TCK 158

Dolandırıcılık suçları söz konusu olduğunda malvarlığınaı ilgilendirilen durumlardan söz edilmektedir. Dolandırıcılık suçlarının ortaya çıkması için hileli davranış olarak adlandırılan birtakım eylemlerin olması gerekir. TCK 158 nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılan suçları kapsamaktadır. Dolandırıcılık suçunda failin yarar sağlaması ve bir başkasının zarar görmesi gerekecektir. Dolandırıcılık suçlarında bu sebeple yarar ve zarar kavramları önemli hale gelmektedir. Bu suç işlenirken kasıt unsuru aranır. Yarar ve zararın meydana gelmesi ise malvarlığı üzerinedir. Fail bu suçu bilerek işlerken başkasının mal varlığı üzerinde azalma olması sureti ile yarar sağlayacağını bilmektedir. Ceza hukuku toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için yürürlüktedir.

TCK 158 Dolandırıcılık Suçu

TCK 158 nitelikli dolandırıcılık suçları için uygulanan kanun maddesidir. Dolandırıcılık suçu şikâyete bağlı suçlar arasında yer almamaktadır. Cumhuriyet savcısı kamu adına hareket eden iddia makamı olarak resen soruşturma başlatmaktadır. Bu suça yönelik bir şikâyet süresi olmamaktadır. Buna rağmen dolandırıcılık suçunda zaman aşımı süresi 8 yıldır ve bu süre içerisinde dava açılması gerekmektedir. Dolandırıcılık suçu unsurları arasında hile yer almaktadır. Dolandırıcılık suçunun ortaya çıkması için nitelikli bir yalanın da oluşması gerekmektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçu; dinin istismarı, kişinin zor durumda olmasından yararlanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının araç edilmesi, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması gibi yöntemlerle işlenebilmektedir. Dolandırıcılık suçu nitelikli olarak işlendiğinde verilecek cezaların oranlarında da artış söz konusudur.

TCK 158/1

TCK 158 nitelikli dolandırıcılık konusunda oluşturulan kanun maddelerini içermektedir.  TCK’ da belirtilen şekliyle dini inancın istismarı söz konusu olduğunda kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durumdan yararlanılarak hareket edildiğinde suçun cezası daha da artmaktadır. 158/1 dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerini ilgilendirmektedir. Kanunun bu maddesi, dini inanç ve duygular istismar edildiğinde devreye girmektedir. Yasalara göre dolandırıcılık suçu işlenirken dini inancın istismarı söz konusu oluyorsa daha ağır bir şekilde cezai müeyyide uygulanması gerekmektedir. Dinin aldatma amacına yönelik kullanılması suçun miktarını arttıran sebeptir. Din aldatma ve haksız yarar elde etme amacı ile kullanıldığında bu suç işlenmiş olacaktır.

TCK 158/1-F Yargıtay Kararı

Dolandırıcılık suçu işlenirken bunu gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. TCK 158 nitelikli dolandırıcılığa yönelik suçları ilgilendirmektedir. Bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirildiğinde cezası da buna göre belirlenmektedir. Bilişim sistemleri bir araç olarak kullanılarak dolandırıcılık yapıldığında bu suçun cezası 6 yıldan az olmamak kaydıyla belirlenmektedir. Bu karar verilirken suçu işleyen kişi sayısı da 3 veya daha fazla olmalıdır. Yine nitelikli dolandırıcılık statüsünde yer alan suç kapsamında banka veya diğer kredi kurumları araç olarak kullanılırsa yukarıdaki oranların uygulanması söz konusu olmaktadır.

TCK 158 1 F Yargıtay Kararı

TCK 158 nitelikli dolandırıcılıkta verilecek cezaları ilgilendiren kanun maddesidir. Suç örgüt faaliyeti çerçevesinde işleniyorsa bu durumda verilecek cezaların miktarında da artış olmaktadır. Bu suç işlenirken de bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması veya banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanılması söz konusu olduğunda 8 yıldan az olmamak sureti ile ceza verilmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden etkin pişmanlık hakkından yararlanmak mümkün olmaktadır. Fail bir suç işledikten sonra bundan dolayı pişman olmuşsa ve suçun etkilerini ortadan kaldırma gayreti içindeyse ceza indirimi yapılabilmektedir. Bu suçlar mal varlığına yönelik suçlar arasındadır. Suçun faili dava açılmadan önce mağdura yönelik gerçekleştirdiği eylemin zararını giderdiği takdirde alacağı cezada indirim uygulanması söz konusudur. Bu durumda verilecek cezanın indirim oranı 2/3 olmaktadır. Kovuşturma aşamasında hükmün açıklanmasından önce zarar tazmin edilirse bu defada verilecek ceza 1/2oranında indirilebilmektedir.

İlginizi çekebilir: Taksir

Yorum yapın

Avcılar Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cd. Ataköy Towers A Blok No:109 AVCILAR / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Call Now Button
ankara en iyi ingilizce kursu Avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Ceyhun guvel Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Avukat Merve kolman Prodor Mustafa Kök Kayakocvib