtilir ve davalıya bu durum tebliğ edilerek bildirilir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesine göre, davalıya tebliğ edilen tenzip zaptına davalı tarafından 15 gün, yani iki hafta süre içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesinde belirtildiği gibi, davalı tenzip zaptına iki hafta içinde, dava ile ilgili deliller ile belgelerin asılları ve davacı sayısından bir fazla olacak örnekleri ve cevap dilekçesi ile birlikte ilgili mahkemeye sunmak zorundadır. Tenzip zaptı hazırlandıktan sonra, tutanakta belirtilmiş olan işlemler uygulamaya konur ve tutanakta bildirilen kararlar yerine getirilir. Davacı ve davalı taraflar mahkemeye çağrılarak ifadeleri alınır. Bunun dışında varsa tanıkların çağrılmasına, bilirkişi raporlarının alınmasına, dava ile ilgili durumların tespit edilmesine ve davanın duruşma gününe karar verilerek işlemlere devam edilir.

Tenzip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?

Tenzip ne demek sorusunu yanıtlamak için tenzip zaptının ne demek olduğunu öğrenmeliyiz. Tenzip zaptı bir davada başlangıçtan son işleme kadar yürütülecek işlemlerin bir özetidir. Tenzip zaptı hazırlandı ifadesi ise, mahkemenin dava dosyasını incelediğini, duruşma gününün ve dava sürecinin belirlendiğini gösteren tutanaktır. Tenzip zaptı hazırlandı ifadesi, tenzip tutanağının hazırlanmış olduğunu belirtir. Tenzip tutanağı, dava açıldıktan ve davaya numara verildikten hemen sonra hazırlanır. Dava numara aldıktan sonra davanın açıldığı mahkemeye gönderilir. Mahkeme, davada gerekli unsurların olup olmadığını soruşturur ve gerekli unsurları tespit eder. Tespit ettiği tüm unsurları ise tenzip zaptında belirtir. Tenzip zaptı, internet üzerindeki UYAP adresinden sorgulanabilir. UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) adresinden dava numarası ile giriş yapılarak hazırlanmış olan tenzip zaptına ulaşılabilir.

İcra Tenzip Talebi

İcra tenzip talebi ne demek sorusunun yanıtı, tenzip ne demek sorusuyla ilişkilendirilen bir sorudur. İcra tenzip talebi, icra müdürlüklerinde, icra davalarında hazırlanan tenzip talebini ifade etmektedir. İcra Müdürlüklerinde bir dava açıldığında ve bu dava numara aldığında, dava dosyası ilgili mahkemeye gönderilir. Mahkeme, bu dava ile ilgili tespitlerde bulunup gerekli talimatları icra tenzip talebinde bildirir. Borçlunun belirtilen ikametgâh adresine haciz işlemlerinin ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirileceği de bu talepte bildirilir. Tenzip zaptına itiraz edilmek isteniyorsa, bu itiraz davada verilecek asıl karar sırasında yapılmalıdır. Ancak ceza mahkemelerinde tenzip zaptında tutukluluğun devamı talebine anında itiraz edilebilir. Tenzip kararına itirazlar, itiraz dilekçesi ile yapılmaktadır. Davayı yürüten hâkim, davalının tensip tutanağına itiraz etmesi durumunda bir karar verir.

“Tenzip Ne Demek ?” üzerine bir yorum

  1. Akçakaya hukuk bürosu Denizli(adıma borcumdan dolayı)dava açmış .icram olduğunu sistemden görüyorlar ve biliyorlar çalıştığım yerde bunlara izah etmis eve hacız talebinde bulunmak üzere e devlet de yazı gördüm.ben Ankara’da oturuyorum Ankara adliyesi ne yazı gondermisler bunun için ne yapmam lazım saygılarımla

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı