Tehdit Suçu

Türk Ceza Kanunu (TCK)’ nun 106. Maddesinde Tehdit Suçu ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Tehdit, bir kötülüğün ya da zararın gelecek zamanda bir kişiye gösterileceğinin bildirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu suçun meydana gelmesi için fail iradesi gerekmektedir. Sözle veya belirli davranışlar yoluyla tehdit suçu görülebilmektedir.  İlgili suça karşı korunacak değer, kişinin iç barışı, hareket etme ve karar verme özgürlükleridir. Öte yandan fail eğer tehdit fiilini gerçekleştirirken sınırı aşar ise şantaj suçuna bürünebilmektedir. Tehdit suçu, mutlaka gerçek kişiler aleyhine işlenmektedir. Tüzel kişilere karşı tehdit suçundan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tehdit edilen kişiler açısından kişinin manevi dünyasında bir korumadan söz edilebilmektedir. Bir tüzel kişi aleyhine yapılacak tehdit suçu, şartların oluşması halinde gerçek kişi ortaklarına yöneltilmiş olabilecektir.

İlginizi çekebilir: Usulsüz tebligat

Tehdit Suçu TCK

TCK’ nın ilgili maddelerinde düzenlenen tehdit suçu nitelik olarak tehlike suçunu oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile suçta mağdur olan kişiyi korkutma amacı güdülmektedir. Tehdit amacıyla gerçekleştirilecek söz ya da davranışın başka bir zarar meydana getirmesi önemli değildir. Burada maksat tehdit etme fiilinin gerçekleştirilmesidir. Yani tehdite konu davranışın icrasına başlanması gerekmemektedir.  Suçun basit halinde mağdurun yaşam hakkı ya da malvarlığına yönelen iki şeklinden söz edilebilmektedir. Eğer suç yaşam hakkına yönelirse ceza altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmektedir. Malvarlığı değerine yönelen tehdit suçunun basit halinde ise ceza altı aya kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Öte yandan tehdit suçunun mağduru sağlık personeli olur ise ceza yarı oranında artırılacaktır. Üstelik Tehdit Suçu için hükmedilecek hapis cezası ise ertelenmeden uygulanacaktır.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Mi ?

TCK’ da yer alan düzenlemelere göre Tehdit Suçu iki farklı şekilde işlenebilmektedir. Ayrıca bu suçlara ilişkin öngörülen cezalar da farklılık göstermektedir.Tehdit suçuna ilişkin olarak sadece suçun basit şekli şikayete tabi bulunmaktadır. Basit şeklinde suç, malvarlığını hedef almakta veya sair kötülük olarak meydana gelmektedir. Söz konusu kapsamda malvarlığına yönelen tehdit suçlarında şikayet süresi altı (6) ay olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre, mağdurun fiil ve faili öğrenmesinden itibaren başlamaktadır. Ancak yaşam hakkına yönelen tehdit basit şekilde işlense dahi takibi şikayete bağlı olmayacaktır. Diğer taraftan tehdit suçunun nitelikli olan tüm halleri de şikayete bağlı değildir. İlgili nitelikli hallere ilişkin şikayet hakkı, zamanaşımına ait sekiz (8) yıllık süre içerisinde kullanılabilecektir. Kullanılacak olan şikayet hakkı üzerine de dava zaman aşımı süresi içerisinde soruşturması görülebilecektir.

TCK 106

TCK’ nun 106. Maddesinde yer alan düzenleme ile tehdit suçuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İlgili maddenin birinci fıkrasında basit Tehdit Suçu olarak tabir edilen suç açıklanmış ve daha sonra cezai hükümlere yer verilmiştir.İkinci fıkrada ise suçun nitelikli hallerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu hallerden birinin oluşması halinde verilebilecek cezai yaptırımlara ilişkin hükümler yer almıştır. Üçüncü ve son fıkrasında ise amacın tehdit olmasına karşın fiilen oluşabilecek ve madde metninde yer alan bazı suçların işlenmesi halinde bu fiillerin de ayrıca cezalandırılacağı belirtilmektedir.

TCK 106/1

Kanun’ un 106/1 maddesinde düzenlenen suç, tehdit halinin basit görünümü olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu madde kapsamında değerlendirilen olaylarda taraflar arasında öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede yer alan suçlarda soruşturmaya devam edilmeden evvel uzlaşma prosedürleri işletilmesi zorunludur. Eğer uzlaşma sağlanamaz ise Tehdit Suçu kapsamında soruşturma ya da yargılama devam edebilecektir. 106/1 maddesinde düzenlenen basit tehdit suçlamasında yaşam hakkı değerleri tehdit unsuru olur ise ceza altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olacaktır. Maddede yer alan diğer hallerde ise ceza altı aya kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı