TCK 63

Tck 63 . Maddesinde ceza hukukunda mahsup kavramı tanımlanmıştır. İlgili fıkrası ve gerekçesi hukuki uygulama kapsamında açıklanmıştır.

TCK 63/1

TCK 63 maddesinin birinci fıkrası, mahsup kavramını tanımlamış ve hukuki uygulamada nasıl uygulandığını belirtmiştir. Buna göre, bir suç fiiline ilişkin hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve failin kişisel hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün durumlar sebebiyle geçirilmiş sürelerin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesidir. Adli para cezası hükmolunması durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılarak, bu cezadan indirim yapılmaktadır.

TCK 63 Maddesi Nedir ?

Türk ceza kanunu 63. maddesi ile hükümlünün suç sebebi ile kişisel hürriyeti sınırlama neticesini doğuran tutuklama gibi hallerin sebebi ile geçirilen sürelerin ceza mahkûmiyetinden indirilmesi esası benimsenmektedir. Bu şekilde teknik olarak tutukluluk sayılmamakla birlikte, şahsi özgürlüğü sınırlamaya sebep olan tedbirlerin tümünün de tutukluluk gibi ceza mahkûmiyeti süresine mahsup edilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple, madde metninde hürriyeti sınırlama sonucuna sebep olan tüm haller ifadesi kullanılmıştır. TCK 63 maddesinde hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ifadesi yer aldığı için hükümlünün mahkûm edildiği suç fiilinden başka bir fiilden dolayı yargılama sebebiyle özgürlüğünün sınırlanmış olması durumunda da mahsubun hangi şart ile yapılabileceği gösterilmiştir.

TCK 63 Mahsup Nasıl Yapılır ?

Ceza hukuku uygulamasında mahsup, bir hüküm kesinleşmeden önce kişi özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan tüm haller sebebiyle geçirilen sürelerin mahkûm olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse, gözaltı, tutukluluk ya da ceza ehliyetinin tespiti amacıyla hastaneden gözlem altında geçirilen bütün süreler hükmedilen cezadan mahsup edilebilmektedir.  Mahsubun şartları var ise her türlü hürriyet kısıtlaması cezadan indirilmektedir. Bir hükümlünün kendi fiil ve kusuru sebebiyle hürriyeti kısıtlansa dahi mahsup hakkı vardır. Türk ceza kanunu 63. maddesine göre, mahsubun mecburiliği zorunluluğu vardır. Örneğin bir suçu üstlenen bir kişinin daha sonra o suçu işlemediği anlaşıldığında ilgili suçtan beraat, suç üstlenme suçu nedeniyle mahkûmiyet alması durumunda da tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahsup edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca mahkeme hâkiminin de mahsup yapılıp, yapılmayacağı üzerine takdir hakkı da bulunmamaktadır.

Mahsup TCK 63 maddesi kapsamında, hapis cezası hükmünün cezaevinde infaz edilecek süresi üzerinden yapılmaktadır. Örneğin; dolandırıcılık suçu sebebiyle üç yıl hapis cezası kesinleşen kişinin şartlı salıverilmesi için kural olarak iki yıl cezaevinde kalması gerekmektedir. Başka bir suçtan tutukluluğu var ise, bu tutukluluk sebebi ile daha önce cezaevinde geçirdiği süreler iki yıllık infaz süresinden indirilmektedir. Ayrıca mahsup, hükümlünün cezaevi dışında özgürlüğünün kısıtlanması neticesini doğuran tutukluluk, gözlem ya da gözaltına alınma biçimindeki bütün uygulamalar sebebiyle geçirilen sürelerin başka suçtan tutukluluğun mahsup edilmesi şartlarının gerçekleşmesi halinde ilgili cezadan mahsup edilmesi gerekmektedir.  Ceza hukukunda mahsup, hüküm tamamen infaz edilinceye kadar yapılabilmektedir. Yani mahsup zamanaşımı şeklinde bir süre yoktur.

İlginizi çekebilir: Ceza Davalarında İtiraz Süreci

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı