Süre Tutum Dilekçesi

Mahkemede tarafların bulunması ve kararın yüze karşı okunmasına tefhim adı verilmektedir. Tefhim gerçekleştiğinde taraflara bazı haklar doğmaktadır. Bu haklardan biri de istinaf başvurusu gerçekleştirebilme hakkıdır. Tefhim gerçekleştiğinde bu süre otomatik olarak başlamış olur. Fakat yerel mahkemelerin gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesi için gerekli olan sürenin gerçekleşmediği durumlarda gerekçeli bir istinaf başvurusu yapabilmek için yasal sürenin durdurulması icap etmektedir. Bu sürenin durdurulması içinse gerekli olan koşul Süre Tutum Dilekçesi hazırlayarak gerekli mercilere başvuru yapmaktır. Hukuk Mahkemeleri ya da İdare Mahkemeleri bir konu hakkında karar verdiğinde İstinaf Mahkemesi’ne başvurmak için yazılması gereken dilekçe süre tutum dilekçesidir.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi hazırlanırken hangi mahkemeye hitaben yazılacağına dair bir başlığa gereksinim vardır. Dosya numarası belirtildikten sonra avukatın ve sanığın isim ve adres bilgileri yazılmalıdır. Altta yer alan bölümde suçun tanımlaması yapıldıktan sonra konu açıklanmalı ve daha sonra açıklamalar kısmı doldurulmalıdır. Açıklamalar bölümünde yer alan bilgiler arasında maddi nedenler ve hukuki gerekçeler ifade edilmelidir. Son bölüm ise talep kısmıdır ve yapılması istenen resmi işlemler yetkili merciden bu bölümde talep edilmelidir. Süre Tutum Dilekçesi örneği, konusunda uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Kişilerin hak kaybı yaşamaması için bu tür resmi işlemler yapılacağı zaman bir avukattan danışmanlık alınması en uygun davranıştır.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir ?

Mahkemelerde görülen davalara istinaden alınan kararların uygulanmasında sürenin başlaması için tefhim yeterlidir. Tefhim adı verilen uygulamada karar tarafların yüzüne okunmaktadır. İcra mahkemesi, ceza mahkemesi ya da iş mahkemelerinde birçok dava görülmektedir. Davalı ve davacının mahkemede bulunması durumlarında hâkim kararını açıklarken hükmün yüze okunması tefhim demektir ve bu durum temyiz süresinin başlaması için yeterlidir. Temyiz süresi başladığında gerekçeli kararların yazılması ve tebliğ edilmesi için gerekli olan sürelerde bu işlemler çoğunlukla tamamlanamamaktadır. Hâkimin kararını açıklaması sırasında ortaya çıkan sonuç kısa karar olarak ifade edilmektedir. Daha sonra açıklamaların yer aldığı karar ise gerekçeli karar olarak oluşturulmaktadır ve bu belgenin hazırlanması için belli bir süre gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan tarafların ise temyiz süresini kesmek zorunda kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. Temyiz süresinin kesilmesi anlamına gelen bu dilekçe yetkili makamlara bildirilmek zorundadır.

İstinaf

Süre Tutum Dilekçesi adı verilen uygulama kişilerin yerel mahkemelerin verdiği kararlara itiraz edebilmesine imkân tanımaktadır. Tefhim yoluyla kararın okunmasının ardından başlayan yasal süreçte gerekçeli kararların hazırlanıp tebliğ edilmesi sırasında yaşanan gecikmelere istinaden temyize başvurma hakkı bu dilekçe sayesinde sağlanabilmektedir. İstinaf başvurusunda gerekçe ve sebepler belirtilmek zorundadır. İstinaf talebi hükmü veren mahkemeye yapılmakta ve bir dilekçe ile başvurulmaktadır. Zabıt katibine bir beyanda bulunmak sureti ile de bu talep gerçekleştirilebilmektedir. Beyan edilen durum zabıt kâtibi tarafından tutanağa kaydedildikten sonra hâkim tarafından onaylanmalıdır. Ceza mahkemelerinde karar tarafların yüzüne okunduğundan süreyi başlatan durum tefhimin gerçekleşmiş olmasıdır. Taraflar mahkemede bulunmamış ise istinaf başvuru hakkı tebliğden itibaren 7 günlük süredir.

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur?

Yerel mahkemeler bir karar verdiğinde bu karara itiraz etme hakkı kişilere tanınmış haklar arasındadır. Süre Tutum Dilekçesi yasal süreler çerçevesinde verilmesi gereken bir belgedir. Kişilere tanınan yasal sürelerde bu tür bir dilekçenin ibraz edilmemiş olması durumunda karar tebliğe çıkmışsa karara karşı tanınan temyiz süresi tefhim ile başlatılmaktadır. Temyiz tarihi ile geçerli olmak koşuluyla yasal 8 günlük sürenin tamamlanması durumunda daha sonra yapılacak bir tebliğin bu süreyi etkilemeyeceği içtihatlarda yer almaktadır.

İlginizi çekebilir: Bilirkişi

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı