Tazminatsız İşten Çıkarma

Ülkemizde her geçen gün özel sektörün iş piyasasındaki ağırlığı artmaktadır. Günümüzden yaklaşık yirmi sene öncesine bakıldığında özel sektörün çalışma hayatındaki payı kamu kurumlarına göre daha kısıtlı durumdaydı. Ancak bugün, kamu kurumları dahil olmak üzere belediyeler, okullar, üniversiteler de sözleşmeli personel, taşeron firmalar üzerinden işçi statüsünde çalışanları istihdam etmektedir. Bu durumda işçi olarak adlandırılan ve sözleşme temelinde çalışan kişilerin, bazı hakları vardır. Devlet memurlarında olduğu gibi emeklilik zamanına kadar belirli bir güvence durumu olmasa da işçi olarak çalışan kişilerin hakları da İş Kanunu uyarınca korunmakta, bu halde işçilerin de hakları yasal statüde korunmaktadır. İşçilerin işten çıkarılma ya da haklı nedenlerden dolayı ayrılma durumlarında alabilecekleri bir tazminat durumları vardır. Ancak bazı istisna durumlarında tazminatsız işten çıkarma gibi durumlar da yaşanabilmektedir.

İşçinin tazminatı olmadan işten çıkarılması işçiyi işten çıkarma prosedürü gibi detaylı konuların takip edilmesi ve herhangi bir hak ihlalinin olup olmadığı da kontrol edilmeli ve detaylıca çalışılmalıdır. Söz konusu benzer durumda bir hak ihlali yaşanması halinde bu durum iş veren açısından bazı olumsuz sonuçları da doğurabilmektedir.

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Özel sektörde ya da taşeron firmalar üzerinden sözleşmeli olarak çalışan kimselerin, işe başlarken imzaladıkları iş sözleşmeleri işçilerin birçok hakkını güvence altına almaktadır. Bu sözleşme temelinde işçinin tazminat hakkından ihbar süresine, hastalık ve yıllık izin konusuna, mesai saatinden izin durumlarına kadar birçok konuyu detaylıca ele almaktadır.

Ancak işten çıkarılma nedenleri çeşitlilik göstermekle beraber bazı durumlarda iş veren haklı ve uygun gerekçelerle işçiyi tazminat vermeden işte çıkarabilmektedir. Tazminatsız işten çıkarma sebepleri nelerdir konusu iş veren ve çalışan işçiler tarafından merak edilen başlıca konular arasında yer almaktadır.

Tazminat hakkının verilmeden işten çıkarma durumu olduğunda işçi, belirli bir süre zarfında yasal olarak arabulucu ile görüşme talep ederek, işten çıkarılmaya itiraz edebilir. Eğer arabulucu ile yapılan görüşmede ortak noktada buluşma imkanı gerçekleşmez ise bu durum mahkemeye kadar gidebilmektedir.

Tazminatsız işten çıkarma durumu, iş verenin haklı ve gerekçesi olduğu durumlarda gerçekleşebilmektedir. Bu gerekçeli nedenler arasında işçinin sahip olduğu nitelikleri hakkında yalan beyanda bulunması (sahte diploma gibi), iş verene hakaret ya da asılsız iftirada bulunması, başka bir çalışana cinsel taciz eyleminde bulunması, iş yerine sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisinde gelmesi, iş verenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, meslek sırlarını ifşa etmesi, hapis cezası alması gibi nedenler iş verenin işçiyi tazminat vermeden işten çıkartmasına zemin oluşturmaktadır.

İşçinin Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Sözleşme temelinde çalışan işçilerin, imzaladıkları çalışma sözleşmeleri belirli durumlarda işçilerin haklarını güvence altına almaktadır. Ancak bazı durumlarda iş veren, işçiyi tazminat vermeden işten çıkartma hakkına sahiptir. İşçinin işe başlarken imzaladığı sözleşme bazı koşullara uyacağını taahhüt edeceğini, yalan beyanda bulunmadığını ve sözleşmeden doğacak hak ve sonuçları kabul edeceğine dair beyan olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle iş verene karşı haksız bir durum gelişir ise iş veren, işçiyi tazminat hakkını vermeden işten çıkartma yetkisine sahiptir. İşçinin tazminatsız işten çıkarma sebepleri nelerdir konusu ise bu durumda oldukça merak edilen bir konudur.

Tazminatsız işten çıkarma durumu, işçinin iş veren açısından güvenlik ihlalinde bulunması, yalan beyanda bulunması ve iftira atması, yüz kızartıcı suçlarda bulunması, meslek sırlarını ifşa etmesi, iş verenin güvenini kötüye kullanma, iş yerinde hırsızlık yapılması ya da yedi günden fazla sürecek şekilde hapis cezası alması gibi durumlar iş verenin işçiyi tazminat hakkını vermeden işten çıkartma nedenleri arasında kabul edilmektedir.

Hangi hallerde tazminatsız işten çıkarılır?

Bir işçi arka arkaya 2 iş günü veya tatillerden sonraki iş günlerinde işe gelmemesi gibi durumlarda işçinin işine tazminatsız son verebilir.

İşten çıkarma 25 madde nedir?

25. madde işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri şeklinde tanımlanan tazminat verilmeksizin işten çıkarma maddesidir.

Hangi sebeple işten çıkarılır?

Bir kişinin işten çıkarılması 3 başlık altında incelenmiştir. Sağlık sebepleri, kişinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayışı ve son olarak da zorlayıcı sebeplerdir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı