TCK 86

Türk Ceza Kanunu’nun 86. (TCK 86) Maddesi kasten yaralama suçunun düzenlendiği bir kanun düzenlemesidir. 3 fıkradan oluşan bu kanun düzenlemesinin hukuki değeri, unsurları, cezası hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

TCK Yaralama

Kasten yaralama suç fiili ile korunan hukuki değer bireyin vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı hakkıdır. Suçun hukuki konusunu ise insan yaşamı oluşturmaktadır. Bu suçun faili herkes olabilmektedir. Mağdur açısından herhangi bir özellikli durum olmamakla birlikte, herkes bu suç fiilinin mağduru olabilmektedir. Ancak bir insan olmalı ve bu insan hayatta olmalıdır.  TCK 68 maddesine göre anne karnındaki bir cenin bu suçun mağduru sayılmamakla birlikte, ölmüş bir kişi üzerinde de bu suç fiili gerçekleşmemektedir. Ayrıca bir kişinin kendini yaralamaya yönelik eylemleri de bu suç fiilini oluşturmamaktadır. Suç tanımına uyan ve suçun gerçekleştiğini kanıtlayan eylemler olayda yapılan hareket ve ortaya çıkan neticedir. Kasten yaralama serbest hareketli bir suç olarak tanımlanmaktadır. Sağlığı bozan, algılama yeteneğini olumsuz etkileyen ve acı veren her hareket bu suçu oluşturur. Yaralanma durumu da olayın neticesini vermektedir.

TCK 86/1

TCK 86 maddesinin birinci fıkrası kasten bir başkasının vücuduna acı veren, sağlığının ve algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan bir kişinin cezai yaptırıma hükmolunacağını belirtmektedir. Bu fıkraya göre kasten yaralama suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten yaralama suçuna örnek teşkil edilebilecek olaylardan bahsedersek; bir kimseye tokat, tekme ve yumruk atmak, bir kimseye sopayla vurmak, bir kimseyi itekleyerek bir cisme çarpmasına neden olmak, bir kimseyi bıçak ile yaralamak ya da silah ile vurmak şeklinde sıralanabilmektedir. Basit yaralama suçu basit ve nitelikli haller olmak üzere iki şekilde işlenebilmektedir.

TCK 86/3

TCK 86 maddesinde düzenlenmiş kasten yaralama suçunun üçüncü fıkrasını şekillendiren 86/3 düzenlemesi ise, kasten yaralama suçunun, eşe, üstsoya, altsoya ve kardeşe karşı, beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak sebebiyle ve silah ile ve canavarca işlenmesi durumunda şikâyet aranmadan, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağını içermektedir.   

Kasten yaralama suçunun neticesi nedeniyle ağırlaşmış yaralama suçu ve cezaları da TCK 86 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre mağdurun; duyularından ya da organlarından birinin işlevinin sürekli zayıf kalmasına, konuşmasında sürekli zorluk kalmasında, yüzünde sabit iz kalmasına, hayatını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına işlenmesi halinde, çocuğun vaktinden önce doğmasına sebep olmuş ise belirlenen TCK 86 suç fiilinin cezası, üçüncü fıkraya giren durumlarda beş yıldan az olmamaktadır. Buna ek olarak kasten yaralama suçu mağdurunun; iyileşmesi olanağı olmayan bir hastalığa, bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin kaybolmasına, konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünde sürekli değişiklik kalmasına, gebe birine işlenmesi halinde bebeğin düşmesine neden olması halinde, üçüncü fıkraya giren suçlarda TCK 86 suçunun cezası sekiz yıldan az olmamaktadır.

İlginizi çekebilir: Basit Yargılama Usulü

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı