Tenkis Davası

Tenkis Davası mirasçıların saklı paylarını elde edebilmek için açtıkları dava türlerinden biridir. Miras bırakan, mirasçılarına ait saklı payların dışında kalmak koşulu ile bırakacağı mallar üzerinde istediği gibi tasarruf edebilmektedir. Burada kural mirasçıların saklı payı olarak adlandırılan kısmın doğru ayarlanmasıdır. Aksi durumda mirasçılar tenkis davası açmak sureti ile saklı paylarını talep etme hakkına sahip olacaktır. Miras bırakan kanunların kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde mal varlığının tamamını veya bir kısmını vasiyetname oluşturmak koşulu ile tasarrufta bulunabilmektedir. Miras bırakanın mirasçılarına bırakacağı saklı payın oranı düşüldüğünde kalan kısımda miras bırakan istediği tasarrufta bulunma hakkına sahip olmaktadır.

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Tenkis Davası miras bırakanın vefatı üzerine açılabilen bir davadır. Birden fazla mirasçı bireysel olarak ya da toplu halde saklı paylarının ihlal edildiğini düşündüklerinde bu davayı açabilmektedirler. Bu dava miras hukuku ile ilgili bir davadır. Miras bırakanın vefatı üzerine tenkis davası açılabilmektedir. Saklı paya sahip mirasçılar tarafından açılan bir dava türüdür. Miras bırakanın mirastan mal kaçırmasına engel olmak amacı ile bu tür bir dava açılmaktadır. Mirasçıların saklı paya sahip olması demek miras bırakanın bu paylar üzerinde tasarruf gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmektedir. Saklı paya sahip olan mirasçıların saklı payları korunur. Bu dava açılacağı zaman bir dilekçe oluşturulmak sureti ile başvuru yapılması gerekmektedir. Dava dilekçesinde davacının ve vekilinin adı yer almalıdır. Ardından gelen kısımda konu belirtilmelidir. Açıklamalar kısmında yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Hukuki nedenler ve hukuki deliller dilekçede yer alması gereken bölümlerdir. Son bölümde ise sonuç ve istem kısmı yer alır. Bu dava için hazırlanacak dilekçe örneği diğer davalar için hazırlanan örneklerle benzerlik göstermektedir.

Tenkis Davası Zamanaşımı

Tenkis Davası açılabilme koşullarından biri ve en önemlisi miras bırakanın vefatıdır. Miras bırakan vefat etmediği sürece mirasçılar hiçbir surette böyle bir dava açamazlar. Bu dava saklı paylı mirasçıyı koruyan türde davadır. Saklı paylı mirasçı yaş olarak küçük olması durumunda vasisi tarafından bu dava açılabilmektedir. Miras bırakan üçüncü kişilere malları temlik ettiğinde saklı pay sahibi mirasçılar haklarına istinaden üçüncü kişilere tenkis davası açabilmektedirler. Burada koşul miras bırakanın malı saklı pay sahiplerinden kaçırmak için üçüncü kişiye devretmesi ve üçüncü kişinin de bu malı kötü niyetle bilerek devralmasıdır. Bu davanın açılma hakkı saklı paylı mirasçıların haklarının gasp edildiğini öğrenmesi durumunda başlar ve süre olarak bir yıldır. Vasiyetnameleri ilgilendiren durumlarda ise vasiyetname açıldığı anda başlamaktadır ve diğer tasarruflarla ilgili olarak mirasın belirlenmesinden itibaren 10 yıl süresi vardır. Bu süre aşılınca zamanaşımı söz konusu olmaktadır.

Tenkis Davası Nedir ?

Miras bırakanın mirasçılarına bıraktığı saklı pay oranındaki mallarının dışındaki malvarlığı üzerinde istediği tasarrufu yapma hakkı vardır. Miras bırakan saklı payların oranının üzerinde malında tasarruf sağlamış ise mirasçılar kendilerine ait olan saklı payların iadesi için Tenkis Davası açabilmektedir. Kanun koyucunun oluşturduğu yasalarda miras bırakana malı üzerinde tasarruf etme imkânı tanınmıştır. Buna rağmen kanun koyucu mirasçıların saklı paylarının miras bırakanın serbest tasarruf hakkı sebebiyle ihlal edilmesini de uygun bulmamaktadır. Saklı pay sahibi mirasçılar; miras bırakanın hiçbir şekilde değiştiremeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği biçimde miras hakkına sahip mirasçılara denmektedir. Saklı paylı mirasçı olarak adlandırılan kişiler miras bırakanın çocukları, torunları veya onların çocukları olabilmektedir. Bunun yanı sıra miras bırakanın anne, babası ve eşi de bu grupta yer almaktadır. Miras hukukunda düzenlenen tenkis davası miras bırakanın terekesi üzerindeki tasarruf hakkını dilediği şekilde kullanması konusunda sınırların aşılmaması adına yapılmış bir düzenlemedir.

İlginizi çekebilir: GBT Nedir ?

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib