Soybağının Reddi

Bir baba ile çocuk arasında kurulmuş bulunan ya da kurulacak bağın tespiti açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda nesebin reddi davası ismi de verilmektedir. Anne açısından ise zaten doğumla birlikte çocukla olan soy bağı kurulmuş olmaktadır. Baba ile çocuk arasındaki soy bağı ise evlilik, tanıma ya da hakim kararıyla gerçekleşmektedir. Evlilik sürerken doğan çocuğun babasının koca olduğu kabul edilmektedir. Benzer şekilde evlilik sona erse dahi sona erme tarihinden başlayarak 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası da koca kabul edilmektedir. İlgili süre geçtikten sonra doğacak çocuk için ispat gerekmektedir. Bu duruma babalık karinesi adı verilmektedir. Özellikle evlilik sona erdikten sonra bu karine nedeniyle baba sayılan taraf aksi iddiasını tespitle mükelleftir. İşte Soybağının Reddi davası da bu amaçla açılmaktadır.

İlginizi çekebilir: Menfi Tespit Davası

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi davası ana ve çocuğa karşı açılmaktadır. Dava söz konusu iki tarafa birlikte açılmak zorundadır. Eğer çocuk küçükse bu dava ile sınırlı olmak üzere sulh hukuk mahkemesinden kayyım ataması yapılmalıdır. Çünkü çocuk ile annenin menfaatleri örtüşmemektedir. Diğer taraftan bu dava çocuk tarafından da açılabilecektir. Anne ise davacı sıfatına sahip olamayacaktır. Benzer şekilde nüfus müdürlüğü de davacı sıfatına haiz olamaz. Dava çocuk tarafından açılıyor ise anneye de husumet yöneltilmesi gerekmektedir. Kayyım tarafından çocuk adına dava açılacağı hallerde atanma tarihinden başlamak üzere bir yıl içerisinde dava açılabilecektir.

Soy bağına ilişkin talep ve itirazların görüldüğü bu davanın konusunu babanın aksi iddiası oluşturur. Yani baba, babalık karinesi gereği kurulan soy bağının gerçeği yansıtmadığını iddia etmektedir. Diğer bir deyişle çocuğun gerçekte kendisi değil de başka biriyle olan ilişkiden doğduğunu ifade etmektedir. Özet olarak davanın konusunu, babalık karinesinin aksine baba olunmadığının ispatı oluşturmaktadır. Davanın açılmasına ilişkin sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Dava her halükarda bir yıllık süre içerisinde açılması gerekmektedir. Bu süre koca açısından farklı şekilde işleyebilmektedir. Bir yılık süre kocanın, doğumu ve baba olmadığını öğrenmesinden sonra başlayabilecektir. Ya da annenin gebe kaldığı sırada başka bir erkekle münasebeti bulunduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Her halükarda çocuğun ergin olmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soy bağına ilişkin olarak dava açılması istenilen hallerde görevli ve yetkili mahkemeye başvuru gereklidir. Başvuru bir dilekçe ile gerçekleştirilebilecektir. Soybağının Reddi davası dilekçe örneği hukuki danışmanlık bürolarından temin edilebilmektedir. Dava açma süresi geçmeden önce ilgili davaların açılması gerekmektedir. ancak süre geçmeden evvel koca ölür ya da gaipliğine karar verilirse kocanın altsoyu dava açabilmektedir. Aynı şekilde ölen kocanın ana ve babası da bu davayı açma hakkına sahip olabilecektir. Tüm durumlarda süre bir yıl olarak belirlenmiştir. Yalnızca durumun gereklerine göre sürenin hesaplanmasına başlanacak tarih değişiklik gösterebilmektedir. Konuyla ilgili olarak profesyonel destek alınması yerinde olacaktır.

Soybağının Reddi Davası Nerede Açılır ?

Soybağına ilişkin taleplerin görüleceği bu davada görevli mahkeme aile mahkemeleri olmaktadır. Davanın nerede açılacağına ilişkin tespit ise taraflardan birinin yerleşim yerine göre belli edilebilecektir. Tabii ki bu yerleşim yeri doğum ya da dava sırasındaki yerleşim yeri olabilecektir. Eğer dava açılacak yerde aile mahkemesi bulunmaz ise Asliye Hukuk mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır.  Soybağının Reddi davalarında maddi olgular hakim tarafından re’ sen araştırılmaktadır. Araştırma sonuçlarını ve kanıtları serbestçe takdir etmektedir. Taraflar, soy bağının belirlenmesinde zaruri bulunan ve sağlık açısından tehlike yaratmayan incelemelere rıza göstermek zorundadırlar. Davalı gerekli rızayı göstermez ise hakim koşullara göre kararı onun aleyhine belirleyebilmektedir. Soy bağına ilişkin olarak açılan davanın davalılar tarafından kabul edilmesi tek başına davayı sona erdirmeyecektir.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı