TCK 31

Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinde bir suç fiilinin on iki yaşını doldurmamış olan bir çocuk tarafından işlendiği durumları yani suç fiili işlendiği sırada bu yaşta olan çocukların ceza yükümlülüğü açıklanmaktadır. TCK 31 maddesinin birinci fıkrasına ilişkin kararda, bir suç fiilini gerçekleştirdiği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumlulukları olmadığı belirtilmiştir. Bu maddeye dayalı olarak bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılmamaktadır. Yapılacak olan şey çocuklara yönelik güvenlik tedbirlerini uygulamaktır.

TCK 31/3

Yaş küçüklüğü hususunda uygulanan güvenlik tedbirlerine ilişkin TCK 31 maddesinin üçüncü fıkrasında da önemli bir kanun içeriği belirtilmiştir. Buna fıkraya göre, bir suç fiilini gerçekleştirdiği sırada on beş yaşını doldurmuş olup, on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilere hakkında suç fiili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumlarda on sekiz yıldan yirmi dört yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumlarda on iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına verilir.  Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu durumda her fiil için hapis cezası on iki yıldan fazla olmamaktadır.

TCK 31/2

TCK 31 maddesinin ikinci fıkrası suç fiilinin işlendiği sırada failin on iki yaşını doldurmuş olup, on beş yaşını doldurmamış olanların gerçekleştirdiği fiilin hukuki anlam ve neticelerini anlayamaması, algılayamaması ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş olması durumunda, ceza sorumluluğu yoktur. Fakat bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirine hükmolunmaktadır. Gerçekleştirdiği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olması durumunda, bu kişiler, hakkında suç fiili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumda on iki yıldan on beş yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumda on iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Diğer cezalarda ise yarısı indirilir.  Bu durumda her suç fiili için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olmamaktadır.

Bir kişinin yaşı ilerledikçe ve fiziksel gelişimi sürdükçe toplumun değer yargılarını ve bunların anlam ve içeriğini algılama yeteneği de gelişmektedir. Bununla birlikte davranış kurallarının gereklilikleri doğrultusunda hareketlerini yönlendirme yeteneği de gelişmektedir. TCK 31 maddesinin gereğince de bu maddede belirtilen yaş grubu çocukların ceza sorumluluğu olmadığı normatif olarak kabul edilmiştir. Suç oluşturan fiili işlediği sırada henüz on iki yaşını bitirmemiş olması, çocuk bakımından kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu yaş grubundaki çocuklar üzerinde cezai yatırım hükmü verilmesi, cezanın yeniden topluma kazandırma ve özel önleme işlevi açısından tamamen ters bir etki gösterecektir. Bu çocuklarla ilgili ceza kovuşturmasına dair işlemlerin yapılması, psikolojik gelişimleri üzerinde de olumsuz etkiler getirebilmektedir. Bu sebeple, bu suç fiilinin içinde yer almış çocuklarla ilgili olarak, yalnızca koruyucu olarak koruyucu ve eğitici özellikte olan güvenlik tedbirlerine başvurulmaktadır.

İlginizi çekebilir: Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı