Taksirle Adam Öldürmek

Taksir, dilimize Arapça’dan geçmiş bir kelimedir. Kusur, acemilik, dikkatsizlik gibi anlamlara gelmektedir. Taksirle adam öldürmek ise, bir hata, bir dikkatsizlik veya kusurlu bir hareket neticesinde bir insanın ölümüne sebep olmaktır. Taksirle adam öldüren kişi, bu ölümü planlamamış ve öngörememiştir. Taksirle adam öldürme suçunun cezası, Türk Ceza Kanununun 85. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Taksir suçunu işleyerek bir insanın ölümüne sebep olan kişiler, iki yıl ila altı yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 (2) Taksirli suç, birden fazla kişinin ölmesine veya birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olduysa bu ceza süresi 15 yıla kadar uzayabilmektedir.

Taksirle adam öldürme suçu, istemeden işlenen bir suç olarak değerlendirilmektedir. Kişi öldürme fiilini bilmeden ve istemeden kazayla veya hatayla gerçekleştirilirse taksirli suç işlemiş olur. Taksirle işlenen suç ile öldürülen kişinin ailesi (annesi, babası, eşi, kardeşleri, çocukları)  taksirle suç işleyen kişiye hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Eğer ölüm, bir doktor tarafından gerçekleşmişse, hastanın yakınları doktora “tıbbi malpraktis” nedenini göstererek tazminat davası açabilirler. Eğer ölüm, bir iş kazası sonucunda gerçekleştiyse, işin sahibine tazminat davası açılabilir. Eğer ölümün nedeni trafik kazası ise, yine failin yakınları suçu işleyen kişiye hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilirler.

Taksirle Ölüme Neden Olma

Taksirle ölüme neden olma, yani taksirle adam öldürmek suçunun iki farklı çeşidi vardır. Bunlar; bilinçli taksir ve bilinçsiz taksir suçlarıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 3. fıkrasında bilinçli ve bilinçsiz taksir tanımları yapılmış, aralarındaki farklar açıkça belirtilmiştir. Bu tanımlamalara göre;  bilinçsiz taksir, “önceden öngörülebilecek olan bir durumu öngörememenin sonucunda işlenen suçtur. Bilinçsiz taksir suçuna hukukta basit taksir adı da verilmektedir. Bilinçli taksirde ise bir kişi, bir insanın ölebileceğini bilse bile şansına veya yeteneğine güvenerek ve kusurlu bir davranışta bulunarak o insanın ölümüne yol açar.

Taksirle Adam Öldürmek TCK

Taksirle, dikkatsizlik, hata veya kusurlu bir davranıştan dolayı işlenen suçlar, TCK’nın 85. maddesinde ele alınmıştır.  Taksirle adam öldürmek suçu, herkes tarafından işlenebilecek bir suçtur. Taksirle adam öldürmek TCK 85. maddesine göre, herhangi biri bu suçun faili ve mağduru olabilmektedir. Ancak taksirle işlenen suçlar çoğunlukla trafik kazaları, iş kazaları, doktor hatalar gibi genellikle insanların bilmeden ve istemeden, kusurlu bir davranış veya kararları yüzünden meydana gelmektedir. Eğer kişi bir kazada veya bir harekette, kurallara uyduğu halde ölüm gerçekleştiyse taksirle adam öldürmekten suçlanamaz ve yargılanamaz. Kişinin TCK’nın 85. maddesine göre yargılanabilmesi için ölüme neden olduğu davranışında, hatalı ve kusurlu olması gerekmektedir.

TCK 85

TCK 85 taksirle adam öldürmek suçu, şikâyet üzerine dava açılan bir suç değildir. Bu suç, savcılık tarafından açılan davalarda karara bağlanır. TCK 85 maddesine göre mahkeme faili 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırır. Ayrıca Türk Borçlar Kanununun 53. maddesine göre mağdurun ailesi tarafından maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.  Ölen kişinin tedavi gördüyse hastane masrafları, cenaze işlemleri, ölen kişinin yardımından yoksun kalan kişilerin uğradıkları zararlar da fail tarafından maddi tazminat olarak mağdurun yakınlarına ödenir. Eğer belirli şartlar sağlanıyorsa faile mahkeme tarafından verilen 2 ile 6 yıl arasındaki hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilmektedir. Ancak hapis cezasının, adli para cezasına çevrilebilmesi için hapis cezası en fazla 1 yıl olmalıdır. Ancak bir kişinin taksirle işlediği adam öldürme suçu, aldığı ceza süresine bakılmaksızın adli para cezasına çevrilebilmektedir. TCK 85 taksirle ölüme yol açma suçlarında zaman aşımı süresi ise 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı