Şartlı Tahliye

Hukuk sistemimizde yer edinmiş bulunan ve kişilerin topluma kazandırılmalarını amaçlayan bir müessese olarak görülmektedir. Hapis cezası alan bir kişinin cezaevinde geçirdiği süre bu sistemin işletilmesi açısından oldukça önemlidir. Eğer tutuklu bulunan şahıs cezaevinde geçirdiği süreyi iyi halli geçirir ise Şartlı Tahliye imkanı doğabilecektir. İyi halin yanında kişinin topluma uyum sağlayacağı izlenimi ediniliyorsa kalan cezasının dışarıda tamamlanması yoluna gidilebilmektedir. Bu taktirde cezanın geri kalan kısmının cezaevi dışında tamamlanması durumuna şartlı tahliye denilmektedir. Şartlı tahliye ya da koşullu salıvermede suçlunun topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Cezaevinde geçirilen sürede gösterilen iyi halin devamına teşvik edilmek istenilmektedir. Diğer bir deyişle kanunda belli edilen sürelerin cezaevinde iyi halli olarak geçirilmiş olması şartı mutlaktır. Aksi halde bu fırsattan yararlanılması imkanı bulunmamaktadır. Koşullu salıverilme sonrasında mahkumun dışarıda denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacağı öngörülmüştür.

İlginizi çekebilir: SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Şartlı Tahliye Nedir ?

Bir şahsın cezaevinden koşullu salıverilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. ilgili kanunlarda bu duruma ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır. Elbette Şartlı Tahliye hükümlerinin işletilebilmesi için öncelikle infazın iyi halli olarak geçirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle iyi hal şartı gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü toplum arasına karışacak suçlunun sosyal hayat içerisinde uyum sağlayabilmesi açısından bu husus gereklidir. Aksi halde şahıs toplum için tehdit oluşturabilecek ve uygulama kanunun istediği amaca hizmet etmeyebilecektir. Koşullu salıverme açısından gerekli bir diğer şart ise infaz süresinin kanunda yer alan sürelerde naz olmamasıdır. Diğer bir ifadeyle hükümlü cezasının infazını kanunda yazan süreler kadar tamamlamış olmak zorundadır. Böylelikle infazını iyi halli olarak geçiren hükümlüler açısından iyi halin devamını teşvik amacıyla imkan sağlanmaktadır.

Koşullu salıverilme ya da şartlı tahliye 5275 sayılı kanun içerisinde düzenlenmiştir. Hükümlünün iyi halli olarak geçirdiği sürenin göz önünde bulundurularak gelecek için de teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Suçluların topluma kazandırılmaları gayesi sosyal olarak son derece önemli bir misyondur. Bu bağlamda kanun koyucu toplumsal faydayı ve kişisel menfaatleri örtüştürmeye çalışmıştır. Bir şahsın Şartlı Tahliye kümlerinden yararlanabilmesi için belirli sürelerdeki infazını iyi hale uygun şekilde geçirmelidir. Örneğin müebbet hapis cezası alan birey yirmi dört (24) yılının infazını tamamlar ise koşullu salıvermeden yararlanabilecektir. Bu süre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında otuz (30) sene olarak belirlenmiştir. Diğer süreli cezalarda ise cezanın en az yarısının iyi halli olarak cezaevinde çekilmesi gerekmektedir. İlgili süreler işlenen suçlara göre de değişiklik gösterebilmektedir. Kasten öldürme suçlarında süreli hapis cezalarına ilişkin cezanın üçte ikisinin cezaevinde geçirilme şartı aranmaktadır. Kanun’ da diğer suç ve cezalara ilişkin hükümler detaylı olarak açıklanmaktadır.

Şartlı Tahliye Nasıl Bozulur ?

Yazımızın önceki bölümlerinde bahsettiğimiz üzere koşullu olarak alınan kişi kalan cezasını cezaevi dışında geçirmektedir. Ancak dışarıda geçireceği zamanlar sıradan bir vatandaş ile aynı olmayacaktır. Çünkü şartlı olarak tahliye edilen şahıs, cezasından kalan süre boyunca denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacaktır. Bu nedenle dışarıda cezasının kalan süresini geçirirken oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Yani iyi halini devam ettirmelidir. Eğer denetimli serbestlik süresinde kasıtlı olarak bir suç işler ise karar bozulacaktır. Yine benzer şekilde hakimin vermiş olduğu yükümlülükleri ihmal ederse karar bozulmuş olacaktır. Şartlı Tahliye durumunun bozulmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.Denetimli serbestlik süresi içerisinde kasten bir suç işlenerek şartlı tahliye hükümleri bozulursa kalan ceza aynen çekilmek durumunda kalınacaktır.Ancak hakimin verdiği yükümlülüklerin ihlal edilmesi ile bozulması durumda ceza çekilecek süre değişmektedir. Bu durumda şartlı tahliyeye ilişkin karar ile ihlal tarihi arasındaki süre cezadan düşülecektir.

Yorum yapın

Hukuki Danışmanlık Almak İçin Lütfen İletişime Geçin.

Call Now Button