Tefecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 241. Maddesinde düzenlenmiş olan tefecilik suçu suçun halleri, nitelikleri, gerekçeleri ve cezai yaptırımları açısından ayrıntılı incelenmiştir. Kazanç sağlamak amacıyla bir kimseye doğrudan ödünç şekilde para verme, senet kırdırma ya da kredi kartı ile pos cihazından para çekme yolları ile ödünç para verilmesi ile gerçekleşen ekonomik suça tefecilik suçu denir.

İlginizi çekebilir: TCK 86

Tefecilik Suçu Nasıl İspatlanır ?

Tefecilik suçu ispatı yargılama ve ceza yaptırımı kararının verilmesinde oldukça önemlidir. Bu suçun ispatı esasında en önemli unsur, hayatın normal akışı içinde suç fiilinden etkilenen mağdur ve faili arasında parasal alışveriş dışında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda mağdur ile fail arasında uzun senelere dayanan arkadaşlık, yakın akrabalık ve komşuluk ilişkisi olup olmadığı araştırılı ve tespit edilir. Bununla birlikte faile ait işyerlerinde başka kimselerce imzalanmış çekler ya da senetler bulunması durumunda; senet veya çeklerin neden orada olduğu faile sorulmakta, senet ve çek üzerinde görülen borçlu kişilerin de beyanı alınmaktadır. Bunun için gerekirse bir vergi dairesine başvurularak, vergi inceleme raporu düzenlemesi istenmektedir.

Tefecilik Suçu Yargıtay Kararları

Sanık hakkında tefecilik suçu kapsamında mahkûmiyet kararı vermiştir. Tefecilik suç fiilinde kazanç elde etmek suretiyle para verildiği yasada belirtilmiştir. Fakat Yargıtay zincirleme şeklinde gerçekleşen tefecilik suçunda teselsülün bittiği tarih göz önüne alınmadan sanık kişinin ikametinde gerçekleştirilen arama tarihinin suç fiili tarihi olarak gerekçeli kararda gösterildiğini belirtmektedir. Yargıtay, bu hususun tespiti bakımından sanık ve mağdurun beyanlarına başvurmuş, paranın alındığı tarih ve miktarları detaylı şekilde sorularak çelişkiler giderilerek suç tarihinin kesin şekilde saptanması gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/11676 Esas, 2018/9175 Karar)

Tefecilik Suçu Cezası

Tefecilik suçu , hem mali finansmana ihtiyacı olan ekonomik hayatı, hem de mali sıkıntı içinde olan bireyin sömürülmesini korumak amacıyla suç sayılmakta ve ceza yaptırımına bırakılmaktadır. Tefecilik suçu bir kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi tarafından işlenmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Tefecilik suçunun gerçekleşmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunmaktadır. Tük Ceza Kanunu’nun 241. Maddesinde suç fiilinin cezası, hapis cezası ile adli para cezasının birlikte uygulanmasıyla düzenlenmiştir. Yani suç fiilinin hükümlüsü hem hapis cezasına, hem de işlenmiş suçun derecesine göre miktarı belirlenmek üzere adli para cezasına hükmolunmaktadır.

Tefecilik Suçu Zamanaşımı Süresi

Tefecilik suçu , şikayete tabi suçlardan değildir. Bu suç fiili için savcılık tarafından kendiliğinden soruşturularak kamu davası açılmaktadır. Dava zamanaşımı süresi, suç fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtiği halde dava açılmamış ya da dava açılmasına karşın kanuni süre içinde neticelenmemiş ise ceza davasının düşmesi neticesini doğuran bir ceza hukuku kurumudur.  Tefecilik suçunun dava zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır. Söz konusu suç fiili sekiz yıllık dava zamanaşımı süresi içinde her daim soruşturulabilmektedir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı