TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Kanuna aykırı, yolsuz ve usulsüz bir şekilde hazırlandığı iddia edilen bir tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen kanun yoluna tapu iptal ve tescil davası denilmektedir. Tapu iptali davası mülkiyet hakkına dair bir davadır. O nedenle mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilememektedir. Söz konusu bu dava ayni hakkı ihlal edilen bir kişinin mülkiyet hakkını koruyan en önemli dava türlerinden biridir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tüm sözleşmeci devletlere kişinin mülkiyet hakkı ihlal edildiğinde bireylere etkin koruma mekanizmalarının sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden mülkiyet hakkının ihlal edildiği durumlarda tüm iç hukuk yolları denendikten sonra bir sonuç alınamıyorsa AİHM’e başvurma hakkı da mevcuttur. Tapu iptal ve tescil davasında  tapu kaydında taşınmaz mülkiyetin sahibi olarak görünen kişiye karşı açılmaktadır. Eğer taşınmaz mülkiyetin sahibi ölmüş ise davanın malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekir. Taşınma mülkiyetine ilişkin tapu iptal ve tescil davası diğer tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmaz mülkün bulunduğu yerde açılmaktadır. Bu yerdeki mahkeme kesin yetkili mahkemedir. Tarafların anlaşması sonucu davanın kesin yetkili mahkeme olan yerin dışında bir başka mahkemede davanın görülmesini sağlayamazlar.

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Hukuka aykırı bir şekilde düzenlendiği düşünülen bir tapunun, gerçeğe aykırı olması durumunda, bu tapu kaydının gerçeğe ve hukuka uygun hale getirilmesi için tapu iptal ve tescil davasının dilekçesi hazırlanır. Tapu iptal ve tescil davası dilekçesi ile hukuka aykırı olan durumun düzeltilmesi talep edilir. Bu nedenle dilekçenin içeriği son derece önemlidir. Bu dilekçede taşınmaz mülkün kayıt bilgileri ile arazideki durumu ve olayın özelliklerine ilişkin yapılan işlemdeki hukuka aykırılıklar net bir şekilde anlatılmalıdır. İlgili tapu kaydı, kayıtlara teşkil eden belgelerle birlikte dava dosyasına getirileceği için doğru bilgi zaman kaybını da azaltacaktır. Dilekçede özellikle hangi konularda bilirkişi incelemesinin talep edildiği, keşif işleminde ya da tanıklar dinlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Zamanaşımı

Tapu iptal ve tescil davasını ayni bir hakka dayandığından dolayı zamanaşımına tabi değildir. Tescil yolsuz olsa da iyiniyetli olan tapu sahibine yönelik olağan zamanaşımı süresi 10 yılın dolması ile artık tapu geçerli hale gelmektedir. 6098 sayılı TBK’nın 39.ş Maddesine göre yanılma, aldatma ya da korkutulma nedeni ile sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği andan itibaren bir yıl süre içinde sözleşme ile bağı olmadığını bildirmez ise sözleşmeyi onamış sayılmaktadır. Bu sebeple bir yıl içinde dava açılmaz ise tescil geçerli hale gelmektedir.

Hazineye Karşı Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davasını hazineye, ilgili kamu tüzel kişilerine ya da varsa tapuda malik görünen kişiye karşı da açılmaktadır.  Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle bir taşınmaz mülk kazanıldığı zaman bunun tesciline yönelik açılacak tapu tescil davası hazineye karşı yani devlete karşı açılmaktadır.  Bununla birlikte kamu tüzel kişisi yani belediye, köy vb. de davalı durumunda olur.

İginizi çekebilir: Kamulaştırma

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı