ŞUFA HAKKI

Şufa hakkı diğer bir isimle ön alım hakkı, paylı bir mülkiyette herhangi bir paydaşın payını başka üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşlara ilgili payı öncelikli olarak satın alma hakkı sunan bir hukuki durumdur. Bir kişi için şufa hakkını paylı mülkiyetin kurulması ile doğar ve herhangi bir payın diğer üçüncü kişilere satışı ile kullanılabilir hale gelmektedir. Şufa hakkının kullanılması ile şufa hakkına sahip olan ve kullanan paydaş ile satıldığı alıcı arasında kapsam ve koşulları satıcı ve davalı arasında yapılan sözleşmenin aynısı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu hakka sahip olabilmek için taşınmaz bir mal üzerinde az veya çok olması dikkate alınmadan hisse sahibi olunması yeterliliği vardır.

Şufa Hakkı Nedir ? Şufa Hakkı Süresi

Bu hakkın kullanılma süresi, paydaşların süresiz bir biçimde dav açma hakkını kullanarak alıcıyı zor durumda bırakmalarını engellemek için konulmuştur. Şufa hakkını kullanmada iki tür süre söz konusudur. Bunlardan birincisi, şufa hakkı sahibi paydaşlara satışın gayrimenkulün alıcısı tarafından noter aracılığı ile bildirilmiş ise, söz konusu satışın bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde şufa davasının açılması gerekmektedir. İkincisi ise, şufa hakkının sahibi paydaşlara, satışı noter aracılığı ile bildirilmemiş ise, her durumda satış tarihinden itibaren 2 yıl içinde şufa davasının açılması gerekmektedir. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu süreleri geçirdikten sonra şufa davası açılması hukuka uygun değildir.

Şufa Hakkı Nasıl Engellenir?

Yukarıda da belirtildiği gibi şufa hakkı bir taşınmaz mülkün, satılması halinde ilgili taşınmaz malın diğer alıcılara göre daha öncelikli olarak satın alma hakkı vermektedir. Şufa hakkının nasıl engelleneceği konusunun önemli unsurları başında şufa hakkının kullanım süreleri gelmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere şufa hakkına sahip olan bir kişinin bu hakkını kullanabilmek üzere mahkemeye başvurması için satışa ilişkin olarak bilgilendirilmesi ile başlayan üç aylık süreyi geçirmemesi gerekmektedir. Şufa hakkının bu üç aylık süre içinde bu hakka sahip olan kişi tarafından kullanılmaması durumunda, yeni alıcı tarafından şufa hakkı engellemesi söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde de yeni alıcı, ilgili taşınmazın satın alma işlemini hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirebilme şansına sahip olmaktadır.

Şufa Hakkı Nasıl Kullanılır?

Bu hakka konu olan taşınmaz malın satış işlemi ile ilgili olarak ihbar sorumluluğu bulunan satıcı ya da yeni alıcı tarafından noter vasıtası ile gerçekleştirilen bildirimin tebliğ edilmesinden itibaren başlayan üç aylık süre içinde şufa hakkına sahip olan kişi tarafından bu ilgili hakkın kullanılması gereklidir. Bu süreç içinde şufa hakkı mahkeme aracılığı ile değerlendirilebilmektedir. Şufa hakkının kullanımı için mahkemeye başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru işlemini gerçekleştiren kişiye mahkemece verilen bir karar kapsamında satışın gerçekleşmiş olması durumunda düşük satış bedeli esasına dayanarak yeni sahibinden ilgili hissenin satın alımı o düzeydeki düşük miktardaki ücret ile gerçekleştirilebilmektedir.  

İlginizi çekebilir: İzaleyi Şuyu

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı