SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

Kıdem tazminatı, işçilerin belirsiz süreli sözleşme kapsamında çalıştıkları iş yerinden ve iş vereninden 1 yıllık çalışma sonrasında talep edebileceği bir hak olarak değerlendirilmektedir. Özel sektör ya da işçi olarak sözleşme mukabilinde çalışan kişilerin sosyal güvenceleri Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK tarafından yapıldığı için, işçilerin kıdem tazminatını alabilmeleri için iş verene SGK üzerinden kıdem tazminatı alınabileceğine dair bir yazı vermesini gerektirmektedir. Bu sayede gerekli hesaplamalar ve evrak işlemleri tamamlanarak, işçiye çalışma süresinde hak ettiği kıdem tazminatı verilebilmektedir. SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği işçi olarak çalışan kişilerin, ilgili SGK kurumundan alacağı adına özel düzenlenen bazı özel bilgileri içermektedir.

SGK tarafından kıdem tazminatı için verilecek olan belgede işçinin çalışmaya başladığı süre ve işten ayrıldığı ya da atıldığı süre içerisindeki prim ve sigortalı gün hesabı yer almaktadır. Bu konu hakkında 1999 yılı öncesi ve sonrasında sigorta girişi olanlar için farklı hesaplamalar yapılabilmektedir.

Kesin bir şekilde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe başlayan kişiler için 15 yıl çalışma süresi ile 3600 günlük bir prim ödemesi gereklidir. 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar için ise farklı hesaplamalar gerekmektedir. Çünkü bu süre sonrasında hem prim günü hem de çalışma yılı için süreler değişmiş, SGK’dan talep edilen yazılarda da kapsam değişikliği meydana gelmiştir. Kıdem tazminatı nasıl alınır konusu ile doğrudan ilgili olan SGK giriş, prim ve sigortalı gün sayısı bu şekilde önem arz etmekte ve kıdem tazminatı hesaplamasında gereklidir.

SGK’dan alınacak olan kıdem tazminatı yazısı hakkında örnek dilekçe metninde yer alması gereken bilgiler iki şekilde ayrılmaktadır. Bahse konu olan eski girişli olan kişiler için 15 yıl ve 3600 prim günü ile emekliliğe hak kazanma dilekçesi örneği gibi bir anlatım ile talep edilmekte; ikinci şekilde ise kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler için SGK prim ve işe giriş tarihlerinin alınması ve SGK kapsamını ele alan bir belge talep edilebilmektedir.

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı, işçilerin İş Kanunu kapsamında yasal olarak tanımlanan bir hak olarak tanımlanmaktadır. İşçilerin kazanabileceği kıdem tazminatı uygulaması hesaplama konusunda bazı detayları içeren, bununla beraber iş akdinin ve iş yapılış biçiminin sonlanma durumu ele alınarak hem iş veren hem de işçi açısından değerlendirilmesi gereken hassas bir süreçtir.

Bu konu ile ilgili olarak işçinin sağlaması gereken bazı koşullar vardır. Bu konunun daha detaylı açıklanabilmesi için emeklilik koşulu ile kıdem kazanma konusu üzerinden ele alınabilir. Emeklilik konusunda 3600 prim günü ve 15 sene çalışma koşulunu sağlayan bir işçi düşünelim.

Bu işçinin iş verene vermesi gereken bir SGK belgesi vardır. Bu belge kıdem tazminatı için gereklidir. SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı nasıl alınır konusu merak edilebilmektedir. İşçi, SGK’ya başvuruda bulunarak işe başlama süresi ile işi sonlandırma süresini ibraz eden belgeyi talep edebilmektedir. Bu belge ilgili işçinin 3600 gün prim günü ve de 15 yıllık çalışma sürecini gösteren bir belge olma niteliği taşımaktadır.

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı örneği ise temelde bir dilekçe örneğidir. Bu yazı örneğinde emeklilik nedeni ile kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin işe giriş ve işten ayrılış süreci ile, eğer işten ayrılmayacaksa da emekliliğe hak kazandığı 3600 prim günü ile 15 yıllık çalışma sürecini gösterir bilgilerin yer alması ve bu belgenin de iş verene sunulması gereklidir.

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı nereden alınır?

Çalıştığınız iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya sosyal güvenlik il müdürlüklerine baş vurarak alabilirsiniz.

SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı nasıl alınır

SGK’ya başvuruda bulunarak işe başlama süresi ile işi sonlandırma süresini ibraz eden belgeyi talep edebilmektedir. Bu belge ilgili işçinin 3600 gün prim günü ve de 15 yıllık çalışma sürecini gösteren bir belge olma niteliği taşımaktadır.

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı