TCK 104

Türk Ceza Kanunu’nun 104. ( TCK 104 ) Maddesinde reşit olmayan ile cinsel ilişki suç fiilinin temel şekli, gerekçesi, niteliği ve ceza yaptırımları detaylandırılarak düzenlenmiştir. Reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu, tehdit, cebir ve hileye bakılmadan 15- 18 yaş aralığında olan yani reşit olmayan çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşmaktadır. Kendi rızaları ile ilişkiye giren taraflardan mağdur kişinin yaşı 18 yaşını doldurmamış ise fiil diğer taraf bakımından suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla failin yaşının 18’den büyük ya da küçük olmasının bir önemi yoktur.

TCK 104/1

Üç fıkradan oluşan TCK 104 maddesi uyarınca, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bağımsız bir suç olarak tanımlanmaktadır. Birinci fıkrada tehdit, cebir ve hile olmaksızın, on beş yaşını doldurmuş bir çocukla cinsel ilişkide bulunan kişinin bu suç fiilini gerçekleştirdiği öngörülmektedir. Bu suç fiilinin cezası, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Suç fiilinin mağdur kişi ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından gerçekleşmesi halinde, şikâyet aranmadan, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır. Suç fiilinin, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen ya da koruyucu aile ilişkisi açısından bakım, koruma, gözetim yükümlülüğü olan kişi tarafından gerçekleşmesi durumunda, şikâyet dilekçesi aranmadan TCK 104 maddesinin ikinci fıkrasına göre ceza hükmü verilmektedir.

TCK Madde 104

Reşit olmayanla cinsel ilişki suç fiilinin en önemli unsuru TCK 104 maddesine göre de mağdurun eyleme ilişkin geçerli bir rızasının olmasıdır. Eğer mağdur kişinin rızası yok ya da fiili gerçekleştirmesinde bir cebir, hile ya da tehdit söz konusu ise, bu suç daha ağır bir cezaya sahip olan cinsel istismar suçu kapsamında yargılanmaktadır. Mağdura uygulanabilecek hile, mağdurun özgür iradesini ortadan kaldırabilecek nitelikte olmalıdır. Bir örnek ile açıklayacak olursak, Yargıtay kararı kapsamında, bu suç fiilinin gerçekleşmesi öncesinde taraflardan birinin mağdura yönelik “seni seviyorum”, “seninle evleneceğim” gibi vaat içerikli sözler söylemesi mağdurun özgür iradesini ortadan kaldıracak bir hile olarak sayılmamıştır.

Bir fiilin, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan yani TCK 104 maddesi kapsamında yargılanabilmesi için mağdurun 15 yaşından küçük olmaması, 18 yaşından da büyük olmaması önemli bir unsurdur. Çünkü 15 yaşından küçük bir çocuğun rızası sayılmamaktadır. Bu durumda yukarıda belirtildiği gibi TCK 104 maddesince değil, cinsel istismar suçu kapsamında yargılama olacaktır. Mağdur olan kişinin yaşı 15 yaşından küçük görünmesine rağmen, gerçek yaşı 15 yaşından büyük ise, kesin olarak Adli Tıp Kurumundan kemik yaşının tespitine ilişkin rapor alınmalıdır. Kurum yaşı tespit edemediğinde, ceza mahkemesi tarafınca tanıklar dinlenerek yaş tespiti yapılmaktadır. 15- 18 yaş aralığında olan mağdur kişinin zekâ geriliği olduğu Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilmiş ise, failin bu hususu bilip bilmediği araştırılmalıdır. Fail bu durumu bilmiyor ve tıbbi inceleme haricinde zekâ geriliği anlaşılamıyor ise TCK 104 maddesi kapsamında yargılama yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir: Basit Yargılama Usulü

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı