Sendika Nedir ?

Sendika, çalışma hayatında önemli yeri olan kuruluşlardan biridir. Sendikalar oluşturulurken hukuki açıdan amaçları ve faaliyetleri belirlenmektedir. Özel hükümler çerçevesinde sendikalara ait kuruluş, faaliyetler ve amaç belirlenir. Sendikalar için geçerli olan üyelik şartları önemli konular arasında yer alırken bireylerin üyeliklerinin güvence altına alınması da dikkate alınması gereken detaylar arasındadır. Sendika Nedir ? Dediğimizde üyelerinin sosyal haklarını korumakla görevli kuruluşlar olduğundan söz etmek yanlış olmayacaktır. Sendikalar üyeler açısından yalnızca sosyal hakları korumakla kalmayıp aynı zamanda onların menfaatleri için de var olan kuruluşlardır.

Sendika Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Sendika olarak adlandırılan kuruluşlar üyelerinden elde ettiği gelirler aracılığı ile varlığını sürdüren ve karşılığında onların menfaatlerini koruyan yapılanmalardır. Sendikaya üye olan kişilerin sayısı önemli bir unsurdur. Sendikalarla üyeleri arasında tesis edilen ilişki bir üyelik ilişkisidir ve hukuki boyutu söz konusudur. Bu hukuki ilişkinin boyutları ise kişiler hukuku ve malvarlığı hukuku açısından önem taşıdığı bilinmektedir. Sendika üyesi olarak adlandırılan kişilerin üye oldukları kuruluşla ortak hedefleri ve menfaatleri vardır. Sendika Nedir ? Sorusuna istinaden verilecek cevaplar arasında varlığını üyelerinin sayısına ve onlardan gelecek gelirlere dayandıran kuruluşlardan söz etmek doğru olacaktır. Bu kuruluşlar üyelerinden gelir elde ederken onların sosyal ve ekonomik açıdan menfaatlerini de korumayı görev edinirler.

Sarı Sendika Nedir ?

Sendika adı verilen kuruluşlar üyelerinin sosyal ve ekonomik çıkarlarını kollamak üzere var olan kuruluşlardır. Bunun yanı sıra işçilerin haklarından ziyade işverenin çıkarlarını gözeten sendika modelleri de söz konusudur. Bu sendikalar işçi haklarına yönelik taleplerin engellenmesi yönünde faaliyet göstermeleri ile bilinmektedir. Sendikalardan beklenen davranış devletten ve sermaye çevrelerinden bağımsız hareket edebilme kabiliyetidir. Sendika Nedir ? Sorusu için verilecek yanıtlar arasında üyelerinin haklarını koruyan kuruluşlar olduğu yer alacaktır. Sarı sendika modelinde ise işverenin menfaatleri daha fazla öne çıkmaktadır. Sarı sendika tanımlaması 20. Yüzyıl başında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Bu tür oluşumlarda dikkat çeken bir özellik grev hakkının kullanılmasının reddedilmesidir.

Sendika Delegesi Nedir ?

İşçi sendikalarında üye sayısının fazla olması sebebiyle işçileri temsil edecek delegelerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Toplu iş hukukunda ve mevzuatta yeri olan delegelik uygulaması sayesinde işçilerin menfaatleri onları temsilen delegeler tarafından korunmaktadır. Sendika içinde yer alan demokrasi kavramının uygulanabilirliği bu sayede mümkün olmaktadır. Delege kavramı bir topluluk temsil edilmeye ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Kamu hukukunda yeri olan kavram aynı zamanda özel hukuk açısından da kullanılmaktadır. Sendika Nedir ? Sorusu için vereceğimiz cevaplar delege kavramının da açıklanmasını gerekli kılmaktadır. Delege olarak adlandırılan bireyler işçileri temsilen görev alırlar. Sendika delegeliği bu tür kuruluşların demokratik yapıda olması için gereklidir.

Sendika Hakkı Nedir ?

Sendikalar işçilerin haklarını güvence altına alan kuruluşlardır. İşçilere tanınan haklardan biri olan sendikalaşma hakkının anayasa ile ve uluslararası sözleşmeler vasıtasıyla güvenceye alındığı görülmektedir. Sendika hakkı olarak tanımlanan ifade, işçilerin sendika kurmasında ve üye olmasında herhangi bir sakınca olmamasını tanımlamaktadır. İşçiler işverenler karşısında tek başlarına güçsüz olurlar. Bir araya geldiklerinde ve sendika kurduklarında ise menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi daha kolay olmaktadır. Bu sebeple işveren karşısında sendikalaşmaya gidilmektedir. Sendika Nedir ? Dendiğinde çalışma hayatının vazgeçilemez temel haklarından söz edilmiş olur. İşçiler açısından konu ele alındığında sendika kurmak ve bu tür örgütlenmeler için demokratik zeminlerin güçlenmesine olanak yaratmak her koşulda önemli hale gelmektedir. Sendika çalışmaları hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerdir. Yasalarla bu hakların güvence altına alınmış olması çalışmaların kanunlar çerçevesinde yürütülmesine imkân yaratmaktadır.

İlginizi çekebilir : Hagb

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı