TCK 204

Türk Ceza Kanunu’nun 204. (TCK 204) Maddesinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu unsurları, cezası ve suçun temel şekilleri belirtilmiştir.  Üç fıkradan oluşan bu kanun düzenlemesi ayrıntısıyla ele alınmaktadır. Bu suçun konusunu resmi belge ya da evrak oluşturmaktadır. Belge, yazılı bir kâğıt anlamını ifade etmektedir. Bu nedenle yazılı kâğıt olmayan bir herhangi bir şey, ispat gücü ne olursa olsun, belge niteliği taşımaz. Söz konusu kâğıt üzerindeki yazı bir irade beyanını ifade etmelidir.

TCK 204/1

TCK 204 maddesinin birinci fıkrasını ifade eden TCK 204/1 kısmında resmi evrakta sahtecilik suçunun ceza hükmü belirtilmiştir. Fıkraya göre, bir resmi evrakı sahte bir şekilde düzenleyen, gerçek resmi bir belgeyi başka kişileri aldatacak biçimde değiştiren ya da sahte resmi belgeyi kullanan kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı açıklanmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi bir evrakın, kanun hükmü gereği kapsamında sahteliği kesinleşinceye kadar geçerli olan belge niteliğinde olması durumunda, hükmedilecek ceza yarısı oranında artırılacaktır. (TCK 204/3) TCK 204 maddesinin tüm fıkraları göz önüne alındığında bu suçun oluşması için, yani bu belgeden söz edebilmek için, ilgili kâğıt üzerindeki yazının içeriği hukuki bir değer, kıymet içermesi gerekmektedir. Ancak hukuki bir hüküm ifade eden ve hukuki bir sonuç doğurmaya elverişli olan bir içeriğe sahip belge bu suç unsuru olarak tanınabilmektedir. Ayrıca belirtilmesi gereken bir başka husus da belgeden söz edilen hallerde yazılı bir kâğıt varlığı gerekli olsa da, bazı durumlarda bir belgenin varlığını kabul etmek için yazının kâğıt üzerinde bulunması da gerekmemektedir. Bir metal levha üzerine yazılan bir yazı da bu belge niteliğinde kabul edilebilmektedir. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse, araç plakaları da remi bir belge (evrak) olarak kabul görmektedir.

TCK 204 maddesindeki suç fiili seçimlik bir suç olarak kabul edilir. Burada seçimlik hareket resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu hareketle resmi belge esas olarak mevcut olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmi evrakı başka kişileri aldatacak yönde değiştirmektir. Burada resmi belge üzerinde silmek ya da ilaveler yapmak şeklinde değişiklikler söz konusudur. Üçüncü seçimlik hareket ise,  sahte şekilde oluşturulmuş belgeyi kullanmaktır. Kullanılan sahte belgenin kişinin kendisi tarafından ya da bir başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir önemi yoktur.

TCK 204/2

TCK 204 maddesinin ikinci fıkrası ise resmi belgede sahtecilik suçunu bir kamu görevlisinin gerçekleştirmesi durumundaki suçun şekli ve cezası açıklanmıştır. Bu fıkraya göre, resmi bir belgeyi düzenlemeye görev yetkisi bulunan kamu görevlisinin resmi bir evrakı sahte şekilde düzenlemesi, gerçek bir evrakı başka kişileri aldatacak şekilde değiştirmesi, gereceğe aykırı olarak belge düzenlemesi ya da sahte resmi evrakı kullanması üzerine üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir.

İlginizi çekebilir: İdari Para Cezası

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib