SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

Suç duyurusu dilekçesi diğer bir adıyla şikâyet dilekçesi olarak bilinmektedir. İşlenmiş bir suçun savcılık tarafınca soruşturma başlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından hukuk yargılamasında önemli bir belgedir.

Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi

Kanuna aykırı olduğu düşünülen bir fiilin, soruşturulması ve suç işleyenin tahkikattan geçirilebilmesi için suç duyurusu dilekçesinin savcılığa iletilmesi gerekmektedir.  Kolluk kuvvetlerine de verilebilen dilekçe yine Savcı’ya iletilecektir. Çünkü soruşturma bizzat savcılık tarafından yapılacaktır. Başvuru sonrasında dilekçe aracılığı ile duyurular yapılacak ve tahkikat süreçleri de başlayacaktır.

Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

Suç teşkil eden bir fiile yönelik soruşturmanın başlatılabilmesi için şikâyet sözlü olarak da bildirilebilir. Ancak mutlaka yazıya geçirilmelidir. Suç duyurusu bir tutanağa geçmeli yani mutlaka suç duyuru dilekçesi yazılıp bildirilmelidir. Kişi herhangi bir eylem karşısında hak ihlali yaşamış ve mağdur konumuna geldiyse bunun bir suç olduğunu ispatlamak amacıyla olayın suç olgularına sahip olduğunu açıklaması gerekmektedir. Özellikle şikâyete bağlı suçlarda şikâyet dilekçesi olmadan yargılama süreci başlamayacağından soruşturma açılabilmesi için suç eyleminin işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde suç duyurusu savcılığa verilmelidir.  Suç duyuru dilekçesi örneği en çok araştırılan hukuk konularından biridir. Yargılamada fiilin suç olarak kabul edilmesini sağlayan suç vasıflarının dilekçede doğru tespit edilmesidir. Bu nedenle suç duyuru dilekçesi yazılırken profesyonel bir hukuki yardım almak son derece önemlidir.

Suç Duyurusu Dilekçesi Nereye Verilir ?

Suç duyuru dilekçesi , suç olduğunu düşündüğünüz, suç eyleminin gerçekleştiği yerin Cumhuriyet Savcılığı’na yapılır. Örneğin; suç fiili Kadıköy ilçesi sınırları içinde olduysa, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yapılır. Suç duyurusunda bulunmanın başka bir yolu da bölgede yetkili olan polis gibi kolluk kuvvetlerine ya da jandarmaya başvurmaktır. Kolluk kuvvetleri de Savcı’ya bildirecektir.

Suç Duyurusu Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Suç duyurusu dilekçesinin yazımı son derece önemlidir. Öncelikle özet halinde suç olayı ve suçu işleyen ve mağdur olan kişinin bilgileri eksiksiz şekilde olmalıdır. Suç duyuru dilekçesi iki nüsha halinde hazırlanır.

Dilekçenin içeriğine değinecek olursak, Türk Ceza Kanunu cezada ve suçta kanunilik ilkesini benimsediği için, kanunda belirlenmemiş suçları suç olarak kabul etmediği için ilgili olaylar cezalandırılmamaktadır. Bu nedenle yaşanılan ve mağduriyet veren somut olay ifade edilirken içerisinde suç sayılan ve kanunda yeri olan olgular kesinlikle belirtilmelidir. Örneğin; bir vakada yağma, adam yaralama ve hırsızlık olguları varsa, suçu işleyenin hangi hareketi ile hangi suçu işlediği ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır.

Dilekçenin yazılmasında dikkat edilmesi gereken başka bir konuda şikâyet süresidir. Bazı suçlar suç duyuru dilekçesi olmadan kendiliğinden yargılanmaya başlayabildiği gibi dilekçe koşulu olan suçlar da mevcuttur. Bu suç duyuruları için öngörülmüş şikâyet sürelerine uyulması gerekmektedir. Belirlenmiş süre içinde şikâyet dilekçesi yetkili mercie verilmez ise mağdurun şikâyet hakkı düşer ve soruşturma başlatılamaz.

İlginizi çekebilir: İstinaf Ne Demek

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı