TCK 58

Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesi kapsamında suçta tekerrür durumu işlenmiş, herhangi bir suçtan hükümlü bir kişinin ikinci kez suç işlemesi üzerine, ilk defa suç işleyen bir kimseye göre daha ağır bir cezaya hükmolunacağını içeren bir kanun yasasıdır. TCK 58 maddesi ayrıntısıyla anlatılmaktadır.

Tck 58/9

Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesinin 9. Fıkrası, mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infaz edilmesinden sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt üyesine yönelik de uygulanmasına hükmolunabileceğini açıklamaktadır. Tck 58/9 maddesi bir ceza değil, cezaya bağlı olan bir infaz rejimidir. Aleyhinde temyiz olmayan bir hükümde verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak uygulamaya alınmasında zorunluluk bulunmaktadır. Buna yönelik TCK 58 maddesine göre 58/9 maddesinin kendiliğinden nazara alınması mümkündür.

Tck 58 Maddesi

TCK 58 maddesinin anlaşılabilmesi için öncelikle tekerrür nedir? Sorusunu cevaplamak doğru olacaktır. Tekerrür, daha önce işlenmiş bir suç fiilinin cezası işlendikten bir süre sonra suçlunun ikinci bir suç işlemesidir. Tekerrür, ancak ilk olarak bir suçun işlendiği kesinleştikten sonra geçerli olmaktadır. Suçta tekerrür hükümleri ile cezalandırılacak bir mahkumun cezası, mükerrirlere özgü infaz rejimi kapsamında infaz edilir. İlk kez yargılanan ve caya hükmolunan bir kişiden farklı olarak daha ağır bir yaptırım sistemi ile cezalandırılacak olan hükümlüleri kapsamaktadır.

Suçta tekerrür, bir infaz hukuku kurumudur. Bununla birlikte 5237 sayılı TCK 58 maddesine göre, tekerrür bir güvenlik tedbiri olarak da belirtilmektedir. Tekerrürün hem infaz hukuku, hem de güvenlik tedbiri olmasının yarattığı sonuçlar mevcuttur. Buna göre, suçta tekerrür durumu, infaz kurumu alanında belirli sonuçları vardır. Bunlar; mükerirlere yönelik infaz rejimi uygulanması, seçimlik cezalardan hapis cezasına karar verilmesi, denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması gibi yaptırımlardır.

Tck 58 Maddesi Nedir ?

Suçta tekerrür uygulaması için gerekli şartlar vardır. Yargılanan bir failin iki kere suç işlemesi tekerrür hükümlerinin uygulanmasında tek yeterli koşul değildir.  Bu hükmün uygulanması için belirli koşulların oluşması gereklidir. Öncelikle kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti olmalıdır. Hükümlü bir kimseye tekerrür uygulaması yapılabilmesi için üzerine kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyetinin olması gerekmektedir. Bu ceza mahkûmiyeti hapis cezası veya adli para cezası olabilir. İlk suçu gerçekleştirip, yargılanıp ve mahkûm edilen bir kişinin bu ilk cezasının kesinleşmesi sonrasında ikinci bir suçu işlemelidir. Ceza yaptırımının kesinleşmesi, yerel mahkeme tarafından verilen karar Temyiz edilmiş ise Yargıtay’ca da hükmün onaylanması ile mümkün olmaktadır. Bu kesinleşmiş cezadan sonra işlenen ikinci bir suç durumunda tekerrür hükümleri uygulanmaktadır. Diğer bir şart da tekerrür hükmü uygulaması için işlenen ilk cezanın infaz edilmiş olması ya da infaza verilmiş olması şart değildir. Önemli olan sadece ilk mahkûmiyet cezasının kesinleşmiş olmasıdır. Bu şarta göre, hükümlü ilk cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmamış ya da cezaevine konulamamış olabilmektedir. Sonuç olarak TCK 58 maddesinde aranan kriter ilk ceza mahkumiyetinin kesinleşmiş olmasıdır.

İlginizi çekebilir: Adli Sicil Kaydı Sildirme Adli Sicil Nasıl Sildirilir ?

“TCK 58” üzerine bir yorum

  1. Tekerrür ettiği bir suçtan yatan kişinin 10yilla yargılanması ve dosyasının Yargıtay arşivinde bulunmasına itiraz edilmiş fakat daha cevap gelmemiştir.bu kararın bozulması için ve mevcut aftan yararlanılması için ne yapılmalıdır?

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı