TCK 87

Bir kişi suç işlediğinde bu suça istinaden bir durum ortaya çıkar. Kişinin kastettiği neticeden farklı olarak daha ağır bir durum ortaya çıktığında neticeden kaynaklanan ağırlaşmış suç oluşmuştur. Kişi ağır bir neticenin ortaya çıkabileceğini öngördüğünde ortaya çıkan ağır durum sebebi ile fail olası bir kasıtla hareket ediyor demektir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan sonuç kişinin sandığından daha büyük boyutlarda olabilmektedir. TCK 87 kasten yaralama suçuna istinaden ortaya çıkacak netice sebebi ile ağırlaşmış halleri kapsayan kanun maddesidir. Kasten yaralama suçunda verilen cezalardan ayrı olarak ayrıca ortaya çıkan durumlara bağlı olarak farklı yaptırımlar söz konusu olur. Fail bir suç işlediğinde suçun ortaya çıkardığı sonuç ile arasında bir nedensellik bağı olmalıdır. Kasten yaralama suçlarında mağdurun duyu ve organlarından birinin işlev kaybı olması ya da sürekli zayıflaması, yüzünde sabit bir iz oluşması, konuşmada sürekli güçlüğe yol açması gibi durumlarda verilecek ceza bir kat arttırılmaktadır.

TCK 87/ 3

Neticesine bağlı olarak ağırlaşmış yaralama suçuna verilen cezalar mağdurun vücudunda kalıcı etkiler bırakıldığında uygulanmaktadır. TCK 87 bu tür suçlara verilecek cezalar söz konusu olduğunda devreye giren kanun maddesidir. Kasten yaralama suçlarında mağdurun kemikleri kırılması durumunda mağdurun vücudunda meydana gelen fonksiyon kayıplarına bağlı olarak cezalar belirlenir. Adli tıp kurumu tarafından oluşturulacak rapora istinaden kişinin vücudunda ortaya çıkan durum derecelendirilir. Bu derecelendirme işlemi hafif, orta ve ağır şeklinde tanımlanmaktadır. Kasten yaralama suçunda ortaya çıkan etkiye bağlı olarak verilen cezanın miktarında artış söz konusu olabilir ve bu artış ½ oranında gerçekleştirilir. Kemik kırığının derecesine bağlı olarak bu oranda farklılıklar söz konusu olabilir. Kasten yaralama suçlarına Asliye Ceza Mahkemesi bakmaktadır. Kasten yaralama suçunun işlendiği sırada ağırlaşmış kasten yaralama hallerine bağlı olarak ortaya çıkan vefat durumlarında Ağır Ceza Mahkemesi devreye girmektedir.

TCK 87/4

TCK 87 kasten yaralama suçlarını kapsayan kanun maddesi olurken TCK 87/4 kasten yaralamanın sonucunda ölüm meydana geldiğinde cezaların oranlarında artış söz konusu olmaktadır. Duyu veya organlardan biri işlevini yitirdiğinde, konuşmada devamlı güçlük oluştuğunda, yüzde sabit iz meydana geldiğinde ve bu durumlara bağlı olarak ölümle sonuçlanan bir durum ortaya çıkmışsa 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Kasten yaralamaya bağlı olarak kemik kırığı oluşması durumunda ölüm meydana geldiğinde ve adli tıp kurumu tarafından kırıkla ilgili derecelendirme yapıldığında verilecek ceza 12 yıldan 18 yıla kadar değişiklik gösterecektir. TCK 87’de kasten yaralama suçuna bağlı olarak ortaya çıkan netice sebebi ile ağırlaşmış hallerin belirtilmesi için bu kanun maddesindeki tanımlamalardan yararlanılmaktadır. Ceza kanununun amacı kişi hak ve özgürlüklerini korurken kamu nizamını tesis etmektir. Toplum barışının korunması ve suç işlenmesinin önüne geçilmesi ceza kanunları vasıtası ile sağlanır. Hukuk devletinin korunması da bu kanunlar sayesinde mümkün olmaktadır.

İlginizi çekebilir: Arabuluculuktan Sonra Dava Açma Süresi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı