TCK 226

Müstehcenlik olgusunun işlendiği Türk Ceza Kanunu 226. Maddesi çerçevesince müstehcenlik olgusu içinde olan bazı eylemler tanımlanmıştır. TCK 226 kanun düzenlemesinde müstehcenlik suçu olarak kabul edilen fiillerin neler olduğu, cezalarının ne olduğu bu süreç ile ilgili önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda anlatılmıştır.

Tck 226/3

TCK 226 maddesinin üçüncü fıkrasında müstehcenlik suç fiilini işleyen failin bu suçu gerçekleştirirken müstehcen görüntü, söz ya da yazı içeren ürünlerin üretiminde çocukları, çocuk gibi görünen kişileri, temsili çocuk görüntülerini kullanmasının beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunacağını ifade eden kanun düzenlemesi yer alır. Aynı zamanda bu müstehcen ürünleri ülkeye sokan, satışa sunan, çoğaltan, nakleden,  satan, ihraç eden, depolayan, bulunduran, başkalarının kullanımına sunan failler de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.  

Tck 226 Yargıtay Karaları

Emsal Yargıtay karaları ile TCK 226 maddesinde tanımlanmış suç fiillerinin uygulamada karşılaşılan halleri görülebilmekte Yargıtay hâkimlerin ne yönde karar verdiklerini öğrenilebilmektedir. Türk Ceza Kanunu 226. Maddesi müstehcen görüntüleri gönderme ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda çocuk mağdurenin müstehcen görüntülerini kaydetmek ve paylaşmaktan yargılanan sanık TCK 226/1 suç fiilini gerçekleştirdiği halde aynı kanunun 226/2-3. Cümle gereğince ve verilerin kaydedilmesi suçundan da yazılı biçimde hüküm kurulması hukuka aykırılık teşkil etmektedir. (Yargıtay 14.CD., 28.05.2013/3786, 2013/6670).

Müstehcenlik Suçu tck 226

Müstehcenlik kavramı, halkın ar, edep, hayâ anlayışına aykırılık teşkil ederek, bu duygularını incitme ya da cinsel unsurlar ile arzularını tahrik ederek onları kötüye kullanmak biçiminde genel ahlaka uygun olmayan fiiller olarak tanımlanabilmektedir. Türk Ceza Kanunu 226. Maddesi tasvip edilmeyen bu müstehcen fiiller açıkça yer almaktadır. İlk akla gelen pornografi olsa da müstehcenlik kavramı pornografinin de ötesinde bir anlam içeren, pornografiyi de içine alan daha genel bir olguyu ifade etmektedir. Türk ceza kanununda suç teşkil eden müstehcenlik eylemleri yukarıda belirtilmiştir. Belirtilen bu eylemlerin her birine suçun unsurlarına, işleniş şekillerine göre yargılama yapılır. Türk Ceza Kanunu 226. Maddesi maddesine göre müstehcenlik suçu açısından birçok seçimlik hareket öngörülmektedir. Bu suç fiilinin temel işleniş biçimi tarafından öngörülen cezalar altı ay ile on yıl arasında hapis cezası şeklinde yer almaktadır.

Tck 226 3 Beraat

Müstehcenlik kavramına ilişkin suç fiillerinin titizlik ile takip edilip en doğru bir şekilde savunmanın yapılabilmesi için davaya katılacak ve iddia makamını destekleyebilecek alanında deneyimli bir hukuk uzmanı ile çalışmak doğru olacaktır. Müstehcenlik suçunun nitelikli hali de mevcuttur. Böylesi bir durum söz konusu olduğunda dava süreci daha da zorlaşmaktadır. Buna göre, TCK 226 maddesince yargılamadan beraat etme hükmünün gerçekleşemeyeceği durumlar Yargıtay kararları doğrultusunda şu şekilde açıklanabilmektedir: suçun sübutu ve çocuk pornografisi, müstehcen içerikte CD’leri satışa arz etmek, çocuğun basit cinsel istismarı suçu gibi suç fiilleri beraat kararı vermeye yetkin değildir.

İlginizi çekebilir: Kamulaştırma

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı