SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sulh Hukuk Mahkemesi eski kanunda asliye hukuk mahkemeleri ile birlikte genel mahkeme sayılmaktayken, yeni kanun kapsamında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na dayanılarak, genel mahkeme olarak savunulsa da bir özel mahkeme olduğu kabul edilebilmektedir.

Sulh mahkemesi her il merkezinde kurulan, dava yoğunlukları ve coğrafi durumlarına göre ilçelerde de kurulabilen tek hâkimli bir mahkemedir. Kanunda özel olarak belirlenen davalara bakmakta, onun dışındaki davalara bakmamaktadır.

Sulh hukuk mahkemesinin dava açması dilekçe ile sağlanmaktadır. Bunun için dava dilekçesi eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin verilmesi ile dilekçe aşaması, ön inceleme ve tahkikat aşamaları izlenmektedir. Son olarak da sözlü yargılama olarak hüküm verilmektedir. Genel yetki kuralı gereğince davalının yerleşim yerindeki sulh mahkemesi yetkilidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Sulh Hukuk Mahkemesi Tahliye Davası dilekçesi davanın doğru ilerlemesi ve doğru karar verebilmesi için doğru, eksiksiz ve net şekilde yazılmıştır. Dilekçenin hangi Sulh mahkemesine yazılacağı, davacının adı soyadı, davalının adı soyadı, TC kimlik numaraları, dilekçesinin konusu, konuya ilişkin ayrıntılı açıklama, hukuksal nedenler, konuya ilişkin deliller ve sonuç-istem kısmı olarak bu taslağa uygun olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe sahibinin imzası mutlaka olmalıdır. Dilekçe yanlış, eksik ve net olarak yazılmadığı anlaşıldığı takdirde davacının konuya ilişkin istemi yerine getirilemeyecek ve davanın ilerleyişini de zedeleyecektir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Veraset İlamı Ücreti

Yasal veya atanmış mirasçıların talebi doğrultusunda yetkili bir kurum tarafından verilen, mirasçının mirasçılık sıfatını ispat etmesini ve bu sıfat ile tereke üzerinde tasarrufta bulunmasını sağlayan belge veraset ilamı olarak kabul edilmektedir. Hasımla yürütülen bir davada verilen karar, taraflar için kesin bir hüküm oluşturduğundan ilam niteliğindedir. Çekişmeli bir yargı sonucunda alınan bu belgeye veraset ilamı denilmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemesi veraset ilamı çıkarabilmektedir. Bunun için miras bırakanın ölmeden önceki ikametgâh adresinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurulur. Mahkeme tarafından yapılacak tahkikat sonucunda ilam verilmektedir. Veraset ilamı çıkarmanın ikinci yolu da noterde çıkarmaktır. Bu durumda ücret karşılığında yapılmaktadır. Bunun için ödenmesi gereken ücret 136 Türk Lirasıdır. İki nüsha halinde talep edilirse 156 Türk Lirasıdır.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?

Sulh Hukuk Mahkemesi özel bir mahkemedir. Özel mahkeme olduğundan sadece kanunda belirtilen davalarda görevli olmaktadır. Bir davanın doğru bir mahkemede açılması oldukça önemlidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve diğer kanunlar ile belirlenen sulh hukuk mahkemeleri tarafından bakılacak davalar belirlenmiştir. Bu davalar; kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tahliye davası, mirasçılık belgesinin alınması, paydaşlığın giderilmesi davası, terekede ihtiyati tedbirler, kayyım ve veraset davaları, mirasın reddi, mirasçılık belgesinin iptali davası, miras şirketine mümessil atanması, mirasta defter tutulması, kira tespiti ve kira bedelinin artırılması davası, ödeme yeri belirlenmesi, delil tespiti istemi şeklinde belirtilmiştir.

İlginizi çekebilir: Boşanma Davası Açma Ücreti 2022

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı