TCK 314

Türk Ceza Kanunu’nun 314. Maddesinde silahlı örgüt kurma suç fiilinin tanımı, gerekçesi ve hükmedilecek cezalar açıklanmaktadır. TCK 314 maddesinin birinci fıkrasında, suç fiilinin temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, silahlı örgüt kurma suçu işleyen ve yöneten kişi on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

TCK 314/2

TCK 314 maddesinin birinci fıkrasında, bu fıkra kapsamına giren suçları işlemek maksadıyla silahlı bir örgüt kurmak ya da yönetmek, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada da bu suç niteliklerini taşıyan örgüte üye olmak, farklı bir suç olarak yaptırım altına alınmaktadır.  Bu suç örgütüne üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

TCK 134 maddesinde yer alan temel kavram öğüttür. Genel olarak suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek ya da bu örgüte üye olmak, yasada yaptırım altına alınmış olmasına karşın, ilgili bu madde de gerçekleştirilmesi amaçlanan suç fiilleri bakımından bir sınırlama söz konusudur.  Çünkü her iki suç fiili arasında örgütün niteliği açısından ayrılıklar bulunmaktadır. Temel farklılık bu madde tanımına giren suç örgütünün silahlı olmasıdır. Dolayısıyla silah, bu suç fiilinin unsurunu oluşturmaktadır. Fakat örgütün tüm üyelerinin de silahlı olması zorunluluğu yoktur. Amaçlanan suçların gerçekleşmesini sağlayabilecek düzeyde olmak üzere bazı örgüt üyelerinin silahlı olmaları bu suç fiilinin oluşması için yeterlidir.

Türk Ceza Hukukuna göre silahlı örgütün unsurları şunlardır: Amaç ve saik, yöntemi, elverişlilik, araç ve gereçleridir.  Bu suç örgütün varlığı için bazı belirlenmiş kriterler söz konusudur. Suç işlemini gerçekleştirmek için sürekli birliktelik ve örgütlenme şartı gereklidir. Bu örgütün organize bir yapısı olmalı, yöneticileri ve mensupları arasında planlı bir iş bölümü olmalıdır. Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik bir yapılanma olmalıdır. Bu yapılanma silahlı suç örgütünün disiplinini yansıtmalı ve ast-üst ilişkisinin varlığını göstermelidir.

TCK 314/2 Yargıtay Kararları

TCK 314 maddesi kapsamın Yargıtay karalarını incelemek silahlı suç örgütü suç fiili tanımına giren unsurları daha net ortaya koyacaktır. Bir Yargıtay davasında, bir sanığın cep telefonunda ve ev aramasında ele geçirilen dokümanların örgütsel dokümanlar olduğu tespit edilmiş, örgüte ilişkin fotoğraflar ve bu dokümanlar şahsın suç örgütüne sempati duyduğunu göstermekle birlikte, örgütü övücü şekilde görüntü ve dokümanları paylaşması suç örgütünün propagandası suç fiilini oluşturup, sanık hakkında örgüt üyeliğinden ceza yaptırımına tabi tutulması hatalıdır kararı verilmiştir. (Yargıtay 16.Ceza Dairesi E.2018/2450- K.2020/2382)

Silahlı suç örgütü üyeliği tespitinde aranan kriterleri belirten bir başka Yargıtay kararında da örgüt üyeliğinin belirlenmesinde, örgüt mensubu, örgüt hedefini belirleyen ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan kişidir. Örgüt üyesi, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi iradesini örgütün iradesine bırakmış bir kişidir. Örgüte yalnızca sempati duymak ya da örgütün ideolojisini, değerlerini benimsemek, örgüt liderine saygı duymak örgüt mensubu olmak için yeterli değildir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesinin E.2019/2233, K.2019/4810)

İlginizi çekebilir: CMK 231

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib