TCK 102

Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesi cinsel saldırı suçu düzenlemesini oluşturmaktadır. Beş fıkradan oluşan bu kanun düzenlemesi cinsel saldırı suçunun temel şeklini açıklamaktadır. TCK 102 maddesi ile korunan hukuki değer, bireylerin cinsel dokunulmazlığıdır.

TCK 102 maddesinin birinci fıkrasında, cinsel saldırı suç fiilinin temel şekli ve unsurları tanımlanmıştır. Bir fiilin cinsel saldırı suçu olarak tanımlanabilmesi için cinsel arzuları tatminine yönelik davranışlar ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekmektedir. Suç fiilinin temel şekline dair maddi unsurun, kişinin vücudu üzerinde yapılan, cinsel arzuları tatmine ilişkin ancak cinsel ilişkiye ulaşmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır.  Suçun oluşması için mağdura yapılan hareketlerin şehevi biçimde olmaları yeterlidir. Ayrıca bu suçun oluşması için mağdurun vücuduna temas da şarttır. Eğer temas yoksa örneğin; mağdur kişiye cinsel organını göstermek gibi bir durum söz konusu olur ise, Bu suç fiili TCK 102 kanunu kapsamında değil, cinsel taciz suçu kapsamında yargılanır. İlgili suç, farklı cinsten kişiye karşı da gerçekleştirilebilmektedir.

Cinsel Saldırı

Cinsel saldırı suçunun basit hali TCK 102 maddesine göre takibi şikayete bağlı suçlardandır. Ancak suç fiilinin TCK 102/2 maddesindeki durumda suçun soruşturulması şikayete tabi değildir. Yani Cumhuriyet Savcısı suçun gerçekleştiğini öğrendiği andan itibaren soruşturma işlemlerine başlar. Bunun dava zaman aşımı süresi içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Cinsel saldırı suçuna ilişkin zaman aşımı süreleri suçun farklı halleri için ayrı ayrı değerlendirilir. Suç fiilinin sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda zaman aşımı süresi sekiz yıldır. Suç fiilinin sarkıntılık düzeyinde kalmayan basit halinin ve nitelikli hallerinin zaman aşımı süresi 15 yıldır.

TCK 102/2

Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinin ikinci fıkrası, cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin cezası tanımlanmıştır. TCK 102 maddesine göre, ikinci fıkra fiilin vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması sebebiyle gerçekleştirilmesi halinde bu suçun cezası on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası olmaktadır. Bu suç fiilinin eşe karşı gerçekleşmesi durumunda ise, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdur kişinin şikayetine bağlıdır.

TCK 102 Madde İle İlgili Yargıtay Kararları

Cinsel saldırı suç fiilinin daha çok cezayı gerektirir halleri vardır. Suçun beden ya da ruh açısından kendini savunamayacak durumda bulunan birine karşı işlenmesi halinde, kamu görevinin, vesayet ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak, üçüncü dereceden kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde olan birine karşı ya da üvey baba, ana, kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmiş olması durumunda, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesiyle, insanların bir arada yaşama zorunluluğu bulunduğu ortamların rahatlığından faydalanmak sureti ile işlenmesi durumunda TCK 102 maddesi çerçevesince verilen cezalar yarı oranında artırılmaktadır. Yargıtay kararları da bu suç unsurlarını belirtmektedir. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin vermiş olduğu bir karara göre bir failin bir kişinin elinden tutması eylemi basit cinsel saldırı suçu kapsamında tanınmıştır. Diğer bir somut olayda da failin ani hareketle mağdurenin belinden sarılıp göğüslerine dokunduğu suç fiilinde de fiziksel temas içeren eylemlerin mevcut olmasının yeterli olduğu kararı alınmıştır.

İlginizi çekebilir: Resmi Belgede Sahtecilik

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı