Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi ?

Tanık olarak nitelendirilen kişiler dava ile ilgili bilgi sahibi olan lakin davanın tarafı olmayan kişilerdir. Tanık olarak beyan edilen kişiler davalara katılmakla yükümlüdürler. Bazı durumlarda kişiler tanıklıktan çekilme hakkını kullanabilir. Bu hakkın oluşması için gerekli koşulların sağlanmış olması gerekecektir. Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi ?

Tanıklıktan Çekilme Hakkı Nedir?

Tanıklıktan çekilme hakkı kanunlar tarafından kişilere tanınmış bir haktır ve bunu sağlayan koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullardan bazıları davalı ya da davacının üst ve alt soyuna mensub olmak ya da evlatlık bağı ile bağlı bulunmaktır. Dava dosyasına tanık olarak işlenen kişiler bazı durumlarda tanıklık etmek istemeyebilirler. Kanunlar bu durumda tanıktan tarafa olacak ve çekilme hakkını kullanmasına izin verecektir.

Tanık olarak dosyada yer alan kişiler mahkemede bulunmakla yükümlüdürler. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen tanıklar için zorla getirilme kararı çıkarılması mümkündür. Tanıklara soru sorma görevi hâkime ait bir görevdir. Davalı ya da davacı tanığa soru sorma hakkına sahip değildir. Tanıkları dinleyen mahkeme sözlü beyanlarını yazılı olarak da kayıt altına alacak ve tanıklardan beyan ettikleri bilgilerin doğruluğuna dair imzalamalarını talep edecektir. Tanık olarak gösterilen kişilerin olayla bir ilgisi yoksa veya bilgi sahibi değillerse bunu mahkeme huzurunda beyan etmekle mükelleftirler. Tanık olarak dinlenecek kişiden bildiklerini gerçeğe uygun olarak anlatması talep edilir. Tanığın yalan söylemesi de suç olarak değerlendirileceğinden doğru söylemek icab edecektir. Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi ? Bu konuda bilgi almak isteyeceklerin sık soracağı sorulardan biri de budur.

Tanık, davaya iştirak etmek ve hâkime bildiklerini sözlü olarak anlatmakla mükelleftir. Ceza muhakemeleri işlenen suçların maddi gerçeğini ortaya çıkarmak adına hareket ederler. Maddi gerçek aranırken sıklıkla başvurulan yollardan biri tanıklar olacaktır.

Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi ?

Sadece tanık beyanına dayanılarak ceza verilmesi mümkün değildir. Tanıkların ifadeleri ne oranda gerçeği yansıtıyor konusuna şüpheyle yaklaşılması hukuk kurallarının bir gereğidir. Tanığın doğru söylediğinden emin olunmasını sağlayacak koşulların yerine getirilmiş olması gerekir ki bu durumda da sadece tanık beyanı doğrultusunda hareket edilmez. Hukuk için uygun görülen her şey delil olarak değerlendirilebileceğinden elde edilen delillerin maddi gerçekleri elde etmede işe yarar olması beklenecektir. Tanığın ifadesi maddi gerçeği ortaya çıkarmada etkili bir güce sahip değilse mahkeme bu beyana istinaden karar vermez.

Bazen sanık ile tanık arasında gerçekleşen ilişkilerde husumet söz konusu olabilmektedir. Bazı durumlarda da tanıklık yapan kişiler sanığın akrabası olabilir. Hâkim tüm bu durumlara şüpheyle yaklaşmak mecburiyetinde olacaktır. Akrabalık bağıyla bağlı olan kişilerin de tanıklıkları itibar görmeyecektir. Tanığın ifadesinin değerli olması durumları ise verdiği ifadenin çelişkisiz olması gibi etmenlerle değerlendirilir. Hakim delilleri değerlendirirken keyfi hareket edemeyecek bir konumdadır. 

Davaların görülme sebebi gerçekleri açığa çıkarma ve haklı haksız tarafları tespit etmedir. Bir suç oluşmuşsa bunun cezasını belirlemek kanunlar vasıtasıyla sağlanırken dava sonuçlarına göre bazı yaptırımlar uygulanır. Davalar görülürken sonuçlanması ve gerçeklere ulaşılması için maddi delillerden yararlanılır. Bu delillerden biri de tanıkların ifadeleri olacaktır. Tanık ifadeleri oldukça önemlidir ve onlardan açık gerçeği yansıtmaları beklenir. Geçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet etmeyen tanık ifadelerinin de bir hükmü olmayacaktır. Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi sorusuna yanıt aradığımızda da tanık beyanının sanığa ceza verilmesinde tek başına yeterli bir delil olmadığı gözlemlenecektir.

“Sadece Tanık Beyanı ile Ceza Verilir mi ?” üzerine bir yorum

  1. Merhaba benim Bi davam var sanık olarak ve sucum iş yerinde patronun bilgisi dahilinde kasadan para aldım ve diğer calışma arkadaşımada verdim ve kasa defterine yazdım. Ve 3 gün sonra işi bıraktım patronla tartışdım bu yüzden ve haziran 1 de işi bıraktım haziran 5 ssg cıkışım verildi istifa diyerek ten ayın 9 da ihbar name gönder dim iş yerine 12 sinde patronun eline gecti haklarımı istedim ihbar nameyi alan patron da bana ihbar name gönder di ve beni hırsızlık la suçladı tabi bu arada ssg cıkışı düzeltme yaptı 29 kod uygulandı 3 tane şahidi var para aldı diye şu dava ertelendi ne olur

    Yanıtla

Yorum yapın

İletişim Bilgileri

Akabe Mah. Yeniceler Cad. My Office A2 Giriş No: 408 Karatay/KONYA

Call Now Button
mersin avukat Tunc sudi tol Palma hukuk Avukat Naci özkan Avukat Hakan mert Kayakocvib Eskişehir boşanma avukatı