TCK 220

Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi ( TCK 220 ) örgüt kurma, suç örgütü yönetme ve örgüt üyeliği suçlarının tanımını ve içeriğini belirten kanun düzenlemesidir.

Tck 220/7

Bir suç programını gerçekleştiren suç örgütüne yardım etmenin suç fiili oluşturduğunu belirten bu fıkrada örgüte yardım etme suçu unsurları ve hükmedilecek ceza durumu hakkında tanımlama yapılmıştır. TCK 220 maddesinin yedinci fıkrasına göre, örgüte yardım etme suçu, örgütün hiyerarşik ilişkisine dâhil olmamakla birlikte, örgütsel faaliyetin, eylemin ya da bir suç fiilinin işlenmesine isteyerek ve bilerek yardım etmesi şeklinde açıklanmaktadır. Bu suç örgütün dışında olan bir kimsenin, süreklilik arz etmeyecek biçimde geçici bir fiil ve eylem ile örgütsel eylemin ya da suçun işlenmesine yardım etmesi ile oluşmaktadır. Serbest hareketli bir suç olan örgüte yardım etme suçu;  suç örgütüne yiyecek ve içecek verme, suç işleneceği yeri tanıtma, yer tahsis etme ya da bulma, suç fiiline ilişkin bir delili, suç eşyasını suç işlendikten sonra saklama ya da taşıma, silah temin etme, suç fiilinin gerçekleşmesini sağlayan araçlar temin etme,  ekonomik olarak yardımda bulunma, suç örgütünün ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri temin etmek gibi fiiller ile işlenebilmektedir.

Tck 220 Madde

TCK 220 maddesi suç işlemek hedefi ile örgüt kurma suçu, örgüt yöneticiliği yapma suçu, örgüt üyeliği suçu, örgüt adına suç fiili gerçekleştirme suçu ve suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarını içermektedir. Türk ceza kanununda suç örgütü, örgütün güç kaynağı olmasından dolayı bundan yararlanarak sindirme, baskı ya da korkutma gibi yöntemler kullanarak suç fiilleri gösteren hukuk dışı bir organizasyon olarak tanımlanır.  

Bir suç örgütünün varlığından söz edebilmek için Türk Ceza Kanunu 220 maddesi kapsamında bazı unsurlar olması gerekmektedir. Bunlar; en aza üç kişinin suç fiili gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş olması, bu bireyler arasında süreklilik içeren sert ya da yumuşak hiyerarşik bir ilişkilerinin olması, bu kişilerin araç ve gereçleri suç işlemeye elverişli olmasıdır. Ayrıca söz konusu suç örgütünün hangi suçu işlemek hedefiyle kurulduğu ve bir araya geldiklerinin tespiti de önemlidir. Suç örgütü kurma ve suç örgütünü yönetme ve örgüte üye olma suçları açısından suç örgütünün gerçekleştirmeyi amaçladığı suç fiillerinin hazırlık eylemleri de olsa gerçek bir bulgu ya da delil olması gereklidir.

Tck 220/7 Maddesi

TCK 220 maddesinin yedinci fıkrasına göre suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden bir kişinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Suç örgütünün silahlı olması durumunda maddenin fıkralarına göre hükmedilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. Suç örgütüne yardım eden bir kişinin yardım etme eylemi bütünüyle başka bir suç teşkil ediyor ise bu suçtan da cezalandırılır.

Tck 220/6

TCK 220 maddesinin altıncı fıkrası, suç örgütüne üye olunmaması ile birlikte suç örgütü adına suç fiilini işleme halinde, örgüte üye olmak suçundan ceza hükmüne tabi tutulacağını belirtmektedir. Bu fıkra için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Işıkırık kararı ile suç örgütü adına suç fiili gerçekleştirme suçunu düzenleyen TCK 220/6 maddesinin öngörülebilir olmadığına aynı zamanda kanunilik ilkesine deaykırı olduğuna karar vermiştir.

İlginizi çekebilir: Hakaret Suçu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı