TCK 301

Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar bölümünde suç fiilinin gerekçesi ve cezası ayrıntısıyla belirtilmiştir. Yazımızda TCK 301 maddesine ilişkin suç unsurları incelenmiştir.

TCK 301 Madde

TCK 301 maddesinin birinci fıkrası, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Devletin yargı organlarını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen ve açıkça aşağılayan bir kimse bu suç fiilini işlemiş sayılır. Bu suç fiilini gerçekleştiren kişinin ceza hükmü altı aydan, iki yıla kadar hapis cezası olur. Maddenin kinci fıkrası, Devletin askeri ya da emniyet teşkilatını alenen, açık bir şekilde aşağılayan kişinin de birinci fıkranın hükmüne göre cezalandırılacağını ifade etmektedir. Üçüncü fıkra, eleştiri amacıyla gerçekleştirilen düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı belirtilmiştir. Dördüncü ve son fıkrada ise, bu suç fiilinden dolayı soruşturma yapılmasının Adalet Bakanı’nın iznine tabi olduğu ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda ifade edilen davranışlar, temel olarak TCK 301 maddesi uyarınca Türklüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Cumhuriyeti aşağılamak amacını taşıdığından suç olarak tanımlanmıştır. Kanun düzenlemesinde geçen Türklük kavramı, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın Türklere ait ve onlara has, ortak kültürün oluşturduğu ortak varlığı açıklamaktadır.  Bu kültürel varlık, Türk Milleti kavramından geniş olmakla birlikte, Türkiye sınırları dışında yaşayan ve aynı kültüre sahip, aynı kültürün sürdürücüleri olan toplumları da kapsamaktadır. Cumhuriyet ifadesinden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşılmaktadır.

TCK 301 maddesini kapsayan suç fiilinin unsuru aşağılamaktır. Bu aşağılama davranışı, suçun konusunu oluşturan yukarıda da belirttiğimiz değerlere yönelik duyulan saygınlığı azaltıcı ve zedeleyici özellikler içermelidir. Söz konusu aşağılama davranışının alenen yani açık bir şekilde veya herkesin gözü önünde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu suçun nitelikli hali üçüncü fıkrada belirtilmiştir. Buna göre, Türklüğü aşağılama davranışı, yabancı bir ülkede başka bir Türk vatandaşı tarafından gerçekleştirilmesi halinde, ceza artırımı yapılmaktadır. Dolayısıyla bu suçun nitelikli halinde, suçun konusu, gerçekleştiği yer ve faili açısından daha ağır bir cezayı hak etmektedir.

TCK 301 Soruşturma İzni

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Devletin Kurum ve Organlarını aşağılama suçu sebebiyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu suç fiilinden dolayı savcılık tarafından re’sen yani kendiliğinde soruşturma yapılamaz. TCK 301 maddesinin dördüncü fıkrasında da belirtildiği üzere, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Devletin Kurum ve Organlarını aşağılama suç fiiline yönelik soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir. Soruşturma evresinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür. Suç fiili hakkında kovuşturma evresinde basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilmektedir.

Sonuç olarak TCK 301 maddesi uyarınca bu suç fiilinde soruşturmanın başlatılabilmesi için Adalet Bakanı’nın izin vermesi koşulu şarttır. Adalet Bakanlığı izin vermediği müddetçe, soruşturma evresine geçilemeyeceğinden şüpheli kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı da mümkün olmamaktadır.

İlginizi çekebilir: TCK 103

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı