TCK 103

TCK 103 cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar olarak ele alınan kanun maddesidir. Bu kanunda mağdur olarak tanımlanan kişi çocuktur. TCK çocuk kavramını açıklarken 18 yaşını doldurmamış bireyleri çocuk olarak kabul etmektedir. İstismar, kötüye kullanma, yararlanma gibi anlamlar ihtiva eden bir kelimedir. Çocuk istismarından söz edileceği zaman konunun fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar ve çocuğun ihmali olarak geniş bir kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. TCK 103 çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçuna yönelik cezaları belirleyen kanundur. Çocukların cinsel istismarı suçu kişilere yönelik işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Suç basit ve nitelikli olarak işlenebilme özelliğine sahiptir

TCK 103/1

TCK 103 çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçları düzenlerken çocuk kavramının tanımlaması da yapılmaktadır. TCK 103/1 basit cinsel istismar fiiline dair yaptırımların neler olduğunu ifade eden kanun maddesidir. Bu maddeye göre belli bir yaştaki çocuğa fiziksel temasta bulunmak sureti ile cinsel davranışların oluşmasından söz edilmektedir.

TCK 103/2

TCK 103 çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını düzenleyen kanun maddesi olarak karşımıza çıkarken bu kanunun 103/2.bölümünde vücuda organ veya cisim sokulması yoluyla gerçekleştirilen cinsel saldırıdan söz edilmektedir. Eylemin bu şekilde gerçekleştirilmesi suçu nitelikli hale getirmektedir. Suç aynı zamanda tecavüz suçu olarak da tanımlanabilir hale gelmektedir. Nitelikli cinsel istismar suçu işlendiğinde çocuğun bedenine herhangi bir şeyin sokulması suçun işlenmesi için yeterlidir. Bu durumda mahkemenin vereceği ceza miktarı 16 yıldan az olmamak koşulu ile hapis cezasıdır. Mağdur suç işlendiğinde 12 yaşını tamamlamamış ise bu durumda hükmolunacak ceza 18 yıldan az olmamak koşulu ile belirlenmektedir.

TCK 103 ile İlgili Yargıtay Kararları

Bu kanun 15 yaşını tamamlayan ve 18 yaşını doldurmamış olan çocuklara karşı işlenen cinsel davranışlarda çocuğun rızası olması durumunda bu suçu cinsel istismar suçu kapsamında değerlendirmemektedir. Bunun yanı sıra kanuna göre 15 yaşını doldurmamış olan çocuğa karşı yapılan her tür cinsel eylem çocuğun rızası olsa dahi cinsel istismar suçu kapsamında ele alınmaktadır. Bu suçu işleyen kişi için uygulanacak cezalar arasında 8-15 yıl aralığında hapis cezası öngörülebilmektedir. Suç işlendiğinde sarkıntılık yapmak sureti ile eylem gerçekleşmiş ise bu durumda verilecek ceza da 3-8 yıl aralığında değişmektedir.

TCK 103 Görevli Mahkeme

Bu kanun uyarınca işlenen suçlar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmektedir. Sarkıntılık suçu işlendiğinde görev alan mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesi olmaktadır. Çocuğun cinsel istismarına yönelik suç işleyenlere adli para cezası uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak ifade edilen uygulamadan da çocuğun cinsel istismarına yönelik olarak suç işleyen kişiler yararlanma hakkına sahip değildir. Bunun yanı sıra ceza ertelemesi olarak adlandırılan ve mahkemenin belirlediği süreye istinaden cezanın cezaevinde infaz edilmesi için verilen karardan şartlı olarak vazgeçilmesi anlamına gelen uygulamadan da bu suçu işleyen kişiler yararlanamamaktadır.

TCK 103 Şikayet Süresi

Çocuğun cinsel istismarına yönelik uygulamalar TCK 103 vasıtası ile tanımlanmaktadır. Çocuğun cinsel istismarına yönelik bir suç işlendiğinde uzlaşma hükümlerinden hiçbir surette yararlanılmamaktadır. Şikâyete bağlı suçlar söz konusu olduğunda sarkıntılık etmek sureti ile suç işlendiyse ve failin yaşı küçükse şikâyete bağlı suç kapsamında değerlendirilecektir. Mağdur olan çocuk vasisi veya velisi tarafından temsil edildiğinden velisinin iradesi esas alınacaktır. Bu durumda veli ya da vasinin şikâyet etmesi gerekecektir. Şikâyet süresi ise 6 ay olarak belirlenmiştir. Şikâyetten vaz geçilmesi durumunda dava düşmesi söz konusu olmaktadır. Kişiye davadan vaz geçme hakkı soruşturma ya da kovuşturma aşamasında tanınmıştır. Mağdurun yaşının küçük olması ya da sarkıntılık etmek sureti ile suç işlenmesi dışındaki tüm cinsel istismar suçları savcılığın resen takip ettiği suçlar kapsamında ele alınmaktadır.

İlginizi çekebilir: Yatar Hesaplama

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı