TCK 86/2

Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesi kasten yaralamanın suç sayıldığı bir kanun düzenlemesini içermektedir. Hukuki uygulamalarda kasten yaralama suçundan yargılamalar oldukça fazladır. Bu soruşturmalar bazen henüz dava evresine gelmeden şüpheli kişi tarafından sonuçlanırken, bazıları yargılamaya gitmektedir. Söz konusu bu davalarda sanık lehine kararlar verilebildiği gibi ceza mahkûmiyeti de verilebilmektedir. TCK’nın 86. Maddesi üç fıkradan oluşmakta, yazımızda kasten yaralama suçuna ilişkin unsurlara, ceza hükümlerine ve özellikle maddenin TCK 86/2 kararlarına ayrıntısıyla değinilecektir.

 Tck 86/2 Maddesi

Bir kişiye karşılık kasten yaralama suç fiilinin işlenmesi durumunda, yaralama eyleminin kişi üzerindeki etkisi basit tıbbi bir müdahale ile geçebilecek şekilde hafif olması halinde, mağdur kişinin şikâyeti sonrasında suç fiilini işleyen kişi hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis ya da adli para cezası hükmü verilmesini öngören TCK 86/2 fıkrası, kasten yaralama suçuna ilişkin cezalandırma hükmü içermektedir.

Hukuki yargılama davalarında en sık karşılaşılan dava konusu olan kasten adam yaralama suç fiili, basit yaralama şeklinde de ifade edilebilmektedir. TCK 86/2 düzenlemesinin kanun da belirtilen en temel hususu, yaralama fiilinin yaralanan kişi üzerinde basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek olmasıdır. Bazı davalarda kasten yaralama eyleminin derecesi yanlış anlaşılabilmektedir. Örneğin; bu fiilin gerçekleştiği olaylarda kişinin işlenen yaralama fiilinin çok ciddi düzeyde olduğunu düşünürken, aslında basit tıbbi bir müdahale ile geçebilecek düzeyde olduğu için basit yaralamadan yargılama olacağını sonradan fark edilebiliyor.

TCK 86/2 yasa düzenlenmesinde kasten yaralama suç fiilinin cezası 4 ay veya 1 yıl arasında değişen hapis cezası ya da adli para cezasıdır. Ya hapis cezası ya da adli para cezasına hükmolunur. Adli para cezasının miktarı olayın özelliklerine göre değişmektedir. Düzenlemede yer alan karara göre en az beş günlük, en fazla yedi yüz otuz günlük adli para cezasıdır. Verilecek hapis ya da adli para cezasını artırıcı ya da azaltıcı etki eden nitelikli haller de mevcuttur.

Tck 86/2 Şikâyetten Vazgeçme

TCK 86/2 tanımına uyan kasten adam yaralama suçu takibi şikâyete bağlı sayılan suçlardandır. Basit bir tıbbi müdahale ile etkisi giderilebilecek olan kasten yaralama suçu yani TCK 86/2 , mağdurun şikayetten vazgeçmesini mümkün kılan bir suçtur.  Suçta mağdur olan kişi, soruşturma ya da yargılama aşamalarında şikâyetinden vazgeçebilir. Bu durumda mağdur kişi soruşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçerse, savcı kovuşturmaya yer olmadığı kararını verir. Mağdur eğer yargılama sürecinde şikâyetinden vazgeçerse hâkim davanın düşmesi kararını verir.

Tck 86/2 53 Maddesi Nedir ?

TCK 53 kanun maddesi, belli hallerde ve belli sürelerle kişilerin bazı haklarının ellerinden alınmasını ya da kısıtlanmasını sağlayan bir güvenlik tedbiri olarak yer alır. Belirli bir suçtan dolayı cezaya hükmedilen kişi TCK 86 da, 53. Madde kapsamında belirli hakların kullanılmasından yoksun bırakılmaya neden olan bir suçtur. TCK 86/2 suçunun da 53. Maddeye etkisi sıklıkla sorulmaktadır. Belirli haklardan yoksun bırakılma ceza infazı sürecinde etkili olur. Bazı durumda ceza infaz süresini aşması durumu da söz konusudur.

İlginizi çekebilir: Kamulaştırma

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib