Temyiz Nedir ?

Hukuki kavramlar arasında yer alan temyiz bir kanun yolu olarak değerlendirilmektedir. Ceza Muhakemesi, temyizi doğal bir kanun yolu olarak tanımlamaktadır. Temyiz kavramı Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilen kararlar Yargıtay’ın denetimine tabi tutulacağı zaman ortaya çıkmaktadır. Hukukta bir yargılama birimi karar verdiğinde başka bir organın denetlemesine tabi tutulması oldukça önemli bir konudur.  Temyiz Nedir ? Sorduğumuzda, temyiz uygulaması ile bir yargılama kurumunun doğru karar verip vermediği kontrol edilebilir cevabı doğru olacaktır. Bu yöntem mahkemelerde görülen davalar karşısında doğru karar alınması için uygulanırlar. Bir diğer uygulanma amaçları ise herkese eşit bir hukuki yargılama imkânı sağlanmasıdır.

Temyiz Mahkemesi Nedir ?

Temyiz mahkemesi oluşturulurken bu mahkemelerin konusunun ne olduğunu da bilmek gerekmektedir. Temyiz mahkemeleri ceza mahkemelerinin verdiği son kararları konu edinirler. Kısaca belirtmek gerekirse son karar adı altında değerlendirilen hükümler beraat, mahkûmiyet, dava reddi ya da dava düşmesi olabilmektedir. Temyiz mahkemeleri de bu kararları konu almakta ve incelemeye tabi tutmaktadır. Temyiz Nedir ? Suali için verilecek cevaplar arasında ceza mahkemelerinin son kararlarını inceleyen yargılama mercileridir demek doğru olacaktır. Adaletin herkes için eşit şartlar oluşturması temyiz mahkemeleri vasıtası ile sağlanmaktadır. İlk derece mahkemeleri bir davaya yönelik olarak karar verir. Bu kararın üçüncü derece mahkemesi olarak incelenmesini sağlayan merci temyiz mahkemeleridir. İstinaf mahkemesi tarafından bozma kararı verilemeyen hükümler söz konusu olduğunda temyiz mahkemeleri devreye girebilmektedir.

Temyiz Kudreti Nedir ?

Dava sonucunda tebliğ tarihinden itibaren tanınan sürede temyiz hakkını kullanmak, hükmün kesinleşmesini engelleyecek bir durumdur. Bölge adliye mahkemeleri istinaf mahkemesi olarak da adlandırılmaktadır. Bu mahkemeler bir hüküm verdiğinde bu hükmün aleyhinde temyiz başvurusu yapma yolu kişiye tanınmış bir kanun yoludur. Bu başvurunun Yargıtay kararı doğrultusunda neticelenmesi gerekmektedir. Aksi halde bölge idare mahkemesinin verdiği karar infaz edilememektedir. Sanık hakkında verilen karar ne olursa olsun temyiz mahkemesi neticelenene kadar kararın kesinleşmesi mümkün değildir. Temyiz Nedir ? Dediğimizde kişilere başvuru hakkı verilen bir kanun yoludur demek doğru olacaktır.

Temyiz Süresi Nedir ?

Temyiz süresi olarak kişilere tanınan süre istinaf mahkemesinde verilen kararın tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olmak üzere 15 gündür. Kişiler mahkemede bulunuyorsa ve karar yüzlerine okunmuşsa bu durumda süre o tarihten itibaren başlamaktadır. Temyiz Nedir ? Sorduğumuzda bunun bir kanun yolu olduğunu bilmek gerekecektir. Temyiz incelemesi yapılacağı zaman bu durum dosya üzerinden gerçekleşmektedir. Duruşmanın uygun görülmesi için Yargıtay’ın yapacağı incelemede alınacak karar önemlidir. 10 yıl veya daha fazla hapis cezaları için verilen kararlarda duruşma yoluna da gidilebilmektedir.

Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Adalet Bakanlığı’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kanun yararına temyiz başvurusu yapma yetkisi vardır. Adli Yargı Mahkemeleri bir karar aldığında bu karara karşı temyiz mahkemesini açma yetkisi yukarıda söz ettiğimiz kuruma verilmiştir. İstinaf mahkemelerinde incelenmeyen ya da temyiz incelemesine konu olmadan kesinleşmiş bulunan hükümlerde hukuka aykırı yönlerin bulunması durumunda bu kararın bozulmasına yönelik talep oluşturulabilir. Bunun içinse izlenmesi gereken yol Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmak olmalıdır. Kanun yararına temyiz için Yargıtay’ın nedenleri geçerli bulması durumunda hüküm yasa yararına bozulabilmektedir, aksi durumda ise talep reddedilmektedir. Kanun yararına bozma yetkisine sahip olan kurum Adalet Bakanlığı’dır. Adalet Bakanlığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak talebini bildirmekle yükümlüdür. Kanun yararına bozma isteminin oluşturulacağı yazılı evrak, Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine iletilmek suretiyle işlem başlatılır. Temyiz Nedir ? Kanun yararına temyiz nedir? Gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Kanun yararına temyiz yürürlükteki hukukun yanlış bir uygulamaya mahal verdiği düşünüldüğünde başvurulmakta yanlışlık tespit edildikten sonra benzer durumlarla karşılaşılmaması için uygulanmaktadır.

İlginizi çekebilir: İstinaf Ne Demek

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı