TCK 157

Türk Ceza Kanunu’nun 157. ( TCK 157 )Maddesinde dolandırıcılık suçunun şartları, gerekçesi ve hükmedilecek ceza yaptırımları açıklanmıştır. Bu yazıda dolandırıcılık suçu ile ilgili ayrıntılı hukuki bilgilere yer verilmiştir.

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık, bir kimseyi hileli davranışlar aracılığı ile aldatıp, kandırıp, onun ya da bir başkasının zararına olacak şekilde, kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlamasıdır. Bu fiilden ötürü mağdur olan kişiler malvarlığı bakımından da zarara uğramaktadır. Dolayısıyla dolandırıcılık suçu, bireylerin malvarlığına yönelik işlenen bir suçtur. Bu suç ile ayrıca kişileri irade özgürlüğü de ihlal edilmektedir. Çünkü bu suç fiilinin işlenişi anında hileli davranışlar gösterilerek, mağdur kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı ve hileli hareketler de kişiler arasında olması gereken iyi niyet ve güven unsurunu bozmakta, kişinin irade serbestisini olumsuz etkilemektedir.

TCK 157/1

TCK 157 maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmış olan dolandırıcılık suçunun temel şekli ve ceza hükmü burada ifade edilmiştir. Buna göre, hileli davranışlar ile bir kişiyi aldatıp, o kişinin ya da bir başkasının zararına olarak,  kendisine ya da bir başkasına fayda sağlayan kişi dolandırıcılık suç fiilini işlemektedir. Bu suçun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

Dolandırıcılık Suçu Cezası TCK

Dolandırıcılık suç fiili, TCK 157 maddesinde belirli gerekçeler ile düzenlenmiştir. Çok hareketli bir suç görüntüsü taşıyan dolandırıcılık suçunun oluşması için birden fazla fiilin oluşması gerekmektedir. Bu hareketlerden ilkini hile oluşturmaktadır. Hileli bir davranış,  icrai bir davranış ile gerçekleştirilebileceği gibi, bir kişinin bir konuda yanlış bilgi sahibi olmasından, bir hatadan dolayı da yani ihmali bir davranış ile de gerçekleşebilmektedir. Fakat böyle bir durumda, hataya düşen karşı taraftaki kişiyi bilgilendirmek hususunda yükümlülüğünün olması gerekmektedir. Hataya düşen biri ile hukuki ilişkide bulunulan hususlarda, böyle bir yükümlülük söz konusudur.

Dolandırıcılık suç fiili, TCK 157 maddesine göre kasten işlenebilen bir suç fiilidir. Burada kast, dolandırıcılık suç eyleminin, maddi unsurlarının hepsinin fail tarafınca bilinmesini ifade etmektedir. Bir başka anlatımla, fail suçu işlediği davranışlarında hile teşkil ettiğini, başka birini aldatıcı ve kandırıcı nitelikte olduğunu bilmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçunun 24.11.2016 tarihinden önce işlenen suç fiilleri için cezası iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun cezası TCK 158 maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre bu suç fiilini işleyen fail üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar da adli para cezasına hükmedilmektedir. Ağır cezaya hükmolunacak dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri şunlardır: Üç ya da daha fazla kişi ile birlikte işlenen suç fiilleri, üç ya da daha fazla kişi ile birlikte olarak; kamu kuruluşlarının zararına, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması ile banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile banka ya da kredi kurumlarınca açılmaması ve tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, sigorta bedelini almak amacıyla, kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtmasıyla gerçekleştiği takdirde olur. Bunların dışında örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda nitelikli hal alır.

İlginizi çekebilir: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı