TCK 179

Trafik güvenliğini kasıtlı bir biçimde tehlikeye sokma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 179. (TCK 179) Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun unsurları oluşma koşulları, cezası aşağıda açıklanmıştır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu

Alkollü bir şekilde araç kullanma ya da uyuşturucu bir madde etkisiyle veya başka bir neden etkisiyle emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullanan kişiler ve başkalarının hayatını, sağlığını, malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafikte araç sürülmesi ya da trafik kazasına sebep olunmasıyla meydana gelen suç fiiline trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu denilmektedir. TCK 179 maddesinde ulaşımın güvenli bir şekilde akışının sağlanabilmesi için bu suç fiilinde ceza yaptırımları düzenlenmiştir.

TCK 179 maddesinin birinci fıkrasında, ulaşımın güvenliğini korumak amacıyla konulmuş trafik işaretlerini değiştirerek, kullanılmaz hale getirerek, konulduğu yerden kaldırarak, yanlış işaretlerde bulunarak, geçiş, kalkış, varış ya da iniş yolları üzerine bir şey koyarak veya teknik işletim sistemine müdahalede bulunarak başkalarının hayatını, sağlığını, malvarlığını tehlikeye sokmaya sebep olan kişinin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan ceza yaptırımına hükmolunacağını belirtmektedir. Bu suç eyleminin cezası bir yıldan altı yala kadar hapis cezası olarak belirtilmektedir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suç fiilleridir. Suçun en çok işlenen hali, 1 promil üzerinde alkollü bir şekilde araç kullanmaktır. Aynı zamanda da bir somut tehlike suç fiilidir. Öyle ki, failin cezai yaptırıma girmesi için somut bir tehlikenin doğması gerekmektedir. Bu suç eyleminin oluşması için yapılan fiil ile tehlikelilik durumunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmenin mümkün olması gerekmektedir. Bu sebeple suç unsurları aranırken tehlikelilik halinin oluşup oluşmadığı tespit edilmelidir.

Tck 179/3 Beraat

TCK 179 maddesinin üçüncü fıkrası alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi ile veya başka bir sebep ile emniyetli bir biçimde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullanan kişinin suç fiili işlediği belirtilmektedir. 1 promilin aşılması durumunda araç kullanan bir kişi bu fıkra kapsamında cezalandırılır. Yargıtay karalarına bakacak olursak, promil sınırını aşarak alkollü bir şekilde araç kullanan bir kişinin yapılan kontrolde tespit edilmesi, kişinin olaydan önce alkol aldığını kabul etmesi, trafik kontrolleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yüz ve boyun taraflarında kızarıklık olduğu, dilinde sürçme ve konuşmalarında da duraksama olduğu tespit edilmesi karşısında failin TCK 179 kanun suçundan mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesinin kanuna aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. (Yargıtay 2.CD – 2009/1643,2010/2518, 03.05.2010)

Tck 179/2

TCK 179 maddesinin ikinci fıkrası deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı açısından tehlikeli olacak biçimde sevk ve idare eden kişinin fiilinin suç sayıldığını ifade etmektedir.  Türk Ceza Kanunu 179/2 kanun düzenlemesinde yer alan suç fiilini işleyen bir kimse üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İlginizi çekebilir: 5395 Sayılı Kanun

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı