TCK 221

Türk Ceza Kanunu’nun 221. (TCK 221) Maddesinde etkin pişmanlık başlığı altında bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme suç ya da suç örgütü kurma, yönetme, kurma, örgütün üyesi olma, üyesi olmamasına rağmen örgüte yardım etme suç fiillerini gerçekleştirip de etkin pişmanlık gösteren suçlulara ceza verilmeyeceği ya da daha az ceza verileceğine dairdir. İlgili kanun maddesi altı fıkrada düzenlenmiştir.

Tck 221/4

Etkin pişmanlık yasasının geçerlilik durumlarından birini ifade eden Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin dördüncü fıkrası, suç eylemini gerçekleştirmek maksadıyla örgüt kuran, örgüte üye olan ya da örgütü yöneten, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt eylemlerine yardım eden, suç işleyen kişinin gönüllü olarak teslim olmasıyla, suç örgütünün yapısı, sistemi ve işlene suçlar ilgili bilgiler vermesi durumunda, failin örgüt kurmak, yönetmek ya da suç örgütüne üye olmak suçundan dolayı cezaya tabi olmayacağını açıklamaktadır. Failin suç örgütüne ilişkin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi durumunda, verilecek cezasında üçte birden dörde üçe kadar indirim yapılmaktadır. Tck 221/4 ile Tck 221/3 maddeleri arasında fark vardır. Tck 221/4 tatbikine yönelik istenen bilgiler örgütün faaliyetleri, yapısı kapsamında işlenen suç eylemleri ile sınırlıdır. Burada kanun koyucu örgütün dağılmasını ya da üyelerinin yakalanması için bilgilerin elverişliliği, yani işe yarayıp yaramaması koşulunu aramamaktadır.

Etkin Pişmanlık Tck 221

Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinde etkin pişmanlık yasası şu şekilde ifade edilmektedir: Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma suçundan soruşturmaya başlanmadan ve suç fiilinin gerçekleşmemesinden önce örgütün dağıtılmasına, verdiği bilgiler sayesinde örgütün dağılmasını sağlayan yönetici ya da kuruculara yönelik ceza hükmünün olmayacağıdır. Maddenin metninde suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek ve bu amaç için kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili etkin pişmanlık durumu düzenlenmiştir.

Tck 221/5

Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin beşinci fıkrası etkin pişmanlık yasasından yararlanan bir suçlunun bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbir cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalan kişiler bakımından topluma uyum ve güvenlik sorunu yaşanabilmektedir. Bu nedenle bu kişiler bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi olur. Bu süre kişinin serbest bırakıldığı andan itibaren başlamaktadır.

Tck 221/3

TCK 221 maddesinin üçüncü fıkrası bir suç örgütünün suç faaliyeti kapsamında bir suçun gerçekleşmesine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesi failinin pişmanlık duyması sonucu suç örgütünün dağılmasını ya da diğer üyelerinin yakalanmasını sağlamaya yönelik bilgi vermesi durumunda, fail hakkında cezaya hükmolunmayacağını ifade etmektedir. Üçüncü fıkranın uygulanma koşulları vardır. Failin örgüt üyesi olması, örgütün faaliyetleri çerçevesince bir suçun işlenmesine yardımda bulunmamış olması, yakalanmış olması, pişmanlık duyarak suç örgütünün dağılmasını ya da üyelerinin yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermiş olmalıdır.  Bu dört cezanın da birlikte olması koşuluyla cezaya hükmolunmayacaktır.

İlginizi çekebilir: Temyiz Nedir

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı