TCK 257

Türk Ceza Kanunu’nun 257. (TCK 257) Maddesinde tanımlanmış olan bu suç fiilinin konusunu görevi kötüye kullanma eylemi oluşturmaktadır. Üç fıkradan oluşmakta olan bu kanun düzenlemesine ilişkin kararlar, suçun gerekçesi, cezaları ayrıntısıyla açıklanmaktadır.

TCK 257/1

TCK 257 maddesinin birinci fıkrası, görevinin gerekliliklerine göre hareket etmeyen, eylemleri nedeniyle kişi ya da kişilerin mağduriyetine sebep olan ya da kamunun zararına sebep olan veya kişilere haksız olarak bir menfaat sağlayan bir kamu görevlisinin kanunda ayrıca belirtilen, suç olarak betimlenen haller dışında yaptıkları suç fiillerini maddenin suç konusunu oluşturduğunu belirtmektedir. Maddeye göre bu suçun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası ise, kanun düzenlemesinde ayrıca suç fiili olarak tanımlanmış haller dışında, görevinin gerekliliklerini ihmal ya da geciktirme göstererek kişilerin mağduriyetine ya da kamunun zararına neden olan, kişilere haksız bir menfaat sağlayan bir kamu görevlisinin bu suç tanımına uyduğunu belirtmektedir. TCK 257 maddesinin ikinci fıkrasının ceza hükmü ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

TCK Madde 257

Kamu görevlisi görevine atandığı andan itibaren, kamu faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, görevinin gerekli kıldığı tüm sorumluluk ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Öyle ki kamu faaliyetlerinin eşitlik ve liyakatlilik açısından bu ilkelere uygun sürdürüldüğü konusunda toplumda mevcut olan inancın ve güvenin sarsılmaması gerekmektedir. TCK 257 bu hukuki değeri korumak amacıyla, bu yükümlülüklerle bağdaşmayan fiilleri cezalandırmak üzere oluşturulmuştur. Görevi kötüye kullanma suçu bu sebeple genel, tali ve tamamlayıcı bir suç fiili olarak tanımlanmıştır.

Bir kamu görevlisinin görev gerekliliklerine aykırı gerçekleştirilen her eylemi cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin temelleri ile uyuşmamaktadır. O yüzden, görevin gereklerine aykırı davranışların belli şartları taşıması durumunda, görevi kötüye kullanma suçunun oluşabileceği kabul edilmektedir. Bu şartlar ise şöyledir: kamu görevini kötüye kullanma suç fiilinin bir kişinin ya da kişilerin mağduriyetine neden olması, kamunun ekonomik bakımdan zarar etmesine sebep olması, kişilere haksız bir kazanç sağlamış olması halleridir.  Kişi ya da kişilerin yaşadıkları mağduriyet yalnızca ekonomik açıdan uğranılan zararı ifade etmemektedir. Örneğin; bir kişi girdiği bir sınavda başarılı olmasına rağmen, başarısız gösterilmiş olabilir.

Haklı olan bir işin görülmesinden sonra o kişilerden yarar sağlanması da TCK 257 kapsamında suç oluşturmaktadır. Çünkü kazanılan bu yarar kamu görevlisi olması ve işi görmüş olması sayesinde kişiye sağlanmaktadır. Bir başka şart bakımından da görevi kötüye kullanmak suretiyle kişilere haksız bir kazanç sağlanmış olabilmektedir. Örneğin; bir kişi kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşımadığı halde, yararlandırılmış olabilmektedir. Şöyle ki bir kişiye bir ticari faaliyetle ilgili gerekli izin şartlarını taşımadığı halde, bu faaliyetin sürdürülmesi için izin verilmiş olabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Mala Zarar Verme Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı