TCK 62

Hukuki uygulamada iyi hal indirimi ya da saygınlık indirimi olarak da bilinen takdiri indirim, TCK 62 maddesinde düzenlenmiştir. Bu hukuki uygulamanın şartları, nedenleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

TCK 62/1

Takdiri indirimin yargılamada uygulanış biçimi ve sonuçları Türk Ceza Kanunun 62.Maddesinde açıkça belirtilmiştir. TCK 62 maddesinin birinci fıkrası da iyi hal indirim durumunun hükümle ya da fail üzerinde hangi sonuçları doğuracağı belirtilmiştir. Buna göre, yargılamada iyi hal indirimi uygulanması halinde, hükümlünün cezasında hangi oranda ne kadar cezai indirim yapılacağı düzenlemede yer almaktadır. Hükümlünün yararına cezasını hafifletecek iyi hal nedenlerinin varlığı durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilmektedir. Diğer ceza hükümlerinin de altı da birine kadar indirilmektedir.

Takdiri indirim sebepleri kanunda sınırlı bir şekilde sayılmamıştır. İyi hal nedenlerinin yasada yer alan sebeplere benzeyen sınırsız sayıda sebeple uygulanabileceği kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 62. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, iyi hal nedeni olarak, failin sosyal ilişkileri, failin geçmişi, hükümlünün suç fiilinden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezai yaptırımın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hal ve davranışlar göz önünde bulundurulmaktadır. Takdiri indirim sebepleri kararda belirtilmektedir.  

TCK 62/1 Maddesi Nedir?

TCK 62 maddesine görefailde iyi hal indirimi nedenlerinin olduğu durumda cezasında indirim uygulanabileceği yukarıda da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulamada bu iyi hal indirimine hakim karar vermektedir. Hakimin bu kararı verirken takdiri sınırsız değildir. Bu kararlar verilirken denetime elverişli olacak biçimde gerekçeli şekilde verilmelidir. TCK 62 kanun maddesine göre, iyi hal nedenleri, sınırlı sistemi değil, serbest değerlendirme sistemini benimsediği gösterilmektedir. Serbest takdir sisteminin gereği olarak da iyi hal indirim uygulamasının gerekçelerinin varlığını ya da yokluğunu belirleme yetkisi o yargılamayı yürüten hakime aittir. Çünkü yargılama süreci boyunca adaleti sağlamaya çalışan hakim, faili birebir şekilde gözlemleyen, sanık üzerinde var olan iyi hal indirimlerini tespit edebilecek en uygun kişidir. Tabi bu takdiri indirim nedenlerini adalet, hak ve nesafe kurallarına uygun şekilde tespit edip, uygulamalıdır. Hakimin vereceği iyi hal  nedenleri ve gerekçeleri Yargıtay’ın da denetimine tabi olmaktadır.  

TCK 62 Uygulanmaması

TCK 62 maddesine göre,  iyi hal indirimine dair kanuni sebepler değerlendirilmeden takdiri indirimin uygulanmamasına karar verilmemektedir. TCK 62 maddesinde öngörülmüş olan hükümlünün geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları, aldığı cezasının hükümlünün üzerindeki olası etkileri gibi özellikler değerlendirmeden “failin lehine takdiri indirim nedeni görülmediğinden” şeklindeki kanuni olmayan ve yeterli olmayan gerekçe ile iyi hal indirimin uygulanmaması, bozma nedeni olarak sayılmaktadır. Gösterilen gerekçeler, Yargıtay tarafından hak, nesafet ve adalet kuralları ve dosya içeriğine uygunluğu bakımından denetlenmektedir. Ayrıca sanığın suç fiilini inkâr etmesi, iyi hal indirimin gerekçesi olarak kabul edilememektedir.

İlginizi çekebilir: İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı