TCK 154

Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde düzenlenen kanun hakkı olmayan yere tecavüz suçu üzerine bir düzenlemedir. Bu suç fiilinin temel şekli, gerekçesi ve ceza yaptırımı ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. TCK 154 maddesi üç fıkra ile tanımlanmaktadır.

TCK 154/1

TCK 154 maddesinin birinci fıkrasının hükmüne göre,herhangi bir hakka dayanmadan bir başkasına ait taşınmaz mülk ya da mülkün eklentilerini malın malikiymiş gibi tamamen ya da kısmen işgal etmek ya da sınırlarını değiştirmek, bozmak ya da hak sahibi kişinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olmak durumunda hakkı olmayan yere tecavüz suçu gerçekleşmektedir. Bu suçun cezası da altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası olarak belirtilmektedir.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun tanımlandığı TCK 154 kanun düzenlemesi ile bir hakka dayanmadan başkasına ait olan taşınmaz bir malın ya da malı eklentilerinin tamamen veya kısmen işgal edilmesi, ilgili taşınmaz malın sınırlarının değiştirilmesi ya da bozulması veya hernagi bir amaç ile hak sahibi olan kişinin malından tamamen veya kısmen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmaktadır.

TCK 154/2

Türk Ceza Kanunu 154maddesinin ikinci fıkrasının hükmüne göre, köy tüzel kişiliğine ait olduğunu bilerek ya da önceden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş olduğunu bilerek harman yeri, mera, sulak, yol gibi taşınmaz malların kısmen ya da tamamen zapt edilmesi, bunların üzerinde tasarrufta bulunulması ya da üzerinde sürüp, ekmek de hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturmaktadır. Bu fiillerin ceza yaptırımı da birinci fıkrasındaki aynı cezalar yani altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıdır. Bu fıkrada gerçekte köy tüzel kişiliğine ait olan yol, harman yeri, sulak, mera gibi taşınmaz malların tamamen ya da kısmen zaptolunması ya da bunlara tasarruf edilmesi veyahut bu taşınmazlarda sürüp, ekim yapılması cezalandırılmaktadır. Aynı suç fiilleri, eskiden beri köylünün ortak faydasına terk edilmiş, bahis konusu yerler üzerine gerçekleştiğinde de bu fiiller suç sayılmaktadır.  

TCK 154/1 Maddesi İle İlgili Yargıtay Kararları

TCK 154 kapsamındaki suç fiillerinin unsurları ve nitelikleri Yargıtay kararlarına göre de şekillenmektedir. Meraya tecavüz suçunun araştırılması konulu bir Yargıtay davasında hazineye ait olan ve sanığın ev inşaatı yaparak tecavüz ettiği konusuyla açılan ancak köylülerin ortak yararlandığı taşınmaza tecavüz suçundan hüküm kurulmuş davada, taşınmaz malın tabu kaydı getirilip, 154/2 maddesinde belirtilen duruma uyan yerlerden biri olup olmadığı saptandıktan sonra, neticeye göre 154/1 maddesi göz önüne alınarak sanık kişinin hukuki halinin tayini gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle hüküm kurulması hukuka aykırıdır kararı alınmıştır.  (Yargıtay 8, Ceza Dairesi- Karar: 2015/2049)

TCK 154 Suç Duyurusu

TCK 154 kanun maddesinde belirtildiği üzere hakkı olmayan yere tecavüz suçu şikâyete tabi suç fiilleri arasında yer almaktadır. Suç fiilinin temel halinin şikâyet süresi fiilin yaşandığı ve faili öğrendiği günden itibaren altı ay olarak belirlenmiştir. Bu suç fiilinde suç duyusundan vazgeçilirse ceza davasının düşmesi sonucu oluşmaktadır. Mağdur olan kişi, şikâyet dilekçesi ile suç duyurunda bulunmalıdır.

İlginizi çekebilir: Uyuşturucu Cezasının Paraya Çevrilmesi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı