Şikayetten Vazgeçme Halinde Verilecek Karar

Davada şikayetten vazgeçme halinde verilecek karar, soruşturmayı sona erdiren ve davada kovuşturma aşamasına geçilerek ceza davası açılmışsa davanın düşmesine imkan tanıyan bir hukuki işlemdir. Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 4. fıkrasında şikayetten vazgeçilmesi durumunda gerçekleştirilecek hükümler düzenlenmiştir. Ancak şikayetten vazgeçme hususunda takibi şikayete bağlı suçlar olup olmadığına dikkat edilmelidir. Nitekim bu şekilde kabul gören suçlarda şikayetten vazgeçme, aynı fiili işleyen tek bir fail hakkında yapılmış olsa bile, mahkemeye açılan ceza davasının düşme kararından tüm failler yararlanmaktadır.

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme durumu diğer tanıklara sirayet etmektedir. Fakat alacak verecek davalarında, borcun kaynağı aynı olmasına rağmen taahhüdü ihlal suçu sebebiyle açılan icra ceza davalarında bir sanık hakkındaki şikayetten vazgeçilmesi diğer sanıkları etkilememektedir. Bu durumda Şikayetten Vazgeçme Halinde Verilecek Karar hususu geçerli görülmemektedir.

Şikayetten Vazgeçme Halinde Verilecek Karar; Şikayetten Vazgeçme Nasıl Yapılır?

Şikayetten vazgeçme başvurusu, mahkeme gibi yargı organları ile kaymakamlık ya da valilik gibi idari organlara dilekçe vererek de yapılabilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. maddesinde yer alan hükümlere göre şikayetten vazgeçmenin ne şekilde yapılacağına dair herhangi bir hüküm ve düzenleme yer almamaktadır. Şikayetten açıkça vazgeçmek için Cumhuriyet savcılığı ya da mahkeme veya hakim gibi yargı organlarının huzurunda olmak yeterlidir. Şikayetten vazgeçme noktasında asıl önemli olan husus, müştekinin şikayetten vazgeçme hakkını kullanırken beyanını ispatlaması gerektiğidir.

İlgili kanunda yer alan esaslara göre şikayetten vazgeçme iradesinin herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde yapılmış ve ispatlanmış olması gerekmektedir. Bu yüzden 18 yaşından küçükler, sağır ya da dilsizler ve derdini anlatamayacak derecede malul veya engeli bulunanların yasal temsilcileri ile avukatlarının birbirlerinden haberdar olmaları şikayetten vazgeçme konusunda şüpheye yer bırakmamak için temel şarttır.

Şikayetten Vazgeçme Kabulü Zorunlu Mudur?

Sanığın şikayetten vazgeçme kabulü, zorunlu olmayan bir durumdur. Eğer şikayetten vazgeçme iradesinin sanık tarafından kabul edilmesi durumunda ceza davası hakkında ddüşme kararı verilebilmektedir. Fakat sanık kendisine yönlendirilen şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmek durumunda değildir. Sanık ceza davasının düşmesini tercih etmek yerine, yargılama sürecine devam edilerek davanın sonunda kendisi hakkında yetkili mahkeme tarafından beraat kararı verilmesini talep edebilmektedir. Bu durumda müşteki şikayetten vazgeçmiş olsa bile, dava düşmediği için yargılamaya devam edilir.

Şikayetten Vazgeçme Halinde Verilecek Karar; Şikayetçinin Hakları

CMK’ya göre şikayetçinin hakları, soruşturma evresinde delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizliliğini bozmamak şartıyla Cumhuriyet savcısından belge örneğini isteme, avukatı olmaması durumunda baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme gibi haklardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra avukatı aracılığıyla belgeleri ve el konulan eşyaları inceleme hakkı ile savcının vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki ararına usulen itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. Ayrıca kovuşturma evresindeki mahkeme aşamalarında da duruşmadan haberdar edilme hakkı mevcuttur.

Davaya Katılma Hakkı

Davaya müdahil olma hakkı, müştekinin şikayete tabi olsun veya olmasın aleyhine işlenen bir suçta davaya katılma durumudur. CMK madde 237’de düzenlenen müştekinin davaya müdahil olma hakkını kullanmak için müştekinin ceza mahkemesine sözlü veya yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir. Uygulamada sözlü beyan katılım hakkının kullanılması için yeterli görülmektedir. Suçtan mağduriyet yaşayan kişi, müdahale talebinde bulunup mahkeme tarafından davaya katılma talebi kabul edildiği andan itibaren katılan sıfatı ile davaya dahil edilmektedir.  Davaya katılma, sadece ilk derece mahkemesinde hüküm verilinceye kadar mümkün olmaktadır. Bununla birlikte davaya katılma iradesini kullanan ve katılan sıfatıyla davada yer alan müştekinin şikayetten vazgeçme hakkı devam etmektedir.

İlginizi çekebilir: Yağma Suçu

“Şikayetten Vazgeçme Halinde Verilecek Karar” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat mersin avukat adana avukat Avukat Hakan mert izmir avukat libertas hukuk konya avukat istanbul avukat Eskişehir boşanma avukatı