TCK 245

Banka ya da kredi kartının hukuka aykırı bir şekilde kötüye kullanılması suçunu ifade eden TCK 245 maddesi bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç fiili hukuka uygun olmayan şekilde bir başkası adına kart basılması, üretilmesi, satılması, sahte kartın kabul edilmesi ve devredilmesi şeklinde oluşmaktadır. Suçun bu halleri her bir madde ile belirlenmiştir. Bunlar;

*Başkasına ait olan gerçek bir banka ya da kredi kartının kötü amaçla kullanılması (TCK md.245/1)

*Sahte bir banka ya da kredi kartı üretmek, devretmek, satmak, üretmek, satın almak ya da kabul etmek (TCK md. 245/2)

*Sahte olan bir kredi kartı ya da banka kartını kullanmak hususuyla başkasına ya da kendisine yarar sağlama (TCK md.245/3)

Tck 245/1

Başkasına ait olan bir kredi kartı ya da banka kartının herhangi bir yol ile ele geçirilip kart sahibinin izni olmadan kullanılarak kendisine ve başkasına yarar sağlanması ile gerçekleştirilen suç fiili Türk Ceza Kanunu 245. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir.  Kredi kartının ya da banka kartının failin eline hangi şekilde geçtiğinin bir önemi yoktur. İlgili gerçek kart sahibinden izinli bir şekilde alınıp kötüye kullanılması halinde de bu suç teşkil eder.  Bu suç kartın fail tarafından bir yerde bulmasıyla, hırsızlık yoluyla almasıyla, ATM makinesine düzenek kurmasıyla da gerçekleştirilmektedir.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Cezası

Türk Ceza Kanunu 245. maddesinde düzenlenmiş suça kredi kartı dolandırıcılığı adı da verilmektedir. Yukarıda belirtilen suçun halleri suç fiillinin cezalandırmasını doğurmaktadır. TCK 245/1 suç eylemi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. TCK 245/2 suç fiili üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Türk Ceza Kanunu 245/3 suçunun cezası dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Tck 245 Yargıtay Kararları

2016/6802 sayılı karara sahip Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararında Türk Ceza Kanunu 245. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen suç teşkil edilmiş olup, suçun halini oluşturan başkasına ait kredi kartının kullanılarak kendisine fayda sağlaması şartının gerçekleşmesi olup, söz konusu kart ile yapılan işlemlerin satıcı firmanın iptal edip etmediği, alınan ürünlerin adreslerine teslim edilip edilmediği kesin şekilde saptanıp yarar sağlama unsurunun bulup bulunmadığı tespit olunarak eksik araştırmayla yazılı biçimde hüküm kurulması bozma nedeni olduğu kararı alınmıştır.

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

Başkasının sahipliğinde olan ve izinsiz şekilde kendisine ya da başkasına yarar sağlayacak şekilde kullanılması da TCK 245 maddesinin konusunu oluşturmaktadır. Kartın sahibinden izinli alınarak ancak kendisine fayda sağlayacak şekilde kullanması, kartı hırsızlık yolu ile alması, kartı bir yerde bulmasıyla kullanması ya da ATM cihazından bir şekilde alması bu suçun cezalandırılmasına neden olur. TCK madde 245 birinci fıkrasındaki tanım bu suça tekabül etmektedir.

İlginizi çekebilir: Adli Sicil Kaydı

“TCK 245” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı